A A A K K K
для людей із порушенням зору
Ямпільська громада
Шепетівський район Хмельницька область

Про затвердження Концепції розвитку системи надання адміністративних послуг у Ямпільській селищній раді на 2019-2022 роки

Дата: 02.05.2019 15:45
Кількість переглядів: 1041

Керуючись ст. 25, 26, 46, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» №280/97-ВР від 21.05.1997 року, відповідно до  Закону України «Про адміністративні послуги» 5203-VI від 06.09.2012 року,  Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» №1160-IV від 11.09.2003 року, постанови Кабінету Міністрів України від 20.02.2013 року № 118 «Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг», постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 року № 588 «Про затвердження Примірного регламенту Центру надання адміністративних послуг», враховуючи рішення сесії Ямпільської селищної ради від 07.03.2019 року №2 «Про утворення відділу «Центр надання адміністративних послуг» Ямпільської  селищної ради, затвердження його структури та графіку роботи» та затвердження Положення про нього, сесія Ямпільської селищної ради ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Концепцію розвитку системи надання адміністративних послуг у Ямпільській селищній раді на 2019-2022 роки (Додаток 1).

2. Секретарю Ямпільської селищної ради Годованій К.В. з дотриманням вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» не пізніше п?яти робочих днів з дня прийняття цього рішення оприлюднити його на офіційному офіційних веб-ресурсах ради (сторінках у мережі Інтернет).

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря Ямпільської селищної ради Годовану К.В.


Селищний голова             Кордонець В.М.


Додаток 1

 до рішення сесії  селищної ради

№3 від 07.03.2019 року  


КОНЦЕПЦІЯ

розвитку системи надання адміністративних послуг

у Ямпільській селищній раді на 2019-2022 роки


Мета КОНЦЕПЦІЇ

Метою розробки, затвердження та реалізації цієї Концепції є створення умов для надання мешканцям громади  необхідних адміністративних послуг в зручний та доступний способи.


Завдання Концепції

Завданнями цієї Концепції є:

 • створення центру надання адміністративних послуг (далі – ЦНАП), з комфортними умовами для обслуговування суб’єктів звернення та належними умовами для роботи посадових осіб, які працюють у ЦНАП;
 • забезпечення доступних умов для отримання адміністративних послуг усіма мешканцями об’єднаної територіальної громади (далі – ОТГ), в тому числі завдяки  залучення старост до надання адміністративних послуг, впровадження інформаційних технологій.

Поточний (вихідний) стан

Реалізація цієї Концепції спрямована на вирішення наступних проблем:

 • отримання мешканцями громади більшості необхідних адміністративних послуг здійснюється переважно в різних органах виконавчої влади (управління соціального захисту населення РДА, районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Міністерства юстиції тощо);
 • відсутність належних умов доступу до адміністративних послуг для осіб з обмеженими фізичними можливостями (з інвалідністю, з додатковими потребами);
 • недостатність технічного обладнання, меблів, програмного забезпечення для організації ефективної роботи;
 • обмежені прийомні години в окремих спеціалістів та інших посадових осіб, які надають адміністративні послуги;
 • недостатність знань та навичок в окремих спеціалістів виконавчих органів місцевої ради та райдержадміністрації, які надають адміністративні послуги;
 • відсутність умов для оплати адміністративних послуг.

Крім того, необхідно враховувати, що у перспективі проведення реформи децентралізації та адміністративно-територіального устрою, повноваження з надання більшості адміністративних послуг належатимуть органам місцевого самоврядування. Отже, створення  ЦНАПу є й перспективним  та життєздатним напрямом розвитку ЦНАП і в масштабах держави.   

В середньостроковій перспективі, доки частина повноважень з надання базових адміністративних послуг належатиме до компетенції територіальних органів і підрозділів центральних органів виконавчої влади (зокрема, Державної міграційної служби, Держгеокадастру тощо), створення ЦНАПу дозволяє забезпечити раціональне облаштування робочих місць і роботу представників таких органів/підрозділів у одному селищному ЦНАП.


Заплановані заходи (шляхи вирішення наявних проблем)

Для досягнення мети цієї Концепції та усунення наявних проблем будуть вживатися наступні заходи:

 • отримання місцевою радою повноважень у сфері реєстрації прав на нерухоме майно, реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, надання витягів з Державного земельного кадастру;
 • утворення  Центру надання адміністративних послуг як структурного підрозділу (виконавчого органу);
 • прийняття узгоджених рішень з районною державною адміністрацією для спільного надання адміністративних послуг
 • забезпечення ЦНАП належним приміщенням (в тому числі з комфортною зоною обслуговування та очікування, туалетною кімнатою, дитячим куточком тощо), технікою, меблями, програмним забезпеченням;
 • забезпечення ЦНАП достатньою кількістю персоналу, здійснення регулярних заходів з навчання та підвищення його кваліфікації;
 • організація надання через ЦНАП усіх адміністративних послуг, які належать до власних та делегованих повноважень місцевої ради, в тому числі з реєстрації місця проживання, а також адміністративних послуг зазначених у абзаці першому цього підрозділу Концепції, а також належать до компетенції РДА (насамперед, послуги у сфері соціального захисту населення);
 • вжиття заходів для надання через ЦНАП адміністративних послуг з реєстрації актів цивільного стану, з видачі паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон, пенсійного забезпечення; надання послуг підприємств-монополістів у сферах енерго-; водо-; тепло- забезпечення;
 • залучення до надання окремих адміністративних послуг старост;
 • обслуговування, в обґрунтованих випадках, суб’єктів звернення з відповідними потребами з виїздом до їх населених пунктів та/або помешкання;
 • впровадження інформаційних технологій при наданні адміністративних послуг, в тому числі інтеграція з інформаційними системами органів державної влади, розширення переліку електронних послуг;
 • створення належної системи інформування громади про адміністративні послуги та роботу ЦНАП, в тому числі через веб-сторінки ОТГ / ЦНАП, сторінки ОТГ у соціальних мережах;
 • встановлення платіжного терміналу в ЦНАП.

В межах виконання зазначених заходів будуть (можуть) використовуватися також механізми:

 • створення територіальних підрозділів ЦНАП або віддалених робочих місць за потребую;
 • співробітництва територіальних громад (спільного надання окремих адміністративних послуг; придбання обладнання, створення «мобільного робочого місця» тощо);
 • узгоджених рішень з іншими органами виконавчої влади для надання адміністративних послуг з реєстрації земельних ділянок; пенсійного забезпечення, фіскальної служби; організація оперативного документообігу з такими органами.

Крім того, для реалізації Концепції будуть вжиті такі організаційні заходи:

 • утворено спільну робочу групу органу місцевого самоврядування з питань надання адміністративних послуг та утворення  ЦНАП, в тому числі із залученням представників громадськості;
 • вивчення кращих практик організації надання адміністративних послуг в Україні;
 • створення дієвої системи зворотного зв’язку з суб’єктами звернень та громадою загалом, розгляду пропозицій та зауважень громадян щодо організації надання адміністративних послуг у громаді, в тому числі при формуванні (розширенні) Переліку послуг для ЦНАП, при плануванні облаштування ЦНАП, при впровадженні суттєвих новацій у роботі ЦНАП, при щорічному оцінюванні персоналу ЦНАП;
 • щорічне звітування перед  громадою щодо реалізації цієї Концепції та виконання щорічних планів (концепції) її впровадження.

Усі заходи будуть плануватися та впроваджуватися з урахуванням найкращих стандартів та практик гендерної політики, антикорупційної політики, політик захисту навколишнього середовища та енергозбереження.


Витрати та джерела їх покриття

Для покриття витрат на створення ЦНАП будуть використані надходження до бюджету ОТГ  у вигляді плати за надання адміністративних послуг (адміністративний збір); інші кошти бюджету ОТГ; державна субвенція на розвиток інфраструктури ОТГ; кошти проектів міжнародної технічної допомоги та інші дозволені законодавством джерела.

Оцінка фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Концепції (з обґрунтуванням їх обсягів), буде проведена після розробки відповідного Плану заходів та кошторису, та доведена до відома громади.


Очікувані результати

Від реалізації  Концепції очікуються наступні результати:

для громадян та суб’єктів господарювання – отримання усіх (більшості) необхідних адміністративних послуг в комфортних та доступних умовах у належному ЦНАП;

для працівників ЦНАП та інших посадових осіб долучених до надання адміністративних послуг – належні умови роботи, регулярні заходи з підвищення кваліфікації;

для громади  загалом – прозорі умови надання адміністративних послуг, покращений інвестиційний клімат;

для держави загалом – раціональне використання бюджетних коштів та інших публічних ресурсів, врахування перспектив реформи децентралізації та адміністративно-територіального устрою.

Наші очікувані стандарти:

 • надання найважливіших адміністративних послуг за інтегрованим підходом та моделлю життєвих ситуацій («народження», «шлюб», «паспорт», «реєстрація бізнесу», «переїзд / придбання нерухомості», «придбання земельної ділянки», «житлова субсидія», «вихід на пенсію» тощо);
 • організацію роботи ЦНАП не менше 40 прийомних годин протягом тижня, в тому числі роботу ЦНАП у п’ятницю до 20.00, а також роботу ЦНАП у суботу до 16.00; 
 • можливість оплати платних адміністративних послуг безпосередньо у приміщенні ЦНАП;
 • використання електронної системи керування чергою;
 • можливість отримати довідкову інформацію щодо адміністративних послуг телефоном, електронною поштою протягом усіх робочих годин ЦНАП.

Термін реалізації – 2019-2022 рр.


Секретар ради                  Годована К.В


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь