У К Р А Ї Н А
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ         БІЛОГІРСЬКИЙ РАЙОН
ЯМПІЛЬСЬКА    СЕЛИЩНА    РАДА
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я
    від 18 січня 2019 року №
    смт Ямпіль
Про  схвалення селищного бюджету
Ямпільської селищної  ради на 2019 рік


Відповідно Бюджетного кодексу України, керуючись  ст 28 Закону України «Про місцеве самоврядування», виконком Ямпільської селищної ради ВИРІШИВ:
1.    Визначити на 2019 рік:
Доходи місцевого бюджету Ямпільської селищної ради у сумі 30374180,00 гривень, у тому числі доходи загального фонду місцевого бюджету - 30043390,00 гривень та доходи спеціального фонду місцевого бюджету - 330790,00 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення, в т.ч.:
- одержані трансферти-16743390,00грн
Видатки місцевого бюджету Ямпільської селищної ради у сумі 30374180,00 гривень, у тому числі видатки загального фонду місцевого бюджету - 30043390,00 гривень та видатки спеціального фонду місцевого бюджету - 330790,00 гривень, т.ч.:передані трансферти-13391247,00грн згідно з додатками 2,  до цього рішення.
Оборотний залишок бюджетних коштів бюджету Ямпільської селищної ради у розмірі 50000,00 гривень, що становить 0,02 відсотків видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом;
2. Рекомендувати сесії селищної ради затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету Ямпільської селищної ради на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 2,  до цього рішення.
3. Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти бюджету Ямпільської селищної ради згідно з додатком 3 до цього рішення.
4. Рекомендувати сесії селищної ради затвердити розподіл витрат бюджету Ямпільської селищної ради на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 1881600,00 гривень згідно з додатком 4 до цього рішення.
5  Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками бюджету Ямпільської селищної ради видатки загального фонду на  оплату праці працівників бюджетних установ; нарахування на заробітну плату; придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів; забезпечення продуктами харчування; оплату комунальних послуг та енергоносіїв; поточні трансферти населенню; поточні трансферти місцевим бюджетам.
6. Контроль за виконанням даного рішення на селищного голову.
Селищний голова                                          В. Кордонець