У К Р А Ї Н А
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ         БІЛОГІРСЬКИЙ РАЙОН
ЯМПІЛЬСЬКА    СЕЛИЩНА    РАДА
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я
    від 21 грудня 2019 року №
    смт Ямпіль
Про  схвалення селищного бюджету
Ямпільської селищної  ради на 2020 рік

Відповідно Бюджетного кодексу України, керуючись ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування», виконком Ямпільської селищної ради ВИРІШИВ:

1.    Схвалити на 2020 рік:
Доходи селищного бюджету у сумі 31 687 480,00 гривень, у тому числі доходи загального фонду селищного бюджету – 31 094 445,00 гривень та доходи спеціального фонду селищного бюджету – 593 035,00 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення, в т.ч.:
-одержані трансферти – 15 940 645,00 гривень.
Видатки селищного бюджету у сумі 31 687 480,00 гривень, у тому числі видатки загального фонду селищного бюджету – 31 055 980,00 гривень та видатки спеціального фонду селищного бюджету – 631 500,00 гривень, в т.ч.:
Профіцит за загальним фондом селищного бюджету у сумі 38 465,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
Дефіцит за спеціальним фондом селищного бюджету у сумі 38 465,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
Оборотний залишок бюджетних коштів бюджету Ямпільської селищної ради у розмірі 10000,00 гривень, що становить 0,032 відсотків видатків загального фонду селищного бюджету, визначених цим пунктом;
Резервний фонд бюджету Ямпільської селищної ради у розмірі 100000,00 гривень, що становить 0,32 відсотків видатків загального фонду селищного бюджету, визначених цим пунктом.
2.  Установити, що у загальному фонді бюджету Ямпільської селищної ради на 2020 рік:
1) до доходів загального фонду бюджету Ямпільської селищної ради належать доходи, визначені статтями 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 69-1 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України), а також такі надходження відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України 2020 рік».
2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України;
3. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету Ямпільської селищної ради на 2020 рік:
1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 691 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України 2020 рік»;
2) у частині фінансування є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України;
4. Установити, що у 2020 році кошти, отримані до спеціального фонду бюджету Ямпільської селищної ради згідно з статтей 691 та 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною другою статті 70 та частиною 2 статті 71 Бюджетного кодексу України, а кошти, отримані до спеціального фонду як орендна плата бюджетних установ за оренду майна зараховується у розмірі 100 % до спеціального фонду селищного бюджету Ямпільської селищної ради (балансоутримувачу) та спрямовуються на видатки пов’язані з утриманням даного майна.
5. Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками бюджету Ямпільської селищної ради видатки загального фонду на:
-     оплату праці працівників бюджетних установ;
-     нарахування на заробітну плату;
-     придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;
-     забезпечення продуктами харчування;
-     оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
-     поточні трансферти населенню;
-     поточні трансферти місцевим бюджетам.        
6. Секретарю селищної ради Годованій К.В. оприлюднити дане рішення шляхом публікації на офіційному сайті селищної ради.
7. Контроль за виконанням даного рішення на селищного голову Кордонця В.М.

Ямпільський селищний голова                                                                            Василь КОРДОНЕЦЬ