У К Р А Ї Н А

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ         БІЛОГІРСЬКИЙ РАЙОН

ЯМПІЛЬСЬКА    СЕЛИЩНА    РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я


    від 21 грудня 2019 року №
смт Ямпіль
 
Про схвалення розміру батьківської
плати за харчування одноденного
 перебування дітей у дитячому садку

           З метою посилення контролю  за  дотриманням норм харчування і своєчасним внесенням батьківської плати за харчування дітей, відповідно до статті 35 Закону України «Про дошкільну освіту», наказу Міністерства освіти і науки від 21.11.2002 № 667 «Про затвердження Порядку встановлення плати батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних  навчальних закладах», керуючись ст. 32, 34 Закону  України  «Про місцеве самоврядування  в Україні»,  сесія   селищної ради ВИРІШИЛА:
1.    Схвалити розмір батьківської плати за харчування одноденного перебування дитини в сільських ДНЗ – 12,00 грн., в селищному ДНЗ – 14,00 грн.
2.    Рекомендувати сесії селищної ради: 1) від плати за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах звільнити на 100 % батьків або осіб, які їх замінюють у сім’ях:
- у яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму);
- отримують допомогу відповідно Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;
- дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів;
- дітей військовослужбовців, які перебувають у зоні збройного конфлікту на сході України;
- дітей військовослужбовців, загиблих під час  збройного конфлікту на сході України;
- дітей працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків.
       2)  Від плати за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах звільнити на               50% батьків або осіб, які їх замінюють:
             -  дітей осіб, переміщенних з тимчасово окупованої території України та районів                 збройного конфлікту на сході України;
            -  дітей із багатодітних сімей;
            -  дітей учасників бойових дій в зоні збройного конфлікту на сході України.
       3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  селищного голову.


Ямпільський селищний голова:                                                                     Василь КОРДОНЕЦЬ