У К Р А Ї Н А

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ           БІЛОГІРСЬКИЙ РАЙОН

ЯМПІЛЬСЬКА    СЕЛИЩНА   РАДА

ВИКОНАВЧИЙ           КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

    від 25 липня 2019 року №
    смт Ямпіль

Про роботу із зверненнями громадян
в І півріччі 2019 року.

    Заслухавши та обговоривши інформацію секретаря селищної ради Годованої К.В.,  керуючись ст.3, п.1 ч.б ст. 38, 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  виконком селищної ради ВИРІШИВ:

1.    Інформацію секретаря селищної ради Годованої К.В. взяти до відома, рівень організації цієї роботи оцінити як таку, що відповідає вимогам, установленим законодавством.
2.    Кордонцю В.М., Рудь В.А., Годованій К.В., Герега С.М.:
-    своєчасно, у відповідності до чинного законодавства, вирішувати питання, порушені у зверненнях громадян, та повідомляти їх про результати вирішення у встановлені законом терміни;
-    забезпечити недопущення порушення законодавства про звернення громадян, поліпшити організацію розгляду пропозицій, заяв, скарг громадян;
-    особливу увагу приділяти вирішенню питань, порушених у зверненнях інвалідів війни, учасників бойових дій, ветеранів війни і праці, пенсіонерів, багатодітних сімей, самотніх матерів та інших громадян, що потребують особливої підтримки та соціального захисту;
-    здійснювати контроль за дотриманням термінів розгляду заяв громадян.
3.    Вжити додаткових заходів щодо підвищення ефективності роботи із зверненнями громадян.
4.    Здійснювати систематичний аналіз та узагальнення звернень для виявлення причин, що їх породжують, з метою їх усунення.
5.    Вжити невідкладних заходів щодо підвищення відповідальності працівників за належну організацію роботи із зверненнями громадян та результативність вирішення порушених у них питань, у тому числі шляхом притягнення винних осіб у встановленому порядку до дисциплінарної відповідальності за невиконання чи неналежне виконання службових обов’язків щодо розгляду звернень громадян.
6.    Виконкому селищної ради  забезпечити  щорічне здійснення контролю за станом роботи щодо розгляду звернень громадян на розташованих на території  селища підприємствах, в установах  та організаціях  незалежно від форм власності.
7.    Членам виконкому селищної ради:
- приймати активну участь у розгляді звернень громадян, залучати до цієї роботи комісії при виконкомі селищної ради;
- на виконання чинного законодавства систематично контролювати стан розгляду звернень громадян  на діючих на території селищної ради підприємствах, установах та організаціях.
8.    Звіт про роботу зі зверненнями громадян за 2019 рік заслухати на засіданні виконавчого комітету у грудні 2019 року.
9.    Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря виконавчого комітету селищної ради Годовану К.В.

Селищний голова:                           В.М.Кордонець