У К Р А Ї Н А

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ         БІЛОГІРСЬКИЙ РАЙОН

ЯМПІЛЬСЬКА          СЕЛИЩНА           РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

п`ятої сесії  селищної  ради VІІ скликання

    від 06 травня  2019 року №
    смт Ямпіль

Про внесення змін до  селищного бюджету Ямпільської селищної ради на 2019 рік

Відповідно до Закону України «Про державний бюджет України на 2019 рік» та Бюджетного кодексу України,  керуючись п.23 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія селищної ради ВИРІШИЛА:  
                        1. Внести до   рішення другої  сесії селищної ради VІІ скликання від 18 січня 2019 року №7 «Про селищний бюджет Ямпільської селищної ради  на 2019 рік» із змінами внесеними третьою  сесією селищної ради VІІ скликання від 11 лютого 2019 року №1 «Про внесення змін до  селищного бюджету Ямпільської селищної ради на 2019 рік» наступні зміни:
    1.1. В абзаці першому пункту 1  цифру «30374180», «30043390», «16743390» замінити відповідно на цифри «30540911», «30210121», «16910121» згідно з додатком 1 до цього рішення.
   1.2. В абзаці другому пункту 1  цифри «30374180», «30043390», «330790»,  «13391247» замінити відповідно на цифри «30541833», «30205102», «1044226», «14899982» згідно з додатком 2 до цього рішення.
2. Доповнити пункт 1 абзацами наступного змісту:
-профіцит за загальним  фондом районного бюджету у сумі 500 000 гривень згідно з додатком 5 до цього рішення;
-дефіцит за спеціальним фондом районного бюджету у сумі 500 000 гривень згідно з додатком 5 до цього рішення.
3.Затвердити на 2019 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами згідно з додатком 6 до цього рішення.
           4.Затвердити на 2019 рік  міжбюджетні трансферти бюджету Ямпільської селищної ради на 2019 рік  згідно з додатком № 3 до цього рішення.  Доповнити пункт 3 такими положеннями:
 - Зазначити положення щодо делегування місцевій державній адміністрації повноважень щодо розподілу та перерозподілу обсягів трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам у період між сесіями відповідної  місцевої ради відповідно до частини 7 статі 108 Бюджетного кодексу України.
 - Зазначити положення щодо затвердження розподілу між місцевими бюджетами додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з  утримання закладів освіти та охорони здоров’я відповідно до визначеного обласною державною адміністрацією порядку з урахуванням частини п`ятої статті 103 Бюджетного кодексу України.

 


           5. В абзаці першому пукту 5 цифру «1881600» замінити відповідно на цифру «2830952» згідно з додатком 4 до цього рішення.
           6.Затвердити співфінансування з селищного бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» в обсязі 18526 грн.
           7.Уповноважити бюджетну комісію Ямпільської селищної ради при надходженні в міжсесійний період трансфертів (дотацій, субвенцій) з Державного бюджету та місцевих бюджетів  понад обсяги, враховані в селищному бюджеті на 2019 рік, збільшувати обсяг доходів та видатків селищного бюджету на суму трансфертів, одержаних з Державного та місцевих бюджетів і проводити розподіл  та перерозподіл зазначених трансфертів між головними розпорядниками коштів районного бюджету, місцевими бюджетами з наступним затвердженням на сесії селищної ради.
Зазначені зміни вважати змінами, внесеними до селищного бюджету    на 2019 рік.    
 8.У разі розподілу (перерозподілу) Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України та іншими центральними органами виконавчої влади обсягів дотацій, субвенцій дозволити бюджетній комісії Ямпільської селищної ради в міжсесійний період вносити зміни у міжбюджетні трансферти та проводити розподіл з наступним інформуванням селищної ради при затверджені звіту про виконання селищного бюджету за 2019 рік. Зазначені зміни вважати змінами, внесеними до селищного бюджету     на 2019 рік
          9. Додатки 1-4,5,6 рішення другої  сесії селищної ради VІІ скликання від 18 січня 2019 року №7 «Про селищний бюджет Ямпільської селищної ради  на 2019 рік» із змінами внесеними третьою  сесією селищної ради VІІ скликання від 11 лютого 2019 року №1 «Про внесення змін до  селищного бюджету Ямпільської селищної ради на 2019 рік» викласти в новій редакції відповідно до додатків 1-4,5,6.
        10.Додатки 1-6 до даного рішення  є його невід’ємною частиною.
                    11. Контроль за виконанням даного рішення покласти на селищного голову  та постійну                    діючу комісію селищної ради з питань планування бюджету і фінансів ).


                                      Селищний голова:                                                        В.М.Кордонець