У К Р А Ї Н А                                                 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ         БІЛОГІРСЬКИЙ РАЙОН

ЯМПІЛЬСЬКА          СЕЛИЩНА           РАДА

Р І Ш Е Н Н Я
дванадцятої сесії  селищної  ради VІІ скликання

    від 06 грудня  2019 року №
    смт Ямпіль

Про внесення змін до  селищного бюджету Ямпільської селищної ради на 2019 рік.
Відповідно до Закону України «Про державний бюджет України на 2019 рік» та Бюджетного кодексу України,  керуючись п.23 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія селищної ради ВИРІШИЛА:  
                        1. Внести до   рішення другої  сесії селищної ради VІІ скликання від 18 січня 2019 року №7 «Про селищний бюджет Ямпільської селищної ради  на 2019 рік» із змінами внесеними третьою  сесією селищної ради VІІ скликання від 11 лютого 2019 року №1 «Про внесення змін до  селищного бюджету Ямпільської селищної ради на 2019 рік» , п`ятою сесією селищної ради VІІ скликання від 06 травня 2019 року №4 «Про внесення змін до  селищного бюджету Ямпільської селищної ради на 2019 рік», сьомою сесією селищної ради VІІ скликання від 26 червня 2019 року №2 «Про внесення змін до  селищного бюджету Ямпільської селищної ради на 2019 рік», дев`ятою сесією селищної ради VІІ скликання від 07 серпня 2019 року №8 «Про внесення змін до  селищного бюджету Ямпільської селищної ради на 2019 рік», сесією селищної ради №8 від 30 вересня 2019 року «Про внесення змін до селищного бюджету Ямпільської селищної ради на 2019 рік» , сесією селищної ради №8 від 05 листопада 2019 року «Про внесення змін до селищного бюджету Ямпільської селищної ради на 2019 рік» наступні зміни:
            1.1. В абзаці другому пункту 1  цифри «30892356», «4798125»   замінити відповідно на цифри «30804676» , «4885805» згідно з додатком 2 до цього рішення.
            1.2. У пункті 4 цифру «3956296» замінити на цифру «4036296»
           2. Додатки 1-6   рішення другої  сесії селищної ради VІІ скликання від 18 січня 2019 року №7 «Про селищний бюджет Ямпільської селищної ради  на 2019 рік»  із змінами внесеними третьою  сесією селищної ради VІІ скликання від 11 лютого 2019 року №1 «Про внесення змін до  селищного бюджету Ямпільської селищної ради на 2019 рік» , п`ятою сесією селищної ради VІІ скликання від 06 травня 2019 року №4 «Про внесення змін до  селищного бюджету Ямпільської селищної ради на 2019 рік», сьомою сесією селищної ради VІІ скликання від 26 червня 2019 року №2 «Про внесення змін до  селищного бюджету Ямпільської селищної ради на 2019 рік», дев`ятою сесією селищної ради VІІ скликання від 07 серпня 2019 року №8 «Про внесення змін до  селищного бюджету Ямпільської селищної ради на 2019 рік», сесією селищної ради №8 від 30 вересня 2019 року «Про внесення змін до селищного бюджету Ямпільської селищної ради на 2019 рік», сесією селищної ради №8 від 05 листопада 2019 року «Про внесення змін до селищного бюджету Ямпільської селищної ради на 2019 рік» , сесією селищної ради №8 від 06 грудня 2019 року «Про внесення змін до селищного бюджету Ямпільської селищної ради на 2019 рік»   викласти в новій редакції .
           3.Додатки 1-6 до даного рішення  є його невід’ємною частиною.
           4.Затвердити розпорядження селищного голови ,які були прийняті в міжсесійний період.
           5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на селищного голову  та постійну                    діючу комісію селищної ради з питань планування бюджету і фінансів.

Ямпільський селищний голова                                          Василь КОРДОНЕЦЬ