У К Р А Ї Н А

ХМЕЛЬНИЦЬКА   ОБЛАСТЬ             БІЛОГІРСЬКИЙ   РАЙОН

ЯМПІЛЬСЬКА    СЕЛИЩНА    РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

четвертої  сесії селищної ради VІІ скликання


від 7 березня 2019 року №
смт Ямпіль


Про затвердження програми надання фінансової підтримки хворим Ямпільської селищної ради нефрологічного профілю на 2019 –       2020 роки

Заслухавши інформацію Ямпільського селищного голови Кордонця В.М.,  керуючись п. 22 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада ВИРІШИЛА:

1.    Затвердити програму надання фінансової підтримки хворим району нефрологічного профілю на 2019 – 2020 роки (додається).
2.    Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісії з питань планування бюджету та фінансів.


Селищний голова                      В.М.Кордонець

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1
до рішення сесії селищної ради
№7 від 07.03.2019 року

ПРОГРАМА
надання фінансової підтримки хворим Ямпільської селищної ради
нефрологічного профілю на 2019 – 2020 роки.
І. Загальна частина
Селищна програма по наданню допомоги хворим з хронічною нирковою недостатністю, які проживають на території  Ямпільської селищної ради та отримують програмний гемодіаліз,  на 2019 – 2020 роки (далі – Програма) розроблена у межах норм Конституції України, законів України, Указів Президента України, постанов, розпоряджень Кабінету Міністрів України.
На території Ямпільської селищної ради  станом на 01.02.2019 року лікування програмним гемодіалізом отримує 1 хворий.
     Це людина, яка за станом здоров’я змушена  три рази на тиждень проходити процедуру гемодіалізу (підключення до апарату штучної нирки), на базі обласної клінічної лікарні На державному рівні пільги на безоплатний проїзд, витрати на медикаменти для замісного лікування та частково симптоматичного лікування  даній категорії громадян не передбачені. У результаті ці люди втрачають можливість забезпечити собі повноцінне життя у суспільстві, що значною мірою позначається як на моральній, так і на матеріальній сторонах їх життєдіяльності.
Даною Програмою передбачається надання цільової грошової допомоги хворим з хронічною нирковою недостатністю для відшкодування витрат на медикаменти для замісного лікування, симптоматичного лікування та проїзд від населеного пункту, в якому вони проживають, до населеного пункту, в якому отримують програмний гемодіаліз, і у зворотньому напрямку.
    Програма розроблена на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.11.2005 р. № 445-р «Про схвалення Концепції Державної програми розвитку системи надання медичної допомоги хворим нефрологічного профілю на 2006-2010 роки», рішення Білогірської районної ради №4 від 22.12.2018 року «Про районну програму надання фінансової підтримки хворим нефрологічного профілю на 2019-2021 роки».
ІІ. Мета Програми
    Забезпечення хворих нефрологічного профілю необхідними медикаментами для якісного проведення гемодіалізу до і після самого сеансу, який безпосередньо проводиться на базі центрів гемодіалізу та здійснення транспортування хворих.
    Поліпшення якості замісного лікування програмним гемодіалізом хворих із незворотніми ураженнями нирок шляхом  покращення якості диспансерного нагляду за реципієнтами ниркових трансплантантів, покращення лікування хворих і проведення самих сеансів програмного гемодіалізу шляхом безкоштовного забезпечення медикаментами, і інших витратних матеріалів для програмного гемодіалізу.

ІІІ. Основні напрямки реалізації Програми
1.    Забезпечення хворих ради нефрологічного профілю необхідними медикаментами.
2.    Удосконалення самого гемодіалізу та диспансерного нагляду за реципієнтами ниркових трансплантантів.
3.    Забезпечення на сучасному рівні діалізного лікування хворих з незворотніми ураженнями нирок.
4.    Забезпечення на сучасному рівні імуносупресивного лікування реципієнтів ниркових трансплантантів.
5.    Реабілітація хворих з пересадженими нирками.
6.    Транспортування хворих на процедуру гемодіалізу в центри програмного гема діалізу для надання спеціалізованої медичної допомоги хворим району.
7.    Надання відшкодування  на транспортування  за заявою хворого (в зв’язку з проходженням сеансів програмного гемодіалізу самостійно  у центрах  програмного гемодіалізу).

ІV. Очікувані результати виконання Програми.
    Передбачається, що виконання Програми сприятиме значному підвищенню ефективності  та якості надання спеціалізованої лікувально-профілактичної допомоги хворим нефрологічного профілю, а, отже, зниженню рівня інвалідизації і смертності пацієнтів, покращенню якості їх життя та підвищенню ступеня соціальної реабілітації.

V. Фінансове забезпечення заходів програми
    Забезпечення реалізації заходів Програми щодо витратними матеріалами для діалізного лікування та придбання імуносупресивних препаратів для лікування реципієнтів ниркових трансплантантів здійснюється за рахунок коштів районного бюджету.
        Станом на грудень 2018 р. на диспансерному обліку у нефролога знаходяться 1 хворий по Ямпільській селищній  раді з діалізом: хронічна ниркова недостатність термінальна стадія, що потребують проведення програмного гемодіалізу.
    Потреба в коштах на один рік для хворих, які знаходяться на програмному гемодіалізі по Ямпільській селищній раді орієнтовно становить 17612  грн.
Потреба в коштах для транспортування хворих на процедуру гемодіалізу орієнтовно становить  47100,00 грн. в рік.
    
Секретар селищної ради:                            К.В.Годована

Додаток 1


Ресурсне забезпечення програми надання фінансової підтримки хворим Ямпільської селищної ради нефрологічного профілю 2019-2020р.р.


Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми      Етапи виконання програми     Усього витрат на використання програми
    І    
    2019 рік    2020 рік    
обсяг ресурсів, усього, у тому числі: місцевий бюджет    64712    64712    129424
районні, міські (міст обласного підпорядкування) бюджети            
бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування            
кошти не бюджетних джерел            

 

 

 Секретар селищної ради:                            К.В.Годована

 


ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

1.    Ініціатор розроблення Програми:
Центральна районна лікарня
     Ямпільська селищна рада
2.    Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми
3.    Розробник Програми:
Ямпільська селищна рада
4.    Співрозробник Програми:
Центральна районна лікарня
5.    Відповідальний виконавець Програми
Ямпільська селищна рада, районна лікарня.
6.    Термін реалізації Програми 2019-2020 роки
7.    Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми: селищний бюджет.
8.    Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми – 129424грн. Коштів селищного бюджету 129424 грн.

 

 

 

 


 

Додаток 2
                                            
 

Розрахунок  коштів на програмний гемодіаліз(медикаменти) по Ямпільській селищній раді


п/п    П.І.Б.    Необхідні ліки на місяць    ліки для симптоматичного лікування 1 раз на квартал
1    Козак В.                             Обов’язкові :
Глюкоза (10 амп.) 45 грн.;  Кофеїн (10амп.)  25 грн.; Кальцій хлориду (10 амп.) -35 грн.; Шприци 80  грн. Лейкопластир 40  грн.; Вата   31  грн. Рукавички 35  грн.    Діаліпон  (10 амп.) 185  грн.;  Ессенціале (10 амп.)  285  грн.; Епобіокрин (5 амп.)  2400 грн.  Ферум лек  (10 амп.)  200 грн. Мілдронат (10 амп.) 460 грн.
        291 грн.    3530,00 грн.

 

Всього на 1 місяць витрата на медикаменти для проведення  підтримуючої терапії при гемодіалізі  становить 291 грн. на місяць та додатково 3530 грн. на квартал для придбання препаратів для симптоматичного лікування.
  Всього для проведення  підтримуючої терапії при гемодіалізі   на  дванадцять місяців необхідно 17 612 грн.

 

Секретар селищної ради:                            К.В.Годована

 

 

 

 

 

 

Додаток 3
Розрахунок
потреби в коштах на відшкодування витрат по транпортуванню Козака В.В. на програмний гемодіаліз автобусним сполученням з смт Ямпіль до м. Хмельницького і з м. Хмельницького до смт. Ямпіль на 2019 рік (вівторок,четвер,субота)


Місяці року    Кількість поїздок у 2019 році по місяцях    Вартість квитка, грн.    Всього потреба коштів на 2019 р.
Cічень    14    300,00    4200,00
Лютий    12    300,00    3600,00
Березень    13    300,00    3900,00
Квітень    13    300,00    3900,00
Травень    13    300,00    3900,00
Червень    13    300,00    3900,00
Липень    13    300,00    3900,00
Серпень    14    300,00    4200,00
Вересень    12    300,00    3600,00
Жовтень    14    300,00    4200,00
Листопад    13    300,00    3900,00
Грудень    13    300,00    3900,00
Всього    157        47100,00

Секретар селищної ради:                            К.В.Годована

 

 

 

 

 

 

 


Додаток 4
Розрахунок
потреби в коштах на відшкодування витрат по транпортуванню Козака В.В. на програмний гемодіаліз автобусним сполученням з смт Ямпіль до м. Хмельницького і з м. Хмельницького до смт. Ямпіль на 2020 рік (вівторок,четвер,субота)


Місяці року    Кількість поїздок у 2019 році по місяцях    Вартість квитка, грн.    Всього потреба коштів на 2019 р.
Cічень    13    300,00    3900,00
Лютий    13    300,00    3900,00
Березень    13    300,00    3900,00
Квітень    13    300,00    3900,00
Травень    13    300,00    3900,00
Червень    13    300,00    3900,00
Липень    13    300,00    3900,00
Серпень    13    300,00    3900,00
Вересень    13    300,00    3900,00
Жовтень    14    300,00    4200,00
Листопад    12    300,00    3600,00
Грудень    14    300,00    4200,00
Всього    157        47100,00

Секретар селищної ради:                            К.В.Годована

 

 

 

 

 

 

 


Додаток 5
 
Напрями діяльності та заходи надання фінансової підтримки хворим району нефрологічного профілю на 2019-2020рр.

№ п/п    Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)    Перелік   заходів програми    Строк виконання заходу    Виконавці     Джерела фінансування     Орієнтовані обсяги фінансування (вартість), тис. гривень,     Очікувальний результат
1    Забезпечення хворих району нефрологічного профілю необхідними медикаментами.    Фінансове забезпечення медикаментами для гемо діалізу     2019р – 2020р.    Районна лікарня,
Ямпільська селищна рада
    Селищний бюджет     35224 грн.    Покращення  якості їх життя та підвищення ступеня соціальної реабілітації
2    Транспортування хворих на процедуру гемодіалізу в центри програмного гема діалізу для надання спеціалізованої медичної допомоги хворим району.
    Забезпечення транспортування хворих на гемо діаліз    2019р – 2020р     ПМСД,
Ямпільська селищна рада
Білогірська селищна рада     Селищний  бюджет
    94200 грн.    Значне підвищення ефективності та якості надання спеціалізованої медичної допомоги

 


Секретар селищної ради:                            К.В.Годована