У К Р А Ї Н А                                                   

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ         БІЛОГІРСЬКИЙ РАЙОН

ЯМПІЛЬСЬКА          СЕЛИЩНА           РАДА

Р І Ш Е Н Н Я
дев`ятої сесії  селищної  ради VІІ скликання

    від 07 серпня  2019 року №
    смт Ямпіль


Про внесення змін до  селищного бюджету Ямпільської селищної ради на 2019 рік


Відповідно до Закону України «Про державний бюджет України на 2019 рік» та Бюджетного кодексу України,  керуючись п.23 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія селищної ради ВИРІШИЛА:  
                        1. Внести до   рішення другої  сесії селищної ради VІІ скликання від 18 січня 2019 року №7 «Про селищний бюджет Ямпільської селищної ради  на 2019 рік» із змінами внесеними третьою  сесією селищної ради VІІ скликання від 11 лютого 2019 року №1 «Про внесення змін до  селищного бюджету Ямпільської селищної ради на 2019 рік» , п`ятою сесією селищної ради VІІ скликання від 06 травня 2019 року №4 «Про внесення змін до  селищного бюджету Ямпільської селищної ради на 2019 рік» наступні зміни:
            1.1. В абзаці першому пункту 1  цифру «32092111», «31748621» замінити відповідно на цифри «32750511», «32407021» згідно з додатком 1 до цього рішення.
          1.2. В абзаці другому пункту 1  цифри «30323102», «30153102»  замінити відповідно на цифри «30981502» , «30811502» згідно з додатком 2 до цього рішення.
            1.3. Внести  зміни у міжбюджетні трансферти бюджету Ямпільської селищної ради на 2019 рік  згідно з додатком № 3 до цього рішення.
           2. Додатки 1,2,3   рішення другої  сесії селищної ради VІІ скликання від 18 січня 2019 року №7 «Про селищний бюджет Ямпільської селищної ради  на 2019 рік»  із змінами внесеними третьою  сесією селищної ради VІІ скликання від 11 лютого 2019 року №1 «Про внесення змін до  селищного бюджету Ямпільської селищної ради на 2019 рік» , п`ятою сесією селищної ради VІІ скликання від 06 травня 2019 року №4 «Про внесення змін до  селищного бюджету Ямпільської селищної ради на 2019 рік», сьомою сесією селищної ради VІІ скликання від 26 червня 2019 року №2 «Про внесення змін до  селищного бюджету Ямпільської селищної ради на 2019 рік», дев`ятою сесією селищної ради VІІ скликання від 07 серпня 2019 року №8 «Про внесення змін до  селищного бюджету Ямпільської селищної ради на 2019 рік»викласти в новій редакції відповідно до додатків 1-3.
           3.Додатки 1-6 до данного рішення  є його невід’ємною частиною.
           4.Затвердити розпорядження селищного голови №80 від 17.07.2019р, №83 від 24.07.2019 р.
                       5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на селищного голову  та постійну                    діючу комісію селищної ради з питань планування бюджету і фінансів .


                                      Селищний голова:                                                        В.М.Кордонець