У К Р А Ї Н А

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ         БІЛОГІРСЬКИЙ РАЙОН

ЯМПІЛЬСЬКА    СЕЛИЩНА    РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

дев’ятої сесії селищної ради VІІ скликання

    від 7 серпня 2019 року № 3
смт Ямпіль
 
Про затвердження розміру батьківської
плати за харчування дітей у закладах
початкової, середньої освіти

           З метою посилення контролю  за  дотриманням норм харчування і своєчасним внесенням батьківської плати за харчування дітей, відповідно до статті 56 Закону України «Про освіту»,  керуючись ст. 26 Закону  України  «Про місцеве самоврядування  в Україні»,  сесія   селищної ради ВИРІШИЛА:
1.    Встановити розмір батьківської плати за харчування дитини 10,00 грн. в закладах початкової, середньої освіти.
2.    Від плати за харчування дітей у навчальних закладах звільнити на 100 % батьків або осіб, які їх замінюють у сім’ях:
- у яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму); отримують допомогу відповідно Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;
- дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних класах (групах);
- дітей військовослужбовців, які перебувають у зоні проведення АТО;
- дітей військовослужбовців, загиблих під час проведення АТО;
- дітей працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків.
       3.   Від плати за харчування дітей у навчальних закладах звільнити на 50% батьків або осіб, які їх замінюють:
             -  дітей осіб, переміщенних з тимчасово окупованої території України та районів                 проведення АТО;
            -  дітей із багатодітних сімей;
            -  дітей учасників бойових дій в зоні проведення АТО.
       4.  Секретарю селищної ради забезпечити  оприлюднення  цього рішення на             інформаційному стенді селищної ради та на дошці оголошень в  навчальних               закладах.
5.    Контроль за виконанням даного рішення покласти на  головного бухгалтера та        постійну комісію з питань планування,  фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.


Селищний голова:                            В.М.Кордонець