У К Р А Ї Н А

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ         БІЛОГІРСЬКИЙ РАЙОН

ЯМПІЛЬСЬКА    СЕЛИЩНА    РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

дев’ятої сесії селищної ради VІІ скликання

    від 7 серпня 2019 року №9
    смт Ямпіль

Про встановлення розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при складанні інвесторської кошторисної документації (на стадії розроблення проектної документації) на 2019 рік.


Заслухавши інформацію Ямпільського селищного голови Кордонця В.М., розглянувши подані розрахунки, з метою встановлення розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при складанні інвесторської кошторисної документації (на стадії розроблення проектної документації) в 2019 році,  відповідно  до  постанови КМУ №546 від 11.07.2018 року «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2019-2021 роки», наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 20.10.2016 року «Про затвердження Порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об’єктів» із змінами і доповненнями в редакції наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України №196 від 27.07.2018 року, с керуючись ст. 26    Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування в Україні», сесія селищної ради ВИРІШИЛА:  

1.    Встановити у складі вихідних даних на проектування для звичайних умов будівництва за розрядом складності робіт 3,8 розмір кошторисної заробітної плати, який враховується при складанні інвесторської кошторисної документації (на стадії розроблення проектної документації) в сумі 8527,52 грн. (починаючи з 01.01.2019 року) (розрахунок додається).
2.    Контроль за виконанням цього рішення покласти на Ямпільського селищного голову


Селищний голова                           В.М.Кордонець

 

 

 

 


Додаток
до рішення сесії
селищної ради
№9 від 07.08.2019

Розрахунок


Розмір кошторисної заробітної плати, який враховується при складанні інвесторської кошторисної документації (на стадії розроблення проектної документації) визначається виходячи з рівня середньомісячної заробітної плати у будівництві (у розрахунку на одного штатного працівника) за 2018 рік по Україні, що оприлюднений Державною службою статистики України на офіційному сайті, збільшеної на прогнозний індекс споживчих цін на поточний рік (у середньому до попереднього року), який є складовою основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України, що схвалений постановою КМУ №546 від 11.07.2018 року «Про схвалення прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2019-2021 роки».
    Розмір кошторисної заробітної плати для звичайних умов будівництва при складності робіт 3,8 визначається такою формулою:

ЗП коштор = СЗП+ПІ,
де СЗП – середньомісячна заробітна плата у будівництві по Україні у розрахунку на одного штатного працівника;
ПІ – прогнозний індекс споживчих цін на поточний 2019 рік.

1.    Середньомісячна заробітна плата у будівництві по Україні за 2018 рік у розрахунку на одного штатного працівника згідно даних Державної служби статистики становить 7845,00 грн.
2.    Прогнозний індекс споживчих цін на поточний 2019 рік у відповідності до додатку 1 постанови КМУ від 11.07.2018 року №546 становить за сценарієм 1 – 108,7.

Таким чином, розмір кошторисної заробітної плати, який враховується при складанні інвесторської кошторисної документації (на стадії розроблення проектної документації) для звичайних умов будівництва при складності робіт 3,8 становить:
ЗП коштор = 7845,00Х108,7 = 8527,52 грн.

 


Селищний голова:                           В.М.Кордонець