У К Р А Ї Н А

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ           БІЛОГІРСЬКИЙ РАЙОН

ЯМПІЛЬСЬКА     СЕЛИЩНА     РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

другої сесії селищної ради VІІ скликання

    від 18 січня 2019 року №
    смт. Ямпіль

    Про затвердження номенклатури
    справ селищної ради

Заслухавши інформацію секретаря селищної ради Годованої К.В., керуючись ст.25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія селищної ради ВИРІШИЛА:

1.    Затвердити номенклатуру справ селищної ради на 2019 рік згідно додатку.
2.    Працівникам селищної ради оформити всі матеріали згідно номенклатури справ.
3.    Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря селищної ради Годовану К.В.


                         Селищний голова:                       В.М.Кордонець          
                                                        

 

 

 

 

 

 


    

 

 

 

 


Ямпільська селищна рада
Білогірського  району
Хмельницької області         
ЗАТВЕРДЖУЮ
Ямпільський селищний голова
 ________  В.М,Кордонець

          січня       2019р.
НОМЕНКЛАТУРА СПРАВ
_________________№ ________
на 2019 рік

Ін-декс справи    Заголовок справи
(тому, частини)    К-ть справ
(томів, части-н)    Строк зберігання справи (тому, частини) і номери статей за переліком    Примітка
1    2    3    4    5

01 - Документи ради

01-01    Закони, постанови, акти  Верховної Ради України, постанови, рішення комітетів і комісій Верховної Ради України, Укази, розпорядження Президента України,  Постанови, розпорядження Кабінету Міністрів України
    1    Доки не мине потреба
ст. 1 б1,
ст.2 б1
ст.3 б1
     1Що стосуються діяльності організації - пост.
01-02    Депутатські запити та документи з їх виконання     1    5 років ЕПК
ст. 8    
01-03    Розпорядження та рішення голів обласної та районної адміністрації    1    Доки не мине потреба1
ст.3-б    1Що стосуються діяльності організації - пост.
01-04    Розпорядження та рішення голів обласної та районної рад    1    Доки не мине потреба1
ст.4-б    1Що стосуються діяльності організації - пост.
01-05
    Протоколи сесій селищної ради з додатками до них:
(Паспорт селищної ради. Регламент. Правила внутрішнього трудового розпорядку. Програма  соціально-економічного розвитку села. План соціально-економічного розвитку села та інші протокольні рішення)    2    Постійно
ст.7-а    
01-06

    Протоколи засідань  постійних комісій селищної ради та документи до них (довідки, звіти, інформації, доповіді, огляди інше)    5    Постійно
ст. 14-а    
01-07

    Протоколи зборів виборців (звіти депутатів перед виборцями, довідки, інформації, доповіді, огляди інше)    1    Постійно
ст.19    
01-08    Облікові картки депутатів, списки персонального обліку депутатів.     1    75 років
ст.503, 506    
01-09

    Піврічні плани з основної діяльності ради
    1

        Постійно1
ст. 157-а
    1 За наявності відповідних звітів – 5 років


02 - Виконавчий комітет


02-01    Протоколи засідань виконавчого комітету селищної ради та додатки до них
    1    Постійно
ст.7-а    
02-02    Розпорядження селищного голови з основної діяльності    1    Постійно1
ст. 16-а    1Надіслані до відома – доки не мине потреба

02-03    Розпорядження селищного голови з особового складу    1    75 років2
ст. 16-б    2Про короткострокові відрядження в межах України кордон; стяг-нення; надання щорічних оплачуваних відпусток та відпусток у зв’язку з навчанням- 5р.
02-04    Розпорядження селищного голови
про надання відпусток    1    75 років 2
ст. 16-б    2Про короткострокові відрядження в межах України кордон; стяг-нення; надання щорічних оплачуваних відпусток та відпусток у зв’язку з навчанням- 5р.
02-05    Розпорядження селищного голови
про відрядження    1    75 років 2
ст. 16-б    2Про короткострокові відрядження в межах України кордон; стяг-нення; надання щорічних оплачу-ваних відпусток та відпусток у зв’язку з навчанням- 5р.
02-06    Протоколи загальних зборів (сходів) села    1    Постійно
ст. 12-а    
02-07    Піврічні плани роботи селищної ради та її виконкому    1    1 рік
ст. 161    
02-08    Статистична звітність (річні звіти ф.№1-ПВ, ф. №3-ПВ, рух населення, №1-4 житло, ф. №1-АП, ф. 9-С)    1    Постійно
ст. 302-а    
02-09    Документи громадських організацій (збори громадян, протоколи керівних громадських органів)    1    5 років ЕПК
ст.1228
    
02-10    Документи про роботу сільських комітетів, ради ветеранів, осередків політичних партій, інших громадських організацій (списки , плани , протоколи засідань , інформації, довідки)    1    Постійно
ст. 1227-а1    1У первинних організаціях-10р.
02-11    Колективний договір    1    Постійно
ст. 395-а    
02-12    Документи обстежень селищної ради і перевірок виконання рішень, наказів центральних та місцевих органів виконавчої влади, (доповідні записки, довідки, акти)    1    Постійно 1
ст. 75-а
    1При надходженні до одного державного архіву або архівного відділу на зберігання приймаються документи від організації, що здійснює перевірку

02-13    Приймально-здавальні акти з усіма додатками при зміні голови селищної ради    1    Постійно
ст. 45-а
    
 02-14    Приймально-здавальні акти з усіма додатками при зміні секретаря селищної ради    1    3 роки 1
ст. 45-б    1 Після зміни посадових відповідальних та матеріально відповідальних осіб
02-15    Звернення (пропозиції , заяви, скарги) громадян та документи (листи, довідки, акти) з їх розгляду про суттєві зміни в роботі селищної ради, або про усунення серйозних недоліків і зловживань та результати їх розгляду    1    Постійно
ст. 82-а

    
02-17    Звернення (пропозиції, заяви, скарги) громадян та документи (листи, довідки, акти) з їх розгляду з особистого та другорядного характеру    2    5 років 1
ст. 82-б    1 У разі неодноразового звернення – 5 років після останнього розгляду
02-18    Листування з центральними та місцевими органами державної влади, органів місцевого самоврядування з основних питань діяльності селищної ради та її виконавчого комітету     1    5 років
ЕПК
ст. 22    
02-19    Контрольні картки, контрольні листки, зведення контролю виконання прийнятих рішень, програм, постанов    1    3 роки
ст. 123    
02-20    Документи (аналітичні огляди, довідки, доповідні записки, зведення, інформації) з основної діяльності    1    Постійно
ст. 76-а1
    1При надходженні до одного державного архіву або архівного відділу на зберігання приймаються документи від організації, що здійснює перевірку
02-21    Погосподарські книги (домові книги)    18    Постійно
ст. 786    1  До державних архівів надходять через 75 р.
02-22    Особові справи (заяви, анкети, автобіографії, копії витягів з наказів про прийняття, переміщення, звільнення, оголошення подяк, копії особистих документів, декларації державних службовців,  характеристики, листки з обліку кадрів) працівників сільської ради та підвідомчих установ    1    75 років 1, 2
ст. 493    1 Медичні довідки та інші документи другорядного значенння — 3 р. після звільнення
 2Після звільнення

Керівників, які мають найвищі ступені відзнаки, почесні звання — пост.
02-23    Журнал обліку вхідної документації    1    3 роки
ст. 122    
02-24    Журнал обліку вихідної документації    1    3 роки
ст. 122    
02-25    Журнал обліку пропозицій, заяв і скарг громадян села    2    5 років
ст. 124
    
02-26    Журнал особистого прийому громадян селищним головою    1    3 роки
ст. 125
    
02-27    Журнал реєстрації регуляторних актів, бланків суворої звітності    1    3 роки
ст. 127-а        
02-28 ДСК    Документи для  службового користування    1    ЕК    Не менше 3р. після відмінення нормативним документом
02-29    Журнал реєстрації довідок     1    3 роки
ст. 561    
02-30    Журнал реєстрації довідок по земельних питаннях    1    3 роки
ст. 561    
02-31    Журнал реєстрації довідок форми 3-ДФ    1    5 років    
02-32    Журнал реєстрації довідок про заробітну плату, стаж, місце роботи, видані співробітникам селищної ради та громадянам сіл    1    3 роки
ст. 561    
02-33    Журнал реєстрації довідок по с. Миклаші    1    3 роки
ст. 561    
02-34    Журнал реєстрації довідок по с. Воробіївка, Погорільці    1    3 роки
ст. 561    
02-35    Вхідна документація по с.Миклаші    1    3 роки
ст. 122    
02-36    Вихідна документація по с.Миклаші    1    3 роки
ст. 122    
02-37    Вхідна документація по с.Воробіївка, Погорільці    1    3 роки
ст. 122    
02-38    Вихідна документація с.Воробіївка, Погорільці    1    3 роки
ст. 122    
02-39    Журнал обліку пропозицій, заяв і скарг громадян села Миклаші    2    5 років
ст. 124
    
02-40    Журнал обліку пропозицій, заяв і скарг громадян села Воробіївка, Погорільці    2    5 років
ст. 124
    
02-41    Журнал особистого прийому громадян в.о.старостою с. Миклаші    1    3 роки
ст. 125
    
02-42    Журнал особистого прийому громадян в.о. старостою сіл Воробіївка, Погорільці    1    3 роки
ст. 125
    
02-43    Журнал обліку пропозицій, заяв і скарг громадян по земельних питаннях    2    5 років
ст. 124
    


03 – Бюджетно-фінансова робота і бухгалтерський облік


03-01    Накази, розпорядження, вказівки вищих органів влади, фінансових установ з питань фінансово-господарської діяльності, бухгалтерського обліку
    1    До заміни новими
ст. 17,
20-б    
03-02    Правила, положення, інструкції, рекомендації з питань бухгалтерського обліку та звітності    1    5 років1
ст. 43
    1 Після заміни новими. Посадові інструкції наукових працівників, а також посадові і робочі інструкції працівників, що працюють на важких роботах, на роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці, - 75 р.
03-03    Штатні розписи та переліки змін до них
    1    Постійно
ст. 37-а    
03-04    Затверджений бюджет селищної ради
    1    Постійно
ст. 189-а,    
03-05    Кошторис видатків селищної ради та підвідомчих установ    1    Постійно1
ст. 193-а    1 За місцем розроблення,
в інших організаціях - доки не мине потреба

03-06    Річні фінансові звіти про виконання бюджету селищної ради
    1    Постійно1
ст. 311-б    1 За місцем складення, в інших організаціях - доки не мине потреба
03-07    Квартальні звіти і баланси про виконання бюджету селищної ради
    1    3 роки1
ст. 313-б    1 За відсутності річних - пост.
03-08    Документи (плани, звіти, протоколи, акти, довідки, доповідні записки) документальних ревізій, перевірок фінансово-господарської діяльності, контрольно-ревізійної роботи, правильності стягнення податків тощо селищної ради
    1    5 років
ст. 341    
03-09    Договори та угоди
(господарські, операційні, трудові
та інші)    12    3 роки 1, 2
ст. 330    1Після закінчення строку дії договору, угоди

1 За умови завершення перевірки державними податковими органами з питань дотримання под-даткового законодавства, а для органів виконавчої влади, державних фондів, бюджетних організацій, суб’єктів господарювання державного сектору економіки, підприємств і організацій, які отримува-ли кошти з бюджетів усіх рівнів та державних фондів або використовували державне чи комунальне майно, - ревізії, проведеної органами державної контрольно-ревізійної служби за сукупними показниками фінансово-господарської діяльності.  У разі виникнення спорів (суперечок), порушення кримінальних справ, від-криття судами проваджен-ня у справах -  зберігають-ся до ухвалення остаточ-ного рішення.

2 Документи, які містять інформацію про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, - 5р

.
03-10    Договори про матеріальну відповідальність    1    3 роки 1
ст.332    1Після звільнення матеріально відповідальної особи


03-11    Особові рахунки працівників бюджетної сфери на підвідомчій території селищної ради

    1    75 років
ст. 317-а    
03-12    Документи (копії звітів, витяги з протоколів, висновки, заяви, довідки, списки працівників) про виплату допомоги, оплату листків непрацездатності з фонду соціального страхування


    12    3 роки
ст.320    
03-13    Первинні документи і додатки до них, що фіксують факт виконання господарських операцій і стали підставою для   записів у реєстрах бухгалтерського обліку та податкових документів (касові, банківські документи, бухгалтерські документи , повідомлення банків, переказні вимоги, авансові звіти тощо)    12    3 роки 1
ст. 336    1За умови завершення перевірки державними податковими органами з питань дотримання под-даткового законодавства, а для органів виконавчої влади, державних фондів, бюджетних організацій, суб’єктів господарювання державного сектору економіки, підприємств і організацій, які отримува-ли кошти з бюджетів усіх рівнів та державних фондів або використовували державне чи комунальне майно, - ревізії, проведеної органами державної контрольно-ревізійної служби за сукупними показниками фінансово-господарської діяльності.  У разі виникнення спорів (суперечок), порушення кримінальних справ, відкриття судами проваджен-ня у справах -  зберігають-ся до ухвалення остаточ-ного рішення. Документи, які містять інформацію про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, - 5р.


03-14    Документи (протоколи засідань комісії, акти, інвентарні описи, порівняльні відомості )  про інвентаризацію основних засобів, нематеріальних активів, грошових коштів, матеріальних цінностей тощо

 


    1    3 роки 1
ст. 345    1 За умови завершення перевірки державними податковими органами з питань дотримання под-даткового законодавства, а для органів виконавчої влади, державних фондів, бюджетних організацій, суб’єктів господарювання державного сектору економіки, підприємств і організацій, які отримува-ли кошти з бюджетів усіх рівнів та державних фондів або використовували державне чи комунальне майно, - ревізії, проведеної органами державної контрольно-ревізійної служби за сукупними показниками фінансово-господарської діяльності.  У разі виникнення спорів (суперечок), порушення кримінальних справ, від-
криття судами проваджен- ня у справах -  зберігають-ся до ухвалення остаточ-ного рішення. 2 Документи, які містять інформацію про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, - 5р.
03-15    Доручення на одержання страхових сум і товарно-матеріальних цінностей (у тому числі анульовані довіреності)    1    3 роки 1
ст. 333    1 За умови завершення перевірки державними податковими органами з питань дотримання под-даткового законодавства, а для органів виконавчої влади, державних фондів, бюджетних організацій, суб’єктів господарювання державного сектору економіки, підприємств і організацій, які отримува-ли кошти з бюджетів усіх рівнів та державних фондів або використовували державне чи комунальне майно, - ревізії, проведеної органами державної контрольно-ревізійної служби за сукупними показниками фінансово-господарської діяльності.  У разі виникнення спорів (суперечок), порушення кримінальних справ, від-
криття судами проваджен- ня у справах -  зберігають-ся до ухвалення остаточ-ного рішення. 2 Документи, які містять інформацію про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, - 5р.


03-16    Книга видатків селищної ради     1    5 років1, 2
ст. 352-б    1 Після закінчення строку дії останнього договору, угоди
2 За умови завершення перевірки державними податковими органами з питань дотримання поддаткового законодавства, а для органів виконавчої влади, державних фондів, бюджетних організацій, суб’єктів господарювання державного сектору економіки,
підприємств і організацій, які отримува-ли кошти з бюджетів усіх рівнів та державних фондів або використовували державне чи комунальне майно, - ревізії, проведеної органами державної контрольно-ревізійної служби за сукупними показниками фінансово-господарської діяльності.  У разі виникнення спорів (суперечок), порушення кримінальних справ, від-криття судами проваджен-ня у справах -  зберігають-ся до ухвалення остаточ-ного рішення.

2 Документи, які містять інформацію про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, - 5р.
03-17    Головна книга селищної ради    1    3 роки 1
ст. 351    1 За умови завершення перевірки державними податковими органами з питань дотримання под-даткового законодавства, а для органів виконавчої влади, державних фондів,
бюджетних організацій, суб’єктів господарювання
 
03-18    Оборотні відомості, які використовуються в розрахунках селищної ради    5    3 роки 1
ст. 351    2 За умови завершення перевірки державними податковими органами з питань дотримання под-даткового законодавства, а для органів виконавчої влади, державних фондів, бюджетних організацій, суб’єктів господарювання державного сектору економіки, підприємств і організацій, які отримува-ли кошти з бюджетів усіх рівнів та державних фондів або використовували державне чи комунальне майно, - ревізії, проведеної органами державної контрольно-ревізійної служби за сукупними показниками фінансово-господарської діяльності.  У разі виникнення спорів (суперечок), порушення кримінальних справ, від-криття судами проваджен-ня у справах -  зберігають-ся до ухвалення остаточ-ного рішення.

2 Документи, які містять інформацію про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, - 5р.


03-19    Листування про фінансово-господарську діяльність сільської ради

    1    3 роки
ст. 349    
03-20    Журнал обліку основних засобів сільської ради    1    Постійно
ст. 352-а    1 За умови завершення перевірки державними податковими органами з питань дотримання под-даткового законодавства, а для органів виконавчої влади, державних фондів, бюджетних організацій, суб’єктів господарювання державного сектору

03-21    Журнал обліку матеріалів та малоцінного інвентаря

    1    3 роки
ст. 352-г    
03-22    Журнал реєстрації платіжних доручень    1    3 роки2
ст. 352-г    1 За умови завершення перевірки державними податковими органами з питань дотримання под-даткового законодавства, а для органів виконавчої влади, державних фондів, бюджетних організацій, суб’єктів господарювання державного сектору економіки, підприємств і організацій, які отримува-ли кошти з бюджетів усіх рівнів та державних фондів або використовували державне чи комунальне майно, - ревізії, проведеної органами державної контрольно-ревізійної служби за сукупними показниками фінансово-господарської діяльності. У разі виникнення спорів (суперечок), порушення кримінальних справ, відкриття судами провадження у справах зберігаються до ухвалення остаточного рішення.
Документи, які містять інформацію про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, - 5р.
03-23    Книга обліку доходів    1    3 роки 2
ст. 352-г    1 За умови завершення перевірки державними податковими органами з питань дотримання под-даткового законодавства, а для органів виконавчої влади, державних фондів, бюджетних організацій, суб’єктів господарювання державного сектору економіки, підприємств і організацій, які отримува-ли кошти з бюджетів усіх рівнів та державних фондів або використовували державне чи комунальне майно, - ревізії, проведеної органами державної контрольно-ревізійної служби за сукупними показниками фінансово-господарської діяльності.  У разі виникнення спорів (суперечок), порушення кримінальних справ, від-криття судами проваджен-ня у справах -  зберігають-ся до ухвалення остаточ-ного рішення.

2 Документи, які містять інформацію про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, - 5р.
03-24
    Журнал реєстрації листків із тимчасової непрацездатності    1    3 роки1
ст.739    1 Після закінчення журналу
01-25
    Документи (акти, відомості) переоцінки й визначення зношеності основних засобів    1    Постійно
ст. 343    
03-26
    Паспорти будівель, споруд, обладнання        5 років2
ст.1038    1 Паспорти будівель, споруд - архітектурних пам'яток, які перебувають під охороною держави, - пост.
2 Після ліквідації основних засобів
03-27    Звіти про перерахування грошових сум на державне і недержавне соціальне страхування (пенсійне, на випадок безробіття, медичне тощо)    12    Постійно
ст. 322-а    
03-28    Журнал обліку поточних рахунків    1    3 роки2
ст.352-г    2 За умови завершення перевірки державними податковими органами з питань дотримання под-даткового законодавства, а для органів виконавчої влади, державних фондів, бюджетних організацій, суб’єктів господарювання державного сектору економіки, підприємств і організацій, які отримува-ли кошти з бюджетів усіх рівнів та державних фондів або використовували державне чи комунальне майно, - ревізії, проведеної органами державної контрольно-ревізійної служби за сукупними показниками фінансово-господарської діяльності.  У разі виникнення спорів (суперечок), порушення кримінальних справ, від-криття судами проваджен-ня у справах -  зберігають-ся до ухвалення остаточ-ного рішення.

2 Документи, які містять інформацію про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, - 5р.
03-29    Корінці, копії рахунків, накладних, квитанцій, чеків
    12    3 роки
ст.315    
03-30    Книга обліку довідок про заробітну плату, стаж, місце роботи та ін.
    1    3 роки
ст.535    

04 - Нотаріальні дії
04-01    Накази, вказівки, розпорядження вищих установ з нотаріальних дій (Надіслані для відома)
    1    1 рік
ст. 17    
04-02    Правила, положення, інструкції, рекомендації з нотаріальних дій    1    5 років1
ст. 43
    1 Після заміни новими. Посадові інструкції наукових працівників, а також посадові і робочі інструкції працівників, що працюють на важких роботах, на роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці, - 75 р.
04-03    Листування селищної ради з судовими установами та іншими установами, організаціями і громадянами з питань вчинення нотаріальних дій    1    3 роки
ст. 96    
04-04    Нотаріально посвідчені заповіти та заповіти, посвідчені відповідно до ст. ст.37, 38, 40 Закону України “Про нотаріат” (другі примірники заповітів, дарувань)    1    Постійно
ст. 752    
04-05    Алфавітна книга обліку заповітів    1    75 років
ст.528    
04-06    Нотаріально посвідчені доручення    1    10 років1 ЕПК
ст. 49    1 Після закінчення дії договору (довіреності)
04-07    Журнал реєстрації нотаріально посвідчених
заповітів і заяв.    1    Постійно
ст. 352-а    
04-08    Журнал реєстрації нотаріально посвідчених
довіреностей.    1    Постійно
ст. 352-а
    
04-09    Нотаріально посвідчені заповіти та заповіти, посвідчені відповідно до ст. ст.37, 38, 40 Закону України “Про нотаріат” (другі примірники заповітів, дарувань) по с. Миклаші    1    Постійно
ст. 752    
04-10    Алфавітна книга обліку заповітів по с. Миклаші    1    75 років
ст.528    
04-11    Нотаріально посвідчені доручення по с. Миклаші    1    10 років1 ЕПК
ст. 49    1 Після закінчення дії договору (довіреності)
04-12    Журнал реєстрації нотаріально посвідчених
заповітів і заяв по с.Миклаші.    1    Постійно
ст. 352-а    
04-13    Журнал реєстрації нотаріально посвідчених
довіреностей по с. Миклаші.    1    Постійно
ст. 352-а
    
04-14    Нотаріально посвідчені заповіти та заповіти, посвідчені відповідно до ст. ст.37, 38, 40 Закону України “Про нотаріат” (другі примірники заповітів, дарувань) по с. Воробіївка, Погорільці    1    Постійно
ст. 752    
04-15    Алфавітна книга обліку заповітів по с. Воробіївка, Погорільці    1    75 років
ст.528    
04-16    Нотаріально посвідчені доручення по с. Воробіївка, Погорільці    1    10 років1 ЕПК
ст. 49    1 Після закінчення дії договору (довіреності)
04-17    Журнал реєстрації нотаріально посвідчених
заповітів і заяв по с. Воробіївка, Погорільці.    1    Постійно
ст. 352-а    
04-18    Журнал реєстрації нотаріально посвідчених
Довіреностей по с. Воробіївка, Погорільці.    1    Постійно
ст. 352-а
    

05 - Реєстрація актів цивільного стану
05-01    Копії законодавчих та нормативних актів з питань державної реєстрації актів цивільного стану    1    Доки не мине потреба
 ст.1    Усі статті взято з Переліку документів Актів громадянського стану зі строками їх зберігання, затвердженого наказом Міністерства Юстиції України від 04.11.2002 №94/5
05-02    Посадові інструкції, нормативні акти, методичні рекомендації з питань державної реєстрації актів цивільного стану довідкові документи, які отримані від ДРАЦС для практичного використання    1    До заміни новими
ст. 3    
05-03    Довідки про наслідки перевірки селищної ради з питань державної реєстрації актів цивільного законодавства     1    Постійно
ст. 5    
05-04    Звіти про витрачання бланків свідоцтв, для реєстрації актів цивільного стану на підтвердження юридичних фактів в Україні    1    Постійно
ст.11    
05-05    Журнал обліку звернень громадян відповідно до Закону України “Про звернення громадян”    1    5 років
ст.18    
05-06    Книги державної реєстрації народження, обліку оприбуткування та витрачання бланків свідоцтв про народження    1    75 років
ст. 21,75    
05-07    Медичні довідки та заяви  про реєстрацію народження дитини     1    3 роки
ст. 22    1 місяць поточного року, передаються до районного відділу РАЦС
05-08    Заяви матерів, які не перебувають у шлюбі, щодо внесення відомостей про батька до актового запису про народження дитини
    1    3 роки
ст. 23    1 місяць поточного року, передаються до районного відділу РАЦС
05-09    Корінці довідок про державну реєстрацію народження дитини до органів соціального захисту для одержання щомісячної допомоги     1    3 роки
ст. 26

 

 

 

    
05-10    Книги державної реєстрації  смертей, обліку оприбуткування та витрачання бланків свідоцтв про смерть    1    75 років
ст. 28,75    
05-11    Корінці довідок про виплату одноразової допомоги у зв’язку зі смертю        3 роки
ст. 33
    
05-12    Книги державної реєстрації  шлюбів, обліку оприбуткування та витрачання бланків свідоцтв про шлюб    1    75 років
ст. 35,75    
05-13    Заяви громадян про державну реєстрацію шлюбу     1    3 роки
ст. 36    
05-14    Журнал обліку заяв про шлюб    1    3 роки
ст. 38    
05-15    Журнал реєстрації заяв про визнання батьківства    1    3 роки
ст. 49    
05-16    Журнал реєстрації заяв одиноких матерів    1    3 роки
    
05-17    Реєстри бланків свідоцтв, виданих виконавчими органами селищної ради    1    3 роки
ст. 78    
05-18    Акти про прийняття, передавання бланків свідоцтв, підтвердження та видаткові документи  
    1    Постійно
ст. 85    На державне зберігання не передаються
05-19    Журнал реєстрації заяв батьків щодо присвоєння новонародженим дітям власних імен, прізвищ.        3 роки
    

06 - Документи із земельних питань
06-01    Документи Держкомзему та інших вищих органів з питань земельної реформи    1    Доки не мине потреба
ст. 1 б1,
ст.2 б1    1Що стосуються діяльності організації - пост.
06-02    Листування з питань регулювання земельних відносин    1    5 років  ЕПК
ст. 2131    
06-03    Земельно-кадастрова книга    1    Постійно ст.2113    
06-04    Документи перевірок (довідки, інформації) за дотриманням земельних відносин    1    5 років  ЕПК
ст.92    
06-05    Документи (заяви, акти, висновки) щодо вирішення земельних спорів    1    5 років ЕПК ст.88    
06-06    Документи з використання земельного запасу    1    Постійно
ст.2126    
06-07    Документи по грошовій оцінці земель    5    Постійно
ст.2128    
06-08    Звіти з питань регулювання земельних відносин    1    50 років
ст.2129    
06-09    Проектна документація з формування території і встановлення меж селищної ради (акти, протоколи, висновки)    1    Постійно
ст. 2122    

07 - Облік військовозобов’язаних

07-01    Накази, вказівки, розпорядження вищих органів з питань обліку військовозобов’язаних
    1    1 рік
ст.17    
07-02    Списки військовозобов’язаних    1    3 р.4
ст. 525-л    4 Після звільнення
07-03    Листування селищної ради з питань обліку, призову та відстрочки військовозобов’язаних
    1    5 р. ЕПК
ст. 520    
07-04    Картки обліку військовозобов’язаних
    1    3 р.4
ст. 525-л    4 Після звільнення
07-05    Книги (картки) обліку офіцерів, прапорщиків, старшин, сержантів, солдатів, матросів запасу
    1    10 р.3
ст. 525-к    3 За відсутності особових рахунків –
75 р.

07-06    Журнал перевірок стану обліку військового-бов’язаних
    1    3 роки
ст. 534    

 

08 - Архівний підрозділ
08-01    Номенклатура справ селищної ради    1    5 р.1
ст. 112-а    1 Після заміни новими та за умови складення зведених описів справ

08-02    Справа фонду  (історична довідка до фонду, акти приймання-передавання документів до державної архівної установи), акти про результати  перевіряння й стану документів,  акти про вилучення документів для знищення, про нестачу й невиправні пошкодження документів, акти про видавання справ у тимчасове користування)     1    Постійно 1
ст. 130    1 Уразі ліквідації ради передається до архівного відділу

 


08-03    Положення про експертну комісію (ЕК) селищної ради    1    Постійно
ст. 39    Постійно у розпорядженнях селищної ради
08-04    Протоколи ЕК    1    Постійно
ст. 14-а    
08-05    Положення про архівний підрозділ (архів)    1    Постійно
ст. 39

    Постійно у розпорядженнях селищної ради
08-06    Описи справ:
а) постійного зберігання
    1    Постійно
ст.137-а    1 Після знищення справ
    б) тривалого (понад 10 років) та
г) з особового складу    1    3 р1
ст. 137-б
    
08-07    Акти, довідки про підсумки перевірок архівними установами стану діловодства та архівної справи    1    5 років ЕПК
ст. 113    
08-08    Заяви, запити громадян про видачу архівних довідок, копій, витягів з документів, листування про їх виконання    1    5 років
ст.132    
08-09    Листування про організаційно-методичні питання діловодства й архівної справи     1    3 роки
ст.136    
08-10    Журнал реєстрації  видачі документів з архіву селищної ради    1    1 рік1
ст.140    1Після закінчення журналу та повернення документів до архіву
08-11    Паспорт архівного підрозділу (архіву) селищної ради    1    3 роки1
ст.131    1 Після заміни новими


Відповідальний за
архів селищної ради         __________________         Годована К.В.

СХВАЛЕНО
Протокол ЕК №
від “      ”                          2018р.
Голова  ЕК
____________

Підсумковий запис про категорії та кількість справ, заведених у________ році в селищній раді

За строками зберігання    Всього    У тому числі
        таких, що переходять    з позначкою ”ЕПК”
Постійного             
Тривалого (понад 10 року)            
Тимчасового (до 10 років включно)            
Разом             

 


Відповідальний
за діловодство селищної ради    ___________      _________________    _______        
                                                                    Підпис               Розшифровка підпису          Дата