У К Р А Ї Н А

ХМЕЛЬНИЦЬКА   ОБЛАСТЬ             БІЛОГІРСЬКИЙ   РАЙОН

ЯМПІЛЬСЬКА    СЕЛИЩНА    РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

другої сесії селищної ради VІІ скликання


від 18 січня 2019 року №
смт Ямпіль

Про затвердження Положення
про преміювання працівників
апарату Ямпільської селищної ради


Заслухавши та обговоривши інформацію селищного голови Кордонця В.М. про Положення   про  преміювання  працівників апарату Ямпільської селищної ради, з  метою  особистої зацікавленості працівників у високопродуктивній праці, творчій активності, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про упорядкування  структури та умов оплати праці апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» №268  від 09.03.2006 року із змінами, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   селищна рада ВИРІШИЛА:

1.    Затвердити  Положення про преміювання працівників апарату Ямпільської селищної ради відповідно додатку 1.
2.    Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань планування бюджету та фінансів.


                    
                Селищний голова:                                     В.М.Кордонець

 

 

 

 

 

 


Додаток 1
до рішення сесії селищної ради
№ від 18.01.2019 року

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ПРЕМІЮВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ АПАРАТУ ЯМПІЛЬСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

           1. Загальні положення

        1.1. Положення про преміювання працівників Ямпільської селищної ради та виконавчого комітету і робітників, зайнятих обслуговуванням виконавчого комітету (далі - Положення) розроблено відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», статей 97 КЗпП України, постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 «Про впорядкування структури та умов оплати праці працівників органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» зі змінами, затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України від 24.05.2017р.., наказу Міністерства праці України від 02.10.1996 № 77 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів» зі змінами.
       1.2 Дія цього Положення поширюється на всіх працівників Ямпільської селищної ради.
       1.3 Преміювання працівників здійснюється відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи, рівня трудової та виконавської дисципліни, інтенсивності праці за підсумками роботи за місяць, за квартал, за рік та з нагоди державних, професійних свят, ювілеїв, виходу на пенсію.
        1.4 В окремих випадках за виконання особливо важливої роботи або з нагоди ювілейних дат 50 років, 55 років (жінкам), 60 років (чоловікам), державних, пам’ятних, ювілейних дат та професійних свят за розпорядженням селищного голови з урахуванням особистого внеску працівникам може бути виплачена одноразова премія в межах затвердженого фонду оплати праці.  
        1.5 Відповідно до пп. 3 п. 2 наказу Міністерства праці України від 02.10.1996 N 77 робітникам (прибиральниці, робітнику з благоустрою, опалювачу та ін.), зайнятим обслуговуванням органу місцевого самоврядування, надається місячна грошова премія залежно від їхнього вкладу в кінцеві результати роботи органу місцевого самоврядування.
        1.6 Відповідно до пп. 3 п. 2, п. 6 постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 №268 посадовим особам місцевого самоврядування та службовцям надається матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань та допомога для оздоровлення при наданні щорічної відпустки у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати.
        1.7 Відповідно до пп. з п. 2 наказу Міністерства праці України від 02.10.1996 N 77 робітникам, зайнятим обслуговуванням органу місцевого самоврядування, надається матеріальна допомога у розмірі середньомісячного заробітку.
        1.8 Премія не нараховується працівникам за час відпусток, тимчасової непрацездатності, відрядженим на навчання з метою підвищення кваліфікації, в тому числі за кордон.
        1.9 Працівникам, які звільнені з роботи в місяць, за який проводиться преміювання, премії не виплачуються, за винятком працівників, які вийшли на пенсію або звільнилися за станом здоров’я.
        1.10 Працівникам, яким винесена догана, премія не виплачується протягом дії дисциплінарного стягнення.

           2. Порядок визначення фонду преміювання

        2.1 Фонд преміювання працівників селищної ради утворюється в межах коштів, передбачених на преміювання у кошторисі та економії коштів на оплату праці.
        2.2 На створення річного фонду преміювання спрямовуються кошти в розмірі не менше 10 відсотків посадових окладів.
        2.3. Видатки на преміювання передбачаються в кошторисі на утримання апарату селищної ради та виконавчого комітету.

           3. Показники преміювання та розмір премії

        3.1. Преміювання працівників селищної ради, встановлення їм надбавок здійснюється селищним головою на підставі оцінки та всебічного аналізу виконання ними посадових обов’язків.
        3.2.Премії працівникам апарату селищної ради нараховуються у відсотках до посадового окладу відповідно до особистого внеску в загальні результати роботи та (або) встановлюються в конкретних розмірах.
        3.3. За результатами роботи за місяць для визначення розміру премії працівникам враховуються такі показники:
- своєчасне та якісне виконання поставлених керівництвом завдань і доручень;
- сумлінне виконання своїх посадових обов’язків, ініціатива і творчість у роботі;
- постійне самовдосконалення, підвищення професійної кваліфікації.
        3.4. Зменшення відсотку преміювання працівників або позбавлення їх премії здійснюється у разі :
- неякісного виконання розпоряджень та доручень керівництва селищної ради;
- несвоєчасного розгляду пропозицій, заяв, звернень громадян;
- порушення строків розгляду документації;
- недобросовісного виконання посадових обов’язків і завдань.
       3.5. Повне, або часткове позбавлення премії проводиться за той розрахунковий період, у якому було здійснено порушення. Якщо допущені порушення були виявлені у наступних періодах, працівник може бути позбавлений премії повністю або частково у тому періоді, коли про це стало відомо, але не пізніше шести місяців з моменту вчинення порушення.

          4. Порядок преміювання

       4.1 Преміювання працівників селищної ради здійснюється на підставі розпорядження селищного голови.
       4.2 Преміювання селищного голови здійснюється на підставі рішення селищної ради.  
       4.3. Преміювання працівників селищної ради до ювілейних дат 50 років, 55 років (жінкам), 60 років (чоловікам), державних, пам’ятних, професійних та святкових свят проводиться відповідно до розпоряджень селищного голови.
       4.4 Преміювання селищного голови до ювілейних дат 50 років, 55 років (жінкам), 60 років (чоловікам), державних, пам’ятних, професійних та святкових свят проводиться відповідно до рішення селищної ради.
       4.5 Розмір щомісячної премії селищному голові визначається щорічно рішенням Ямпільської селищної ради у відсотках до посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг і вислугу в межах фонду преміювання та економії фонду оплати праці. За рішенням селищної ради розмір премії може бути змінено в залежності від результатів роботи посадових осіб.
       4.6 Виплата премії проводиться щомісячно у разі відсутності заборгованості за обов’язковими платежами у межах затвердженого фонду оплати праці.
       4.7. Виплата премії проводиться разом із виплатою заробітної плати у тому місяці, за який здійснюється преміювання.
       4.8 При виході на пенсію розмір премії обмежується граничними розмірами: селищному голові - не більше п’яти середньомісячних заробітних плат, працівникам апарату селищної ради – не більше трьох середньомісячних заробітних плат.

 

          5. Установлення надбавок
       5.1 Законодавством визначено, що можуть виплачуватися надбавки за високі досягнення у праці та за виконання особливо важливої роботи посадовим особам місцевого самоврядування у розмірі до 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг та вислугу років, службовцям апарату селищної ради – у  розмірі до 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за вислугу років, відповідно до розпорядження селищного голови.
        5.2 Надбавка встановлюється працівникам за умови сумлінного та якісного виконання ними своїх посадових обов’язків, ініціативності та відсутності порушень трудової дисципліни.
        5.3 У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни надбавка за високі досягнення у праці скасовується або розмір її зменшується у порядку, визначеному для їх встановлення.

            6. Надання матеріальної допомоги

        6.1 Надання матеріальної допомоги працівникам селищної ради проводиться за рахунок коштів загального фонду, виділених на утримання органу місцевого самоврядування у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати відповідно до розпорядження селищного голови.
        6.2 Посадовим особам місцевого самоврядування та службовцям селищної ради надається: - матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань у розмірі, визначеному розпорядженням селищного голови, а селищному голові - рішенням селищної ради, але не більше середньомісячної заробітної плати у межах фонду оплати праці, передбаченого кошторисом; - допомога для оздоровлення при наданні щорічної основної терміном не менше 14 днів, або додаткової відпустки у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати у межах затвердженого радою фонду оплати праці працівників селищної ради.
        6.3 Робітникам, зайнятим обслуговуванням органу місцевого самоврядування, надається матеріальна допомога у розмірі середньомісячного заробітку при наданні щорічної відпустки у межах затвердженого радою фонду оплати праці працівників селищної ради.
         6.4 У разі виплати працівнику на протязі року матеріальної допомоги в розмірі меншому за середньомісячний заробіток, за заявою працівника, при наявності можливості, в кінці року йому може бути проведена доплата матеріальної допомоги в розмірі різниці між його середньомісячним заробітком та виплаченої матеріальної допомоги.


         Секретар селищної ради                       Г.В.Годована