У К Р А Ї Н А

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ БІЛОГІРСЬКИЙ РАЙОН

ЯМПІЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 28 січня 2021 року № 7

смт Ямпіль

Про  ліквідації філій «Погорілецька початкова школа Воробіївської гімназії» та «Паньковецька початкова школа Ямпільського ліцею» 

Заслухавши інформацію т.в.о. начальника відділу соціального захисту населення, освіти, культури, сім?ї, молоді і спорту Ямпільської селищної ради Міщука В. Р. про ліквідацію , керуючись статтею 104 Цивільного кодексу України, статтею 66 Закону України «Про освіту», статтею 12 Закону України «Про повну  загальну середню освіту», статтею 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», Типовим положенням про загальноосвітній навчальний заклад, частиною 2 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет  В И Р І Ш И В:

1. Опублікувати  інформаційне повідомлення про  ліквідацію філії «Паньковецька початкова школа Ямпільського ліцею Ямпільської селищної ради Білогірського району Хмельницької області» на офіційному веб-сайті Ямпільської селищної ради (додається).

2. Опублікувати  інформаційне повідомлення про  ліквідацію філії «Погорілецька початкова школа Воробіївської гімназії Ямпільської селищної ради Білогірського району Хмельницької області» на офіційному веб-сайті Ямпільської селищної ради (додається).

2. Рекомендувати сесії селищної ради:

- припинити  діяльність шляхом ліквідації юридичної особи  — філії «Паньковецька початкова школа Ямпільського ліцею Ямпільської селищної ради Білогірського району Хмельницької області»;

- припинити  діяльність шляхом ліквідації юридичної особи  — філії «Погорілецька початкова школа Воробіївської гімназії Ямпільської селищної ради Білогірського району Хмельницької області»;

- створити ліквідаційну комісію.

  1. Контроль за виконанням  даного рішення покласти на т.в.о. начальника відділу соціального захисту населення, освіти, культури, сім?ї, молоді і спорту Ямпільської селищної ради Міщука В. Р.

Ямпільський селищний голова                        Василь КОРДОНЕЦЬ

ДОДАТОК 1

до рішення Виконавчого комітету

Ямпільської селищної ради

від «28» січня 2021 року №7

Інформаційне повідомлення про проведення громадського обговорення щодо ліквідації філії «Погорілецька початкова школа Воробіївської гімназії Ямпільської селищної ради Білогірського району Хмельницької області»

1. Найменування організатора громадського обговорення – Ямпільська селищна рада.

2. Мета: врахування  думки жителів с. Погорільці Білогірського району Хмельницької області  щодо ліквідації філії «Погорілецька початкова школа Воробіївської гімназії Ямпільської селищної ради Білогірського району Хмельницької області» .

У 2019-2020 навчальному році  в філії «Погорілецька початкова школа Воробіївської гімназії Ямпільської селищної ради Білогірського району Хмельницької області»   навчається 12  учнів, з них: у 1-4 класах  ? 12, Повноцінних класів – 1. 4 учні навчається за формою педагогічного патронажу.

Діяльність закладу забезпечує 4 працівники, з них 3  ? педагоги. Середнє навантаження на учителя становить 4 учня, на працюючого – 3.

Вартість утримання 1 учня в 2020 році становила 35 550 грн, в 2021 році  ?  48 410 грн…

Видатки на утримання філії «Погорілецька початкова школа Воробіївської гімназії Ямпільської селищної ради Білогірського району Хмельницької області»   в 2020 році становили 426.6 тис. грн, з них: 309 тис. грн  ?  кошти державного бюджету, передбачені на оплату праці педагогічних працівників, 117 тис. грн  ?  кошти місцевого бюджету, передбачені на заробітну плату обслуговуючого персоналу та оплату енергоносіїв.

Відповідно у 2021 році видатки будуть::

580.92 тис. грн, з них: 370.8 тис. грн  ?  державний бюджет,  210.12 тис. грн  ?  місцевий бюджет.

 Аналіз народжуваності  по с. Погорільці за період 2015-2020 роки вказує на те, що перспективи збільшення мережі не передбачається.

Станом на 01.01.2021 року на території с. Погорільці  проживає 8 дітей дошкільного віку. Погорілецький  заклад дошкільної освіти у 2020-2021 навчальному році  відвідує  8 осіб, з 01.09.2021 року  по перспективній мережі відвідуватиме  8.

Відповідно до статті 12  Закону України «Про повну загальну середню освіту», якщо кількість  учнів не дозволяє утворити клас (5 дітей), учні продовжують навчання в своєму закладі за однією з інших форм навчання (крім очної): сімейною, екстернатною, дистанційною,  педагогічним патронажем  або в іншому закладі освіти із забезпеченням територіальної доступності.

У 2021-2022 навчальному році  наповнюваність  філії «Погорілецька початкова школа Воробіївської гімназії Ямпільської селищної ради Білогірського району Хмельницької області»    становитиме 4 учні, з них 4 навчатиметься за формою педагогічного патронажу. Кількість годин при організації педагогічного патронажу становить для учнів 1-4 класів  ? 5 год. Закон не передбачає очної форми навчання (класно-урочної), а 5 годин  при організації педагогічного патронажу використовується на забезпечення  контролю педагогічних працівників за засвоєнням навчальних програм учнями (ст. 9 Закону України «Про освіту»). Учні працюватимуть за індивідуальними навчальними планами та графіками.

Організація педагогічного патронажу не може в повній мірі забезпечити достатній рівень навченості учнів, вміння спілкуватися в колективі, соціалізацію, рівний доступ до якісної освіти, конкурентоспроможність учнів. Подальше утримання філії «Погорілецька початкова школа Воробіївської гімназії Ямпільської селищної ради Білогірського району Хмельницької області»   неефективне. У разі вирішення питання про ліквідацію, учні філії «Погорілецька початкова школа Воробіївської гімназії Ямпільської селищної ради Білогірського району Хмельницької області»   підвозитимуться до Воробіївської гімназії шкільним автобусом.

3. Суб’єкти, що внесли пропозицію щодо ліквідації філії «Погорілецька початкова школа Воробіївської гімназії Ямпільської селищної ради Білогірського району Хмельницької області»    – відділ соціального захисту населення, освіти, культури, сім?ї, молоді і спорту.

4. Строк, місце, час проведення громадських слухань, акредитації представників засобів масової інформації,  реєстрації учасників - громадські слухання відбудуться в залі засідань Ямпільської селищної ради.

5. Поштова адреса та адреса  електронної пошти, номер телефону, строк і форми для подання пропозицій(зауважень) – Ямпільська селищна рада.  вул. Чернавіна, 52А, смт Ямпіль, e-mail: yampilsr@gmail.com, номер телефону: 2-21-40, 9-31-20, 9-33-27) 

Пропозиції  (зауваження) учасників громадського обговорення подаються у письмовій  чи усній формі, надсилаються електронною поштою із залученням прізвища, імені, по батькові та адреса особи, яка їх подає протягом 30 днів  із дати опублікування повідомлення про його проведення.

6. Місцезнаходження  та адреса електронної пошти, номер телефону організатора громадського обговорення, за якими можна отримати консультації з питань, що винесено на громадське обговорення:

Ямпільська селищна рада.  вул. Чернавіна, 52А, смт Ямпіль, e-mail: yampilsr@gmail.com, номер телефону: 2-21-40, 9-31-20, 9-33-27) 

7. Прізвище та ім’я особи, визначеної відповідальною за проведення громадського обговорення - Міщук Володимир Ростиславович

8. Строк  і спосіб оприлюднення результатів громадського обговорення – узагальнення висловлених в ході проведення громадського обговорення зауважень та пропозицій, здійснюється організатором протягом 14 днів після закінчення строку подання пропозицій. Після отримання висловлених пропозицій та проведено аналізу відбудеться оприлюднення результатів громадського обговорення на сайті Ямпільської селищної ради.

Т.в.о. начальника відділу соціального захисту населення, освіти, культури, сім?ї, молоді і спорту  Володимир МІЩУК

ДОДАТОК 2

до рішення Виконавчого комітету

Ямпільської селищної ради

від «28» січня 2021 року №7

 

Інформаційне повідомлення про проведення громадського обговорення щодо ліквідації «Паньковецька початкова школа Ямпільського ліцею Ямпільської селищної ради Білогірського району Хмельницької області» 

1. Найменування організатора громадського обговорення – Ямпільська селищна рада.

2. Мета: врахування  думки жителів с. Паньківці Білогірського району Хмельницької області  щодо ліквідації філії «Паньковецька початкова школа Ямпільського ліцею Ямпільської селищної ради Білогірського району Хмельницької області» .

У 2019-2020 навчальному році  в філії «Паньковецька початкова школа Ямпільського ліцею Ямпільської селищної ради Білогірського району Хмельницької області»   навчається 13  учнів, з них: у 1-4 класах  ? 13, Повноцінних класів – 1. 6  учнів навчається за формою педагогічного патронажу.

Діяльність закладу забезпечує 7 працівників, з них 4  ? педагоги. Середнє навантаження на учителя становить 3.25  учня, на працюючого – 1,8.

Вартість утримання 1 учня в 2020 році становила 33.946 тис. грн, в 2021 році  буде становити  ?  46.153 тис. грн…

Видатки на утримання філії «Паньковецька початкова школа Ямпільського ліцею Ямпільської селищної ради Білогірського району Хмельницької області»   в 2020 році становили 440. 00 тис. грн, з них: 310.00 тис. грн  ?  кошти державного бюджету, передбачені на оплату праці педагогічних працівників, 130.00 тис. грн  ?  кошти місцевого бюджету, передбачені на заробітну плату обслуговуючого персоналу та оплату енергоносіїв.

Відповідно у 2021 році видатки будуть становити:

658.00 тис. грн, з них: 372.00 тис. грн  ?  державний бюджет,  286.00 тис. грн  ?  місцевий бюджет.

 Аналіз народжуваності  по с. Паньківці за період 2015-2020 роки вказує на те, що перспективи збільшення мережі не передбачається.

Станом на 01.01.2021 року на території с. Паньківці  проживає 29 дітей дошкільного віку. Паньковецьку початкову школу Ямпільського ліцею Ямпільської селищної ради Білогірського району Хмельницької області, з 01.09.2021 року  по перспективній мережі відвідуватиме  11 учнів.

Відповідно до статті 12  Закону України «Про повну загальну середню освіту», якщо кількість  учнів не дозволяє утворити клас (5 дітей), учні продовжують навчання в своєму закладі за однією з інших форм навчання (крім очної): сімейною, екстернатною, дистанційною,  педагогічним патронажем  або в іншому закладі освіти із забезпеченням територіальної доступності.

У 2021-2022 навчальному році  наповнюваність  філії «Паньковецької початкова школа Ямпільського ліцею Ямпільської селищної ради Білогірського району Хмельницької області»    становитиме 11 учнів, з них 4 навчатиметься за формою педагогічного патронажу. Кількість годин при організації педагогічного патронажу становить для учнів 1-4 класів  ? 5 год. Закон не передбачає очної форми навчання (класно-урочної), а 5 годин  при організації педагогічного патронажу використовується на забезпечення  контролю педагогічних працівників за засвоєнням навчальних програм учнями (ст. 9 Закону України «Про освіту»). Учні працюватимуть за індивідуальними навчальними планами та графіками.

Організація педагогічного патронажу не може в повній мірі забезпечити достатній рівень навченості учнів, вміння спілкуватися в колективі, соціалізацію, рівний доступ до якісної освіти, конкурентоспроможність учнів. Подальше утримання філії «Паньковецька початкова школа Ямпільського ліцею Ямпільської селищної ради Білогірського району Хмельницької області»   неефективне. У разі вирішення питання про ліквідацію, учні філії «Паньковецька початкова школа Ямпільського ліцею Ямпільської селищної ради Білогірського району Хмельницької області»   підвозитимуться до Ямпільського ліцею шкільним автобусом.

3. Суб’єкти, що внесли пропозицію щодо ліквідації філії «Паньковецька початкова школа Ямпільського ліцею Ямпільської селищної ради Білогірського району Хмельницької області»    –  відділ соціального захисту населення, освіти, культури, сім?ї, молоді і спорту.

4. Строк, місце, час проведення громадських слухань, акредитації представників засобів масової інформації,  реєстрації учасників - громадські слухання відбудуться в залі засідань Ямпільської селищної ради.

5. Поштова адреса та адреса  електронної пошти, номер телефону, строк і форми для подання пропозицій(зауважень) – Ямпільська селищна рада.  вул. Чернавіна, 52А, смт Ямпіль, e-mail: yampilsr@gmail.com, номер телефону: 2-21-40, 9-31-20, 9-33-27) 

Пропозиції  (зауваження) учасників громадського обговорення подаються у письмовій  чи усній формі, надсилаються електронною поштою із залученням прізвища, імені, по батькові та адреса особи, яка їх подає протягом 30 днів  із дати опублікування повідомлення про його проведення.

6. Місцезнаходження  та адреса електронної пошти, номер телефону організатора громадського обговорення, за якими можна отримати консультації з питань, що винесено на громадське обговорення:

Ямпільська селищна рада.  вул. Чернавіна, 52А, смт Ямпіль, e-mail: yampilsr@gmail.com, номер телефону: 2-21-40, 9-31-20, 9-33-27) 

7. Прізвище та ім’я особи, визначеної відповідальною за проведення громадського обговорення - Міщук Володимир Ростиславович

8. Строк  і спосіб оприлюднення результатів громадського обговорення – узагальнення висловлених в ході проведення громадського обговорення зауважень та пропозицій, здійснюється організатором протягом 14 днів після закінчення строку подання пропозицій. Після отримання висловлених пропозицій та проведено аналізу відбудеться оприлюднення результатів громадського обговорення на сайті Ямпільської селищної ради.

Т.в.о. начальника відділу соціального захисту населення, освіти, культури, сім?ї, молоді і спорту Володимир МІЩУК