Ямпільська громада

Шепетівський район Хмельницька область

Рішення виконавчого комітету Ямпільської селищної ради №102 «Про створення комісії з виявлення, обстеження та взяття на облік безхазяйного нерухомого майна та  відумерлої спадщини  на території  Ямпільської селищної ради»

Кількість переглядів: 16
Скликання: Викинком
Сесія: Виконком
Тип документу: Рішення виконавчого комітету Ямпільської селищної ради
Дата: 04.11.2021
Номер документу: 102
Назва документу: Про створення комісії з виявлення, обстеження та взяття на облік безхазяйного нерухомого майна та  відумерлої спадщини  на території  Ямпільської селищної ради
Прикріплені файли:

У К Р А Ї Н А

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ          БІЛОГІРСЬКИЙ РАЙОН

ЯМПІЛЬСЬКА     СЕЛИЩНА    РАДА

ВИКОНАВЧИЙ      КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

 

            від 04 листопада  2021 року № 102

            смт Ямпіль

 

Про створення комісії з виявлення, обстеження

та взяття на облік безхазяйного нерухомого майна

та  відумерлої спадщини  на території

 Ямпільської селищної ради

 

            Керуючись пунктом 20, частини 4, статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою упорядкування роботи та координації дій з виявлення, обстеження та взяття на облік безхазяйного нерухомого майна та відумерлої спадщини  на території  Ямпільської селищної ради, виконком селищної ради ВИРІШИВ:

  1. Створити постійно діючу комісію з виявлення, обстеження та взяття на облік безхазяйного нерухомого майна та відумерлої спадщини на території Ямпільської селищної ради.
  2. Затвердити персональний склад постійно діючої комісії з виявлення, обстеження та взяття на облік безхазяйного нерухомого майна та відумерлої спадщини на території Ямпільської селищної ради (додаток 1).
  3. Затвердити Положення про постійно діючу комісію з виявлення, обстеження та взяття на облік безхазяйного нерухомого майна та відумерлої спадщини на території Ямпільської селищної ради (додаток 2).
  4. Затвердити форму Акту опису нерухомого майна (додаток3).
  5. Контроль за виконання даного рішення покласти на заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів Рудь В.А.

Ямпільський селищний голова                                                 Василь КОРДОНЕЦЬ

ДОДАТОК 1

до рішення Виконавчого комітету

Ямпільської селищної ради

від «04» листопада 2021 року №102

Склад

постійно діючої комісії з виявлення, обстеження та взяття на облік безхазяйного нерухомого майна та відумерлої спадщини на території

Ямпільської селищної ради.

 

Голова комісії:

Рудь Валерій Анатолійович                                  

заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів

 

Секретар комісії:

Кішан Таміла Анатоліївна

 

секретар селищної ради

 

Члени комісії:

Траковець Світлана Миколаївна

 

 

Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету

Чевелюк Валентина Афанасіївна

Начальник відділу економічного розвитку, інвестицій, регуляторної діяльності та земельних відносин

Ліщук Оксана Серафимівна

Головний спеціаліст відділу економічного розвитку, інвестицій, регуляторної діяльності та земельних відносин

Кулакевич Ірина Василівна

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер

Міщук Володимир Ростиславович

Т.в.о. начальника відділу соціального захисту населення, освіти, культури та спорту

Старости старостинських округів, залежно від населеного пункту, де виявлено безхазяйне майно

 

Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету                          Світлана ТРАКОВЕЦЬ

 ДОДАТОК 2

до рішення Виконавчого комітету

Ямпільської селищної ради

від «04» листопада 2021 року №102

Положення про

постійно діючу комісію з виявлення, обстеження та взяття на облік безхазяйного нерухомого майна  та відумерлої спадщини на території

Ямпільської селищної ради.

1. Загальні положення

    1. Положення розроблене відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Цивільного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, з метою врегулювання відносин щодо виявлення, взяття на облік, збереження та використання рухомого та нерухомого майна, яке є безхазяйним або відумерлою спадщиною.
    2. У викладеному Положенні застосовуються наступні визначення:

безхазяйне майно – це майно, яке не має власника або власник якого невідомий;

відумерла спадщина – майно, власник якого помер, а спадкоємці за заповітом і за законом відсутні, усунуті від права спадкування або не прийняли спадщину чи відмовилися від її прийняття. Майно, яке фактично прийняте спадкоємцями, але право власності на яке не оформлене, відумерлою спадщиною не визнається;

уповноважений орган – виконавчий комітет Ямпільської селищної ради, якому надаються повноваження визначені цим Положенням;

БТІ –бюро технічної інвентаризації.

нерухоме майно – будинки, гаражі, інші будівлі та споруди, переміщення яких є неможливим без знецінення і зміни їх призначення та земельні ділянки;

рухоме майно – матеріальні об’єкти, які можуть бути переміщеними без заподіяння їм шкоди. До рухомого майна належить майно у матеріальній формі, яке не є нерухомістю (стаціонарні малі архітектурні форми, спеціальні конструкції зовнішньої реклами, тощо).

руйнування – повне знищення об’єкта що унеможливлює його подальшу експлуатацію.

мережа (електрична) - сукупність енергетичних  установок для передачі та розподілу електричної енергії;

об’єкти передачі електричної енергії – повітряні та кабельні лінії електропередачі, трансформаторні підстанції, розподільні пункти та пристрої.

2. Порядок виявлення безхазяйного нерухомого майна (відумерлої спадщини)

 2.1. Комунальні підприємства, об’єднання співвласників багатоквартирних будинків зобов’язані вживати заходи, відповідно до своїх повноважень, з виявлення об’єктів, які утримуються безгосподарно та надавати, по мірі виявлення, виконкому Ямпільської селищної ради інформацію про ці об’єкти, яка повинна містити відомості про: місцезнаходження об’єкта, власника (прізвище, ім’я по батькові, дата смерті, можливі спадкоємці, якщо є така інформація).

2.2. Депутати селищної ради відповідних виборчих округів, підприємства, установи, організації, а також громадяни, по факту виявлення безхазяйного майна, власник якого невідомий, доводять  це до відома виконкому селищної ради.

2.3. Після надходження повідомлення про наявність безхазяйного майна чи відумерлої спадщини уповноваженим органом направляються запити про наявність реєстрації права власності або оренди на об'єкт та технічної документації до БТІ,  та при необхідності до відділу держгеокадастру в Шепетівському районі.

2.4. Виконкомом  сільської ради при підготовці мір щодо взяття на облік безхазяйного майна або відумерлої спадщини проводиться комісією, створеною виконавчим комітетом,  обстеження виявленого майна при чому зазначається :

2.4.1  адреса та технічний стан об'єкта;

2.4.2 можливість подальшої експлуатації об'єкта згідно  його цільового призначення;

2.4.3  пропозиції стосовно подальшої експлуатації об'єкта;

2.5. У склад комісії входять представники відповідних організацій за їх згодою. Результати обстеження документуються відповідним актом в якому зазначаються всі встановлені факти.

2.6. У випадку встановлення факту руйнування, комісією висувається пропозиція щодо подальшого використання земельної ділянки, де розташовувався об’єкт.

2.7. В разі встановлення факту непридатності для проживання об’єкта, що перебував у житловому фонді, висувається пропозиція про подальше  використання такого приміщення як нежитлового.

2.8. З метою встановлення додаткових фактів відносно обстежуваного нерухомого майна або його власника чи ймовірних правонаступників, виконкомом сільської ради направляються запити у відповідні служби.

3. Порядок взяття на облік безхазяйного нерухомого майна

3.1. Після ознайомленням з актом обстеження об’єкту уповноваженим органом направляється заява до БТІ, про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна.

3.2.З боку БТІ проводяться наступні дії   :

3.2.1 виявлення існуючої інформації за архівним обліком, встановлює наявність суперечностей між зареєстрованими правами за зверненням уповноваженого органу, при необхідності в місячний термін проводить технічну інвентаризацію, виготовляє інвентарну справу;

3.2.3 необхідність присвоєння об'єкту поштової адреси встановлюється в тижневий термін та відповідне звернення направляється до виконкому сільської  ради;

3.2.4  бере  на  облік об’єкт  нерухомого  майна з відміткою «безхазяйне» та видає довідку про взяття на  облік  безхазяйного  нерухомого  майна  згідно Реєстру прав на відповідному бланку.

3.3. Безхазяйному об'єкту, при необхідності залежно від поданої інформації з БТІ, присвоюється  поштова адреса (адресний номер) для чого подається:

3.3.1 заява з пропозицією від уповноваженого органу на присвоєння поштової адреси об’єкту нерухомого  майна;

3.3.2. інвентаризаційна справа на об’єкт  надана БТІ.

3.4. Виконком селищної ради розміщує оголошення про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна на сайті сільської ради, де оприлюднюються відомі дані про об’єкт.

3.5. Зняття з обліку безхазяйного майна за зверненням його власника можливе при наявності письмового висновку виконавчого комітету сільської ради.

3.6. По проходженні одного року з дня взяття на облік безхазяйного майна уповноважений орган подає заяву до суду щодо передачі майна у комунальну власність Ямпільської селищної ради.

 4. Порядок взяття на облік відумерлої спадщини

4.1. Взяття на облік об'єктів відумерлої спадщини проводиться уповноваженим органом після надходження інформації про відсутність спадкоємців за заповітом і за законом. Інформація про це може надходити у вигляді заяв сусідів,  акту опитування мешканців сусідніх квартир (домоволодінь) та інша інформація. При встановленні факту заволодіння таким майном особами без належних правових підстав, інформація про це з підтверджуючими документами негайно надається виконавчому комітету селищної ради та правоохоронним органам.

4.2. У випадку безгосподарного утримання житлових будинків, квартир (або їх частки), іншого майна, власники якого відсутні більше ніж три роки за місцем постійного проживання та відомості про місцеперебування таких осіб відсутні, уповноважений орган може ініціювати визнання фізичних осіб у судовому порядку померлими.

4.3. Уповноваженим органом при наявності інформації про відумерлу спадщину направляються запити до компетентних установ з метою виявлення спадкоємців чи правонаступників або їх відсутності :

4.3.1 до  відділу державної реєстрації актів цивільного стану – для підтвердження факту смерті;

4.3.2 до державного реєстратора - щодо наявності  державної реєстрації права власності на нерухомий об’єкт;

4.3.3  у разі потреби до інших органів  .

4.4   БТІ на підставі звернення виконавчого комітету селищної ради здійснює технічну інвентаризацію об'єкта у тому ж порядку що і у випадку виявлення безхазяйного майна.

4.5. Якщо після проходження одного року з часу відкриття спадщини спадкоємці не будуть виявлені, уповноважений орган повинен здійснити правовий аналіз зібраних документів та подати  заяву до суду про визнання спадщини відумерлою та передачу майна у комунальну власність Ямпільської селищної ради

  1. Порядок використання безхазяйного нерухомого майна та об'єктів відумерлої спадщини під час перебування їх на обліку

5.1. Якщо у складі спадщини є майно,  яке  потребує  утримання або догляду, вчинення інших фактичних чи юридичних дій для підтримання його в належному стані, відповідно до вимог статті 1285 Цивільного Кодексу України,    нотаріус за поданням виконкому селищної ради у разі відсутності спадкоємців або виконавця заповіту може укласти  договір на управління спадщиною з іншою особою. Особа, що  управлятиме  спадщиною, має право на вчинення  необхідних  дій, спрямованих на збереження  спадщини до з'явлення спадкоємців або до прийняття спадщини.

При передачі майна в управління право власності на нього не переходить.

5.2. Після взяття на облік безхазяйного майна та відумерлої спадщини виконком селищної ради, шляхом укладання договорів з обслуговуючими підприємствами забезпечує належне утримання присадибних ділянок, на яких розміщені житлові будинки, господарські будівлі і споруди.

6. Порядок реєстрації права комунальної власності

6.1. Після отримання рішення суду про передачу безхазяйного нерухомого майна чи відумерлої спадщини до комунальної власності виконавчий комітет селищної ради подає його для державної реєстрації права власності Ямпільської селищної ради  до державного реєстратора відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

6.2. Всі витрати пов’язані з  державною реєстрацією права комунальної власності, оплата послуг стосовно взяття на облік, проведення технічної інвентаризації та виготовлення технічного паспорта, експертну оцінку об'єкту нерухомого майна здійснюються за рахунок коштів селищного бюджету.

 7. Порядок обліку рухомого безхазяйного майна

7.1. Про рухоме майно (в тому числі стаціонарні малі архітектурні форми, спеціальні конструкції зовнішньої реклами та інше), від якого власник відмовився або власник якого невідомий, відомості збираються уповноваженим  органом та надходять від інших організацій.

7.2. Облік ведеться виконавчим комітетом селищної  ради, який розміщує оголошення про виявлене безхазяйне на сайті селищної ради та вживає заходи щодо встановлення власника майна.

7.3. У власність територіальної громади рухоме майно переходить відповідно до статей 335, 336, 338 Цивільного Кодексу України.

7.4. Підставою для набуття права комунальної власності на безхазяйне рухоме майно є рішення суду.

7.5. Підприємства, установи, організації всіх форм власності, у випадку виявлення безхазяйних елементів та інших частин електричних мереж на території сільської ради, повинні повідомити про це уповноважений орган.

7.6. Виконавчий комітет селищної  ради, із залученням відповідних спеціалістів за згодою проводить обстеження виявлених елементів електричних мереж та встановлює доцільність їх подальшої експлуатації. У разі прийняття рішення про їх демонтаж з таким майном чинять відповідно до затвердженого порядку обліку та використання безхазяйного майна.

8. Порядок використання майна, переданого до комунальної власності

8.1. Здійснювати правомочності щодо володіння, користування і розпорядження майном органи місцевого самоврядування можуть відповідно до статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  з моменту державної реєстрації права комунальної власності на об'єкти нерухомого майна або з моменту набуття чинності рішення суду про прийняття до комунальної власності об’єктів рухомого майна.

8.2. Дія договору про збереження об'єкту, який було обліковано як безхазяйний або відумерла спадщина,  припиняється після реєстрації на нього права комунальної власності.

8.3. Після державної реєстрації права комунальної власності на об'єкти житлового фонду  виконавчий комітет селищної ради за необхідності вчиняє заходи щодо подальшого розподілу житла.

8.4. Об'єкти житлового фонду відповідно до статті 5 Закону України «Про житловий фонд соціального призначення», передані за рішенням суду до комунальної власності, можуть бути використані для формування житлового фонду соціального призначення або надаватися громадянам, що перебувають на квартирному обліку, для поліпшення житлових умов.

8.5. Якщо згідно рішення суду, відповідно до статті 362 Цивільного Кодексу України,  в комунальну власність Ямпільської селищної ради передано частину житлового будинку, виконавчий комітет може розглянути питання щодо можливості її викупу власниками суміжних частин цього будинку за їх


« повернутися до всіх документів

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь