A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Ямпільська громада
Хмельницька область, Шепетівський район

інші документи №1 «Положення про старосту Ямпільської селищної ради»

Кількість переглядів: 91
Скликання:
Сесія:
Тип документу: інші документи
Дата: 02.12.2020
Номер документу: 1
Назва документу: Положення про старосту Ямпільської селищної ради
Прикріплені файли:
  1. Файл 1 (0.06 МБ)

Положення про старосту Ямпільської селищної ради

 

Це положення розроблено відповідно до Конституції України, закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Виборчого Кодексу України, інших актів законодавства України, визначає статус старости, його повноваження та  відповідальність.

 

Розділ І. Статус старости, порядок його обрання та строк повноважень.

 

Глава 1.1. Загальні положення

 

1.1.1.  Староста села  (далі: староста) є посадовою особою місцевого самоврядування відповідного села,  яке перебуває у складі  Ямпільської селищної ради, далі ОТГ.

1.1.2. Правовою основою діяльності старости  є Конституція України, закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Виборчий Кодекс України, інші акти законодавства України та це Положення.

1.1.3. Положення про старосту села  затверджується  Ямпільською селищною радою.  Це Положення не потребує перезатвердження  Ямпільською селищною радою нової каденції.

1.1.4. Перелік населених пунктів  Ямпільської селищної ради (сіл),  в яких  запроваджується посада старости, затверджується  Ямпільською селищною радою. В населеному пункті,  який є адміністративним центром  Ямпільської селищної ради, посада старости не запроваджується.

1.1.5. Староста є членом виконавчого комітету селищної ради за посадою і працює в ньому на постійній основі.

1.1.6. Дотримується режиму роботи, правил внутрішнього розпорядку, діловодства встановлених Ямпільською селищною радою.

1.1.7. Інформаційне, матеріально-технічне та фінансове забезпечення здійснюється Ямпільською селищною радою.

1.1.8. Діяльність старости фінансується за рахунок бюджету Ямпільської селищної ради.

 

Глава 1.2. Обрання старости та строк його повноважень

 

1.2.1. Староста затверджується селищною радою за пропозицією селищного голови.на строк повноважень Ямпільської селищної ради Хмельницької області.

1.2.2. Старостою може бути обраним будь-який громадянин України, який  має право голосу відповідно до статті 70 Конституції України, незалежно від того, де він зареєстрував місце свого проживання.

1.2.3. Повноваження старости починаються з моменту затвердження радою його кандидатури на посаду старости та принесенням ним присяги такого змісту:

     "Усвідомлюючи свою    високу    відповідальність,    урочисто  присягаю,  що буду вірно  служити  громаді  та  народові  України, неухильно  дотримуватися  Конституції  України та законів України,  сприяти втіленню їх у  життя,  охороняти  права, свободи  і  законні  інтереси  громадян,  сумлінно виконувати свої посадові обов'язки".

1.2.4. Повноваження старости закінчуються з моменту завершення повноважень ради, крім випадків дострокового припинення його повноважень. 

1.2.5. Повноваження старости вважаються достроково припиненими у разі:

1) його звернення з особистою заявою до відповідної ради про складення ним повноважень  старости (відставка);

2) припинення його громадянства України;

3) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

4) набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до відповідальності за правопорушення, пов’язане з корупцією, яким накладено стягнення у виді позбавлення права займати посади або займатися діяльністю, що пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

5) відкликання з посади за народною ініціативою;

5) визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім або оголошення таким, що помер;

6) його смерті.

1.2.6. Повноваження старости можуть бути припинені за рішенням Ямпільської селищної ради, якщо він порушує Конституцію або закони України та це Положення, інші акти органів місцевого самоврядування Ямпільської селищної ради, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень (при наявності рішення суду, що набуло законної сіли). Таке рішення Ямпільська селищна рада приймає відкритим голосуванням більшістю голосів від її загального  складу.

1.2.7. Пропозиції щодо дострокового припинення повноважень старости вносять на розгляд Ямпільської селищної ради:

  1. Голова Ямпільської селищної ради;
  2. постійні комісії Ямпільської селищної ради;
  3. виконавчий комітет Ямпільської селищної ради;
  4. загальні збори членів відповідної внутрішньої громади.

1.2.8. Староста може бути відкликаний з посади за народною ініціативою в порядку, визначеному Законом України "Про статус депутатів місцевих рад". При цьому рішення про внесення пропозицій щодо відкликання старости за народною ініціативою приймається на загальних зборах виборців відповідної внутрішньої громади двома третинами голосів присутніх

 

 

Розділ ІІ. Повноваження старости та організація його роботи

 

Глава 2.1.  Завдання та повноваження старости

 

2.1.1. Відповідно до статті 54-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» на старосту покладаються такі завдання:

1) представництво інтересів жителів відповідного населеного пункту (села, селища) територіальної громади  у виконавчих органах  Ямпільської селищної ради;

2) сприяння жителям відповідного населеного пункту (села) територіальної громади у підготовці документів, що подаються до Ямпільської селищної ради та її виконавчих органів;

3) участь у підготовці проекту бюджету територіальної громади в частині фінансування програм, що реалізуються на території відповідного населеного пункту (села);

4) внесення пропозиції до виконавчого комітету  Ямпільської селищної ради з питань діяльності на території відповідного старостинського округу виконавчих органів Ямпільської селищної ради, підприємств, установ, організацій комунальної форми власності та їхніх посадових осіб.

5) участь в організації виконання рішень Ямпільської селищної ради, її виконавчого комітету, розпоряджень селищного голови на території відповідного старостинського округу та у здійсненні контролю за їх виконанням;

6) здійснює інші повноваження, визначені цим Положенням та іншими законами.

2.1.2. Обов’язки старости:

1) додержуватися   Конституції  та  законів України,  актів Президента України,  Кабінету  Міністрів  України, Регламенту Ямпільської селищної ради, цього Положення та інших нормативно-правових актів,  що визначають порядок його діяльності та взаємовідносини з Ямпільською селищною радою, органами місцевого самоврядування та їхніми посадовими особами, внутрішньою громадою та її членами.

2) брати участь у засіданнях виконавчого комітету Ямпільської селищної ради. Виконувати доручення ради, її виконавчого комітету, селищного голови, заступника селищного голови, секретаря ради, інформувати їх про виконання доручень;

3) брати участь в організації та проведенні зборів членів відповідної внутрішньої громади та у оформленні документів цих зборів, вносити пропозиції до порядку денного зборів. Організовувати виконання рішень зборів членів відповідної внутрішньої громади та здійснювати моніторинг їх виконання;

4) сприяти виконанню на території відповідного старостинського округу Ямпільської селищної ради, програм соціально-економічного та культурного розвитку, затверджених рішенням Ямпільської селищної ради, інших актів ради та її виконавчого комітету. Вносити до виконавчого комітету, інших виконавчих органів Ямпільської селищної ради пропозиції з цих питань.

5) вести прийом членів внутрішньої громади згідно з визначеним у графіком. Здійснювати моніторинг стану дотримання їхніх прав і законних інтересів у сфері  соціального захисту, культури, освіти, фізичної культури та спорту, житлово-комунального господарства, реалізації ними права на працю та медичну допомогу;

6) вести облік та узагальнювати пропозиції членів внутрішньої громади  з питань соціально-економічного та культурного розвитку відповідного населеного пункту  (села) Ямпільської селищної ради, соціального, побутового та транспортного обслуговування його жителів;

7) приймати від членів внутрішньої громади заяви, адресовані органам місцевого самоврядування Ямпільської селищної ради та їхнім посадовим особам,  передавати їх за призначенням;

8) брати участь у здійсненні контролю за станом благоустрою відповідного села, старостиноського округу та інформувати селищного голову, виконавчі органи селищної ради про його результати;

9) сприяти проведенню контрольних заходів на території відповідного старостинського округу Ямпільської селищної ради (землекористування, довкілля, об’єкти житлово-комунальної інфраструктури тощо);

10) здійснювати моніторинг за дотриманням на території відповідного старостинського округу Ямпільської селищної ради громадського порядку, станом виконанням встановлених рішеннями  Ямпільської селищної ради правил з питань благоустрою території населених пунктів територіальної громади, забезпечення в них чистоти і порядку, вуличної торгівлі та зберігання тиші в громадських місцях тощо;

11) контролювати дотримання правил використання об’єктів комунальної власності територіальної громади, що розташовані на території  відповідного старостинського округу Ямпільської селищної ради;

12) сприятит утворенню та діяльності органів самоорганізації населення, організації та проведенню загальних зборів, громадських слухань та інших форм безпосередньої участі громадян у вирішенні питань місцевого значення у відповідному селі;

13) своєчасно надавати  інформацію до Реєстру об’єктів власності Ямпільської селищної ради щодо об’єктів, які розташовані на території відповідного населеного пункту (села) громади.

14) не допускати на території відповідного населеного пункту (села) Ямпільської селищної ради дій чи бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам територіальної громади та держави;

15) дотримуватися правил службової етики встановлених законодавчими актами України іншими актами її органів;

16) виконувати поточні доручення Ямпільської селищної ради та її виконавчого комітету, селищного голови, звітувати про їх виконання;

17) вчиняти нотаріальні дії та прирівняні до них;

18) видавати та завіряти підписом довідки на території відповідного старостинського округу.

2.1.3. Староста має право:

1)  офіційно представляти внутрішню громаду, її членів в органах місцевого самоврядування Ямпільської селищної ради, брати участь у пленарних засіданнях Ямпільської селищної ради, засіданнях її постійних та тимчасових комісій, на яких  розглядаються питання, що зачіпають інтереси членів відповідної внутрішньої громади;

2) на гарантований виступ на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради, засіданнях її постійних комісій з питань, що стосуються інтересів жителів відповідного села, селища;

3) прийняття участі у підготовці проектів рішень сільської, селищної, міської ради, що стосуються майна територіальної громади, розташованого на території відповідного старостинського округу;

4) отримувати від виконавчих органів Ямпільської селищної ради, підприємств, установ, організацій комунальної власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для здійснення наданих йому повноважень;

5) вносити пропозиції до порядку денного засідань виконавчого комітету Ямпільської селищної ради з питань, які стосуються інтересів відповідної внутрішньої громади. Оголошувати на засіданнях виконавчого комітету тексти заяв та звернень відповідної внутрішньої громади, її членів з питань, що стосуються інтересів внутрішньої громади чи інтересів Ямпільської селищної ради;

6) звертатися до державних та муніципальних правоохоронних органів у разі виявлення порушень громадського порядку на території відповідного населеного пункту  (села) Ямпільської селищної ради.

2.2. Організація роботи старости та забезпечення його діяльності та інші питання організації діяльності старости визначаються Ямпільською селищною радою та її виконавчим комітетом.

 

Розділ ІІІ. Підзвітність, підконтрольність та відповідальність старости

 

Глава 3.1. Підзвітність та підконтрольність старости

 

3.1.1. При здійсненні наданих повноважень староста є підзвітним раді та підконтрольний селищному голові.

3.1.2. Староста не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед радою

3.1.3. На вимогу не менш, як третини депутатів Ямпільської селищної ради староста зобов'язаний прозвітувати перед радою про свою роботу у будь-який визначений радою термін.

 

Глава 3.2. Відповідальність старости

 

3.2.1. При здійсненні наданих повноважень староста є відповідальним перед Ямпільською селищною радою.

.3.2.2 Староста може бути притягнений до дисциплінарної, матеріальної, цивільної, адміністративної та кримінальної відповідальності, визначеної законом.

3.2.3. Шкода, заподіяна юридичним і фізичним особам в результаті неправомірних рішень, дій або бездіяльності старости, відшкодовується за рахунок його власних коштів у порядку, встановленому законом. Спори про поновлення порушених прав юридичних і фізичних осіб, що виникають в результаті рішень, дій чи бездіяльності старости, вирішуються в судовому порядку.

3.2.4. При використанні у своїй роботі печатки несе персональну відповідальність за її збереження та використання, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27листопада 1998 року №1893 «Про затвердження інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію»

 


« повернутися до всіх документів

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь