Ямпільська громада

Шепетівський район Хмельницька область

Рішення виконавчого комітету Ямпільської селищної ради №40 «Про схвалення Комплексної Програми агропромислового Розвитку Ямпільської селищної ради на 2021-2025 роки»

Кількість переглядів: 52
Скликання: VІII скликання
Сесія: 6 сесія селищної ради
Тип документу: Рішення виконавчого комітету Ямпільської селищної ради
Дата: 31.05.2021
Номер документу: 40
Назва документу: Про схвалення Комплексної Програми агропромислового Розвитку Ямпільської селищної ради на 2021-2025 роки
Прикріплені файли:

УКРАЇНА

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ БІЛОГІРСЬКИЙ РАЙОН

ЯМПІЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від 31 травня 2021 року № 40

смт Ямпіль

 

Про схвалення Комплексної

Програми агропромислового

Розвитку Ямпільської селищної ради 

на 2021- 2025 роки   

 

Відповідно до статті   26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”  виконавчий комітет ВИРІШИВ:

1. Схвалити та рекомендувати сесії селищної ради затвердити Комплексну Програму агропромислового розвитку  Ямпільської селищної ради на 2021 – 2025 роки (додаток 1).

2.Фінансовому відділу  Ямпільської селищної ради при формуванні та уточненні бюджету врахувати  видатки на реалізацію Програми.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти  на комісію з  питань планування, фінансів, бюджету  та  соціально-економічного розвитку.

Ямпільський селищний голова:                             Василь  КОРДОНЕЦЬ

ДОДАТОК 1

до рішення Виконавчого комітету

Ямпільської селищної ради

від «31» травня 2021 року №40

 

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА   АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ

 ЯМПІЛЬСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ НА 2021-2025 РОКИ

ПАСПОРТ

 

1.

Ініціатор розроблення програми

Виконавчий комітет Ямпільської селищної ради

2.

Розробник програми

Виконавчий комітет

3.

Відповідальний виконавець програми

Виконавчий комітет

4.

Учасники програми

рада, сільськогосподарські товаровиробники, фермерські господарства, власники особистих селянських господарств

5.

Термін реалізації програми

2021-2025 роки

 

6.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

Селищний бюджет Ямпільської селищної ради, обласний бюджет

7.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього грн.,

у тому числі:

 

   грн.

7.1.

кошти загального обласного бюджету, грн.

2021-  грн, 2022-грн, 2023- грн,

2024-грн, 2025-грн.

7.2.

кошти селищного  бюджету, грн.

2021-грн,  2022-грн, 2023-грн,

2024-грн, 2025-грн.

Комплексна програма розвитку  АПК Ямпільської селищної ради на 2021-2025 роки (надалі – Комплексна програма) спрямована на реалізацію фінансової підтримки сільськогосподарських товаровиробників, фермерських господарств та особистих селянських господарств. 

АНАЛІЗ СТАНУ РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

В ЯМПІЛЬСЬКІЙ СЕЛИЩНІЙ РАДІ ТА ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ, 

ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ ВИРІШЕННЯ

I. Аналіз стану розвитку агропромислового комплексу  

Аграрний сектор (сільське господарство)    забезпечує продовольчу безпеку та продовольчу незалежність країни.  Крім того, аграрний сектор є одним з основних бюджетоутворювальних секторів національної економіки, частка якого у зведеному бюджеті України за останні роки становить 8—9 відсотків.

Агропромисловий комплекс в Ямпільській селищній раді працює над реалізацією основних положень державної аграрної політики, спрямованої на забезпечення продовольчої безпеки, утвердження конкурентоспроможної продукції на ринку сільськогосподарської продукції.

Зусилля працівників агропромислового комплексу Ямпільської селищної ради спрямовані на виконання завдань, визначених Комплексною Програмою   агропромислового розвитку.

Сільське господарство сприяє розвитку інших галузей, які поставляють засоби виробництва та споживають продукцію сільського господарства як сировину, а також надають транспортні, торговельні та інші послуги.

Сільськогосподарська діяльність провадиться на всій території Ямпільської селищної ради. Найгострішими проблемами на селі є відсутність мотивації до праці, трудова міграція, безробіття, занепад соціальної інфраструктури.         

Стан розвитку тваринництва

Ямпільська ОТГ спеціалізується на розвитку м’ясо-молочної продукції.

Молочне скотарство

В особистих селянських господарствах утримується велика рогата худоба молочного напряму продуктивності.     Пріоритетним завданням розвитку молочного скотарства в Ямпільській селищній раді є облаштування міні доїльних залів   у селянських (родинних) фермах. 

М’ясне скотарство

В Ямпільській селищній раді розвивається перспектива нарощування виробництва яловичини – м'яса багатого високоякісним білком, залізом і вітамінами групи В. М’ясне скотарство найбільш розвинуте там, де є достатня кількість природних пасовищ, що дає можливість випасати м’ясну худобу з ранньої весни до пізньої осені і одержувати яловичину з мінімальними затратами кормів, людського ресурсу та енергоносіїв.

В Ямпільській селищній раді утримується велика рогата худоба м’ясного напрямку продуктивності.

Свинарство

Галузь свинарства забезпечує населення цінними продуктами харчування і наразі залишається однією з найперспективніших і економічно привабливих в аграрному бізнесі. Це сприяє залученню інвестицій в реконструкцію свиноферм, модернізацію обладнання для виробництва свинини.

Бджільництво

Важливим економічним показником галузі є виробництво  продуктів бджільництва – меду, прополісу, квіткового пилку, маточного молочка, бджолиної отрути, які є основою для виготовлення цінних лікувальних препаратів та продуктів харчування.

Пасіки медово-товарного напрямку   утримуються на території Ямпільської селищної ради з достатньо багатою медоносною рослинністю. Бджолозапилення сприяє підвищенню врожайності сільськогосподарських культур на 30-60 відсотків і навіть більше, залежно від виду рослин та умов запилення. Крім того, підвищується якість плодів та насіння, збільшується їхня натуральна вага.           

Стан розвитку галузі землеробства

Основними напрямками галузі рослинництва є виробництво зернових та зернобобових культур, сої, ріпаку, кукурудзи, соняшнику, буряків, картоплі та овочів.

Зерновиробництво

В Ямпільській селищній раді зернове господарство було і залишається найпотужнішою складовою галузі рослинництва.

Система ведення зернового господарства та його технології ґрунтуються на зменшенні енергоємних витрат, більш інтенсивному впровадженні біотехнологій, застосуванні рідких комплексних водорозчинних добрив для позакореневого підживлення рослин., проведення комплексних робіт щодо захисту рослин від шкідників, хвороб та бур’янів.

Чільне місце в зерновому господарстві займає виробництво зерна кукурудзи пшениці, ячменю, соняшнику.

У землеробстві найважливішим завданням є збільшення виробництва зерна, підвищення сталості зернового господарства на основі вдосконалення структури посівних площ, впровадження нових високоврожайних сортів і гібридів.

 

 

Виробництво картоплі зосереджене у особистих селянських господарствах Перспективою картоплярства має стати її переробка.

Овочівництво

Овочі – це джерело вітамінів, мікро- і макроелементів, які необхідні людському організму. В особистих селянських господарствах  вирощують близько двадцяти  видів різних овочевих культур в основному для власних потреб. Найбільше значення мають: капуста, помідори, огірки, морква, буряк, цибуля. Відсутність ринків збуту    не дає можливості збільшити площі  для вирощування цих культур жителям сіл.

Охорона родючості ґрунтів

Для ефективного ведення сільськогосподарського виробництва в сучасних умовах фермерським господарствам, власникам та землекористувачам земельних ділянок, перш за все необхідно мати вичерпну агроекологічну інформацію про стан родючості ґрунтів кожного поля, ділянки, яка використовується в господарстві.

 Необхідною умовою для забезпечення охорони родючості ґрунтів та ефективного ведення господарської діяльності є раціональне використання ґрунтових ресурсів, створення сприятливого екологічного середовища, покращення і підвищення ерозійної стійкості природних ландшафтів. Для збереження та подальшого відтворення родючості ґрунтів необхідно нарощувати об’єми застосування органічних добрив (гній ВРХ, побічна рослинна продукція, сидерати та інші види нових, концентрованих органічних добрив). Внесення мінеральних добрив необхідно здійснювати за результатами агрохімічного обстеження та розрахунків на запланований врожай.

Проте, зміни у структурі сільськогосподарського виробництва, поява нових технологічних та виснажливих сортів рослин, сприятливі за погодними умовами зміни клімату посилюють деградаційні процеси у ґрунтах.

З метою підтримки заходів, спрямованих на зменшення негативного впливу власникам та землекористувачам необхідно здійснювати заходи з агрохімічного обстеження ґрунтів.

Наслідки зміни клімату

Глобальне потепління та зміна клімату є однією з найскладніших проблем, яка спіткала людство за останнє століття. Особливо відчутно впливає на агровиробництво посуха. Внаслідок тривалого дефіциту опадів впродовж всього вегетаційного періоду, коли формується ресурс вологи для сівби озимих культур, створюються несприятливі умови для підготовки ґрунту для

сівби озимих під урожай наступного року. Недостатні запаси продуктивної вологи в метровому шарі ґрунту вкрай негативно впливають на врожайність.

Зважаючи на це, необхідно вжити заходи для забезпечення утримання вологи шляхом акумулювання води на внутрішньогосподарській меліоративній мережі для регулювання водно-повітряного режиму осушених сільськогосподарських угідь, розташованих на території Ямпільської селищної ради (капітальний ремонт водорегулюючих споруд) та влаштування акумулюючи водойм для забезпечення  пожежогасіння осушених торфовищ на території селищної ради.

Розвиток особистих селянських господарств

Особисті селянські господарства (далі – ОСГ) займають провідні позиції з виробництва сільськогосподарської продукції й залишаються основним джерелом доходів сільського населення. В основному це господарства сімейного типу, що виробляють, споживають та реалізують сільськогосподарську продукцію.

Зменшення питомої ваги виробництва продукції особистими селянськими господарствами зумовлено, в першу чергу, збільшенням ефективності виробництва у велико товарних сільськогосподарських підприємствах. 

З обласного бюджету і сільського бюджету проводиться робота щодо підтримки особистих селянських господарств, де утримується 2 і більше корів.

ОСГ роблять вагомий внесок у виробництво зернових,  картоплі та овочів. Не менш вагомий внесок одноосібних господарств у тваринницьку галузь, зокрема, у виробництві м’яса, молока, яєць, тощо.

Технічна оснащеність   є недостатньою. Для сталої і ефективної роботи   є забезпечення ОСГ високоякісним насіннєвим матеріалом, розширення випуску засобів малої механізації, створення сприятливих умов для реалізації вирощеної та виробленої продукції.

Для покращення технічного оснащення господарств населення доцільним є  здешевлення кредитів на придбання тракторів та причіпного інвентаря ОСГ, стимулювання нарощування поголів’я та утримання ВРХ.

II. Проблеми, на розв’язання яких спрямована Комплексна програма  агропромислогового розвитку Ямпільської селищної ради на 2021-2025 роки

В агропромисловому комплексі залишаються проблеми, які потребують посиленої уваги та вирішення у 2021-2025 роках:

- низька якість сільськогосподарської продукції, її не конкурентоспроможність на зовнішніх ринках, не адаптованість до європейських вимог;

- проблеми збуту сільськогосподарської продукції;

- низький рівень селекційно-племінної роботи;

- недостатня мотивація до кооперації та укрупнення дрібних сільськогосподарських товаровиробників, низький рівень матеріально-технічного забезпечення , відсутність лідерів для їх створення;

- низький рівень матеріально-технічної бази окремих сільськогосподарських підприємств, застосування застарілих технологій сільськогосподарського виробництва;

- дефіцит фінансових ресурсів та обігових коштів у суб’єктів аграрного бізнесу;

- несприятливі інвестиційні умови для розвитку міні-переробки продукції;

- непоінформованість значної частини сільськогосподарських товаровиробників про кон’юнктуру ринку, умови ведення бізнесу, прогресивні технології ведення аграрного виробництва.

Є гостра потреба у впровадженні інфраструктурних проектів галузевого значення.

ІІІ. МЕТА КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ

Метою програми є створення організаційно-економічних умов для ефективного соціально спрямованого розвитку аграрного сектору, стабільного забезпечення населення якісною та безпечною місцевою сільськогосподарською продукцією та промисловості – сільськогосподарською сировиною, виробництво продукції з високою доданою вартістю та економічною ефективністю, нарощування обсягів виробництва та розширення ринків збуту сільськогосподарської продукції, глибокої переробки.

IV. ШЛЯХИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ, ОБСЯГИ ФІНАНСУВАННЯ

     З метою розв’язання існуючих проблем розвитку агропромислового комплексу Ямпільської селищної ради, передбачається здійснювати фінансування заходів Комплексної програми, відповідно до додатку 1.

Для досягнення основних цілей Комплексної програми необхідною умовою є фінансування з державного, обласного та селищного бюджету програм фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі відповідно до Єдиної комплексної стратегії розвитку сільського господарства та сільських територій  .

V. ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ

Вирішення проблем аграрної галузі передбачається шляхом:

- збереження, відтворення та підвищення родючості ґрунтів;

- розвитку напрямку виробництва органічної сільськогосподарської продукції;

- підтримки розвитку галузі тваринництва, нарощування поголів’я ВРХ;

- стимулювання будівництва міні-доїльних залів, молокопроводів;

- стимулювання створення міні-виробництв з глибокої переробки сільськогосподарської продукції;

- розвитку інфраструктури аграрного ринку, обслуговуючої кооперації;

- підтримка та розвиток особистих селянських господарств, які утримують дві і більше корів – сімейних (родинних) ферм;

- проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи, поширення серед суб'єктів господарювання всіх форм власності, широких верств населення інформації, відомостей з основних питань агропромислового комплексу;

- проведення заходів по здійсненню нормативно-грошової оцінки земельних ділянок;

- проведення семінарів-навчань з питань прогресивних технологій ведення галузі агропромислового комплексу.

VІ.ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯМ КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ

Виконання Комплексної програми забезпечить сталий розвиток агропромислового комплексу Ямпільської селищної ради, підвищить ефективність виробництва, покращить забезпечення населення продуктами харчування за доступними цінами, сприятиме зростанню рівня життя та доходів жителів села.

У результаті виконання Комплексної програми та реалізації запропонованих заходів очікується:

- насичення товарних ринків конкурентоспроможною вітчизняною продукцією протягом року;

- збереження та підвищення родючості ґрунтів, поліпшення агроекологічного стану ґрунтового покриву земель сільськогосподарського призначення;

- збільшення кількості реалізації товарного молока та підвищення його якості;

- покращення селекційно-племінної роботи, нарощування обсягів виробництва продукції тваринництва та чисельності поголів’я сільськогосподарських тварин;

- поліпшення матеріально-технічної бази сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, що забезпечить просування сільськогосподарської продукції особистих селянських, фермерських господарств та фізичних осіб – сільськогосподарських товаровиробників – на організований аграрний ринок за стабільними цінами;

- зростання доходів власників особистих селянських господарств;

- виробництво органічної продукції;

- стимулювання сільської молоді до започаткування ведення агровиробництва у сільській місцевості.

VII. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ

Координацію та контроль за ходом виконання Програми покладається на виконавчий комітет  Ямпільської селищної ради.

У разі необхідності внесення змін протягом терміну виконання Програми відповідальний виконавець готує уточнення показників, заходів та вносить їх на розгляд сесії селищної ради.

Відповідальний виконавець до 01 квітня щороку інформує селищну раду про виконання заходів і завдань щодо реалізації даної програми.

 Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету                  Світлана ТРАКОВЕЦЬ

 Додаток 1

Напрями діяльності та заходи

Програми розвитку агропромислового комплексу Ямпільської селищної ради на 2021-2025 роки

п/п

Назва напряму діяльно-сті

(пріори-тетні

завдання)

 

 

Перелік заходів

програми

Термін виконання

 

 

 

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовний обсяг фінансування,

тис. грн.

 т.ч. по роках

 

Очікуваний результат

всього

2021

 

2022

2023

2024

2025

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9


« повернутися до всіх документів

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь