Ямпільська громада

Шепетівський район Хмельницька область

Рішення виконавчого комітету Ямпільської селищної ради №41 «Про схвалення «Програми оздоровлення та відпочинку дітей Ямпільської селищної ради  на 2021- 2023 роки» »

Кількість переглядів: 27
Скликання: VІII скликання
Сесія: 6 сесія селищної ради
Тип документу: Рішення виконавчого комітету Ямпільської селищної ради
Дата: 31.05.2021
Номер документу: 41
Назва документу: Про схвалення «Програми оздоровлення та відпочинку дітей Ямпільської селищної ради  на 2021- 2023 роки» 
Прикріплені файли:

У К Р А Ї НА

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ БІЛОГІРСЬКИЙ РАЙОН

ЯМПІЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від 31 травня 2021 року № 41

смт Ямпіль

 

Про схвалення «Програми оздоровлення та відпочинку дітей Ямпільської селищної ради  на 2021- 2023 роки » 

Відповідно ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 7 Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» та з метою створення  сприятливих  умов  для якісного відпочинку та оздоровлення дітей, виконавчий комітет ВИРІШИВ:

1. Схвалити та рекомендувати сесії селищної ради затвердити «Програму оздоровлення  та відпочинку дітей Ямпільської селищної   ради  на 2021- 2023 роки»  додається

 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти  на комісію з  питань освіти, культури,охорони здоров’я фізичного виховання та соціальної політики.

Ямпільський селищний голова:                             Василь  КОРДОНЕЦЬ

ДОДАТОК 1

до рішення Виконавчого комітету

Ямпільської селищної ради

від «31» травня 2021 року №41

Програма

оздоровлення та відпочинку дітей

Ямпільської селищної ради на 2021-2023 роки

Характеристика

 1. Назва: Програма «Оздоровлення та відпочинку дітей Ямпільської селищної ради на 2021-2023 роки» (далі – Програма)
 2. Підстава для розроблення: Конвенція «Про права дитини» від 20 листопада 1989 року (ратифікована Україною 27 лютого 1991 року), Закони України: «Про оздоровлення та відпочинок дітей», «Про охорону дитинства», «Про позашкільну освіту», «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю», «Про фізичну культуру і спорт», «Про охорону дитинства»; Постанова Кабінету Міністрів України від 211.2004 №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах»
 3. Ініціатор – головний замовник: Відділ соціального захисту населення, освіти, культури та спорту  Ямпільської селищної  ради.
 4. Розробник: Відділ соціального захисту населення, освіти, культури та спорту  Ямпільської селищної  ради.
 5. Мета: організація повноцінного оздоровлення та відпочинку дітей, зміцнення здоров’я дитячого населення Ямпільської селищної ради шляхом удосконалення системи оздоровлення та відпочинку дітей, забезпечення державних гарантій щодо доступності та якості оздоровчих та відпочинкових послуг.
 6. Початок: 2021 рік, закінчення: 2023 рік.
 7. Загальні обсяги фінансування: 100 000 грн., фінансування Програми здійснюється в межах можливостей місцевого бюджету.
 8. Очікувані результати: виконання Програми дасть змогу: 60 % забезпечення послугами з відпочинку та оздоровлення дітей шкільного віку за рахунок всіх джерел фінансування; морально-етичних засад молоді, свідомого ставлення молоді до збереження здоров’я, боротьби зі шкідливими звичками. Виконання заходів сприятиме створенню належних соціально-економічних умов для повноцінного відпочинку та оздоровленню молоді.
 9. Контроль за виконанням: контроль за виконанням Програми покладається на виконавчий комітет Ямпільської селищної ради, відділ соціального захисту населення, освіти, культури  та спорту Ямпільської селищної ради до 25 грудня інформує виконавчий комітет про хід виконання Програми.

Програма
«Оздоровлення та відпочинку дітей Ямпільської селищної ради

на 2021-2023 роки»

Загальні положення

Програма з відпочинку та оздоровлення дітей Ямпільської селищної ради на 2021 – 2023 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до Законів України: «Про оздоровлення та відпочинок дітей», «Про охорону дитинства».

Актуальність розроблення та прийняття цієї Програми зумовлено необхідністю впровадження державної політики щодо створення оптимальних умов для оздоровлення та відпочинку дітей.

Мета і основні завдання Програми

Метою Програми є організація повноцінного оздоровлення та відпочинку дітей, зміцнення здоров’я дитячого населення Ямпільської селищної ради шляхом удосконалення системи оздоровлення та відпочинку дітей, забезпечення державних гарантій щодо доступності та якості оздоровчих та відпочинкових послуг.

Основними завданнями Програми є у сфері оздоровлення та відпочинку дітей:

 • збільшення кількості дітей, охоплених організованими формами відпочинку та оздоровлення;
 • створення умов для зміцнення фізичного та психічного здоров'я дітей шляхом належної організації оздоровлення та відпочинку;
 • надання послуг з оздоровлення та відпочинку дітям, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки;
 • формування та пропаганда здорового і безпечного способу життя.

Напрями виконання Програми

1) Організація оздоровлення та відпочинку дітей.

2) Підвищення якості та безпеки оздоровчих послуг для дітей.

3) Впровадження новітніх методик дитячого оздоровлення.

4) Сприяння підвищенню якості роботи педагогічного, медичного персоналу, персоналу харчоблоків та їдалень дитячих оздоровниць.

5) Збільшення кількості дітей, охоплених послугами відпочинку та оздоровлення, в першу чергу, дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, збільшення частки дітей, охоплених послугами оздоровлення.

Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма, обґрунтування необхідності її розв’язання

Рівень захворюваності дітей шкільного віку набуває значних масштабів і потребує посилення уваги місцевих органів державної влади та місцевого самоврядування.

Сьогодні загальновизнаною цінністю світове співтовариство вважає стан здоров’я людини. Здоров’я нації розглядається як показник цивілізованості держави, що відтворює соціально-економічне становище суспільства. Здоров’я населення є головним критерієм доцільності та ефективності всіх без винятку сфер господарської діяльності. Фахівці вважають, що близько 75% хвороб у дорослих є наслідком умов життя у дитячі та молоді роки.

На стан здоров’я сучасного мешканця Ямпільської селищної ради впливає ціла низка факторів, серед яких значне місце посідають рівень та спосіб життя, шкідливі звички, екологічний стан в регіоні.

Загострення проблем спричинено сукупністю взаємопов’язаних та взаємообумовлених чинників, серед яких у сфері оздоровлення та відпочинку дітей недостатнє фінансування відпочинку та оздоровлення дітей.

Фінансове забезпечення Програми

Програма реалізовується за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.

Під час формування проекту місцевого бюджету селищна рада передбачає асигнування на реалізацію Програми в межах можливостей місцевого бюджету.

Орієнтовані обсяги та джерела фінансування наведені у додатку 1 до Програми.

Організація управління та контролю за ходом виконання Програми

Контроль за виконанням Програми покладається на виконавчий комітет Ямпільської селищної ради,  відділ освіти Ямпільської селищної ради, постійну комісію з гуманітарних питань та депутатської етики щороку до 25 грудня інформує виконавчий комітет про хід виконання Програми.

Очікувані результати виконання Програми

 1. Підвищення ефективності місцевого самоврядування, установ та організацій у вирішенні завдань організації якісного оздоровлення та відпочинку дітей та підлітків.
 2. Поєднання організаційних, фінансових та інших можливостей органів місцевого самоврядування, з метою підвищення рівня комфортності умов перебування дітей у цих закладах, осучаснення змісту роботи дитячих закладів відпочинку, впровадження новітніх технологій оновлення здоров’я дітей, виховної роботи, організації дозвілля, медичного обслуговування та харчування.

За час виконання Програми у сфері оздоровлення та відпочинку дітей:

- охоплення організованим оздоровленням та відпочинком не менше 60 % дітей шкільного віку щороку, стовідсоткове забезпечення зайнятості дітей шкільного віку під час літніх канікул;

- збільшення кількості дітей, охоплених оздоровленням та відпочинком, з числа потребуючих особливої соціальної уваги та підтримки за рахунок коштів місцевого бюджету, коштів підприємств, установ, організацій, професійних спілок, фонду соціального страхування, коштів, передбачених на оздоровлення дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших природних катаклізмів, та інших джерел не заборонених законодавством.

Додаток 1
до Програми оздоровлення та відпочинку дітей
Ямпільської селищної ради на 2021-2023 роки

Заходи з реалізації Програми оздоровлення та відпочинку дітей

Ямпільської селищної ради на 2021- 2023 роки

№ з/п

Зміст заходу

Відповідальні виконавці

Орієнтовні обсяги фінансування

( грн.)

У тому числі по роках

2021

2022

2023

1

2

3

5

6

7

8

8.1.1.

Розробити положення про підбір та направлення дітей пільгових категорій на оздоровлення та відпочинок за рахунок коштів місцевого бюджету

Відділ соціального захисту населення, освіти, культури, та спорту

       

8.1.2.

Забезпечити роботу у дитячих закладах психологів з метою надання дітям психологічної допомоги, проведення профілактики негативних явищ

Відділ соціального захисту населення, освіти, культури, та спорту

       

8.1.3.

Постійно оновлювати базу даних дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, та мають бути направлені на оздоровлення та відпочинок

Відділ соціального захисту населення, освіти, культури, та спорту

       

8.1.4.

Забезпечити оздоровлення та відпочинок дітей (придбання путівок), які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, дітей внутрішньо переміщених осіб, дітей, батьки яких загинули в зоні АТО, дітей яких батьки  є

учасниками антитерористичної

операції, а також дітей,що проживають у зоні конфлікту (Донецька та Луганська області), дітей позбавлених батьківського піклування і обдарованих.

Відділ соціального захисту населення, освіти, культури, та спорту

 

 

 

 

8.1.5.

Забезпечити роботу в літній період таборів з денним перебуванням на базі загальноосвітніх  закладів освіти (забезпечення харчування)

Відділ соціального захисту населення, освіти, культури, та спорту

       

8.1.6

Забезпечити проведення літніх таборів, спортивно-масових заходів, еколого-натуралістичних, природоохоронних, краєзнавчих екскурсій та туристичних поїздок для ознайомлення з визначними пам'ятками вітчизняної історії та культури.

Відділ соціального захисту населення, освіти, культури, та спорту

       

8.1.7.

Тримати під особливим контролем зайнятість учнів, які стоять на обліку в органах внутрішніх справ, виховуються в неблагополучних сім'ях

Відділ соціального захисту населення, освіти, культури, та спорту

       

8.1.8.

Забезпечити транспортування дітей, які потребують особливої уваги,  до місць відпочинку

Відділ соціального захисту населення, освіти, культури, та спорту

       

8.1.9

Забезпечити проведення інформаційно-просвітницьких профілактичних заходів з дітьми та молоддю щодо пропаганди здорового способу життя, збереження репродуктивного здоров'я, профілактики соціально небезпечних хвороб, формування у молоді відповідальності за власне життя (бесід, лекцій, тренінгів, анкетувань)

Відділ соціального захисту населення, освіти, культури, та спорту

       

 Додаток 2
до Програми оздоровлення та відпочинку дітей
Ямпільської селищної ради на 2021-2023 роки

Положення про порядок направлення до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку дітей Ямпільської селищної ради

 I. Загальні положення

1.1. Положення про порядок направлення до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку дітей Ямпільської селищної ради (далі - Положення) визначає механізм підбору і направлення дітей на оздоровлення та відпочинок у дитячі заклади оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів місцевого бюджету.

1.2. Відділ соціального захисту населення, освіти, культури та спорту  Ямпільської селищної  ради (далі - Відділ) координує, в межах своїх повноважень, здійснення заходів, спрямованих на організацію оздоровлення і відпочинку дітей Ямпільської селищної ради.

1.3. Дитячі заклади оздоровлення та відпочинку, в які направляються діти Ямпільської селищної ради, визначаються шляхом проведення процедури державних закупівель (конкурсних торгів) відповідно до законодавства України.

1.4. За результатами проведених процедур державних закупівель (конкурсних торгів) визначаються терміни заїздів та кількість дітей, які будуть направлені на оздоровлення та відпочинок, виходячи з вартості путівки та типу закладу оздоровлення та відпочинку.

1.5. Оздоровлення і відпочинок дітей може здійснюватися у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку протягом року, або під час канікул.

1.6. До дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, за відсутності медичних протипоказань, направляються діти віком від 8 до 18 років (з урахуванням вимог дитячого оздоровчого табору).

1.7. Батьки дитини (особи, які їх замінюють) дають письмову згоду на використання за потреби персональних даних дитини.

ІI. Порядок надання дітям путівок для оздоровлення та відпочинку

2.1. Путівки надаються на оздоровлення та відпочинок дітям, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки і зареєстровані та проживають на території Ямпільської селищної ради, а саме:

- дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування;

- дітям з інвалідністю, здатним до самообслуговування (за відсутності медичних протипоказань);

- дітям, взятим на облік службами у справах дітей як таким, що перебувають у складних життєвих обставинах;

- дітям із малозабезпечених сімей, які відповідно до законодавства одержують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям;

- дітям із багатодітних сімей;

- дітям осіб, визнаних особами з інвалідністю внаслідок війни відповідно до статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

- дітям осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

-  дітям, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного у період участі в антитерористичній операції;

- дітям, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту;

- дітям, батьки яких загинули від нещасного випадку на виробництві або під час виконання службових обов’язків;

- дітям, які зареєстровані як внутрішньо переміщені особи.

2.2. При вирішенні питання щодо першочерговості оздоровлення та відпочинку дітей враховується соціальний статус дитини і матеріальне становище сім'ї, у якій вона виховується.

2.3. Дитина має право на безоплатне та пільгове забезпечення за рахунок коштів місцевого бюджету путівкою до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку один раз на рік за умови, що така путівка не надавалась їй поточного року за рахунок коштів районного, обласного чи іншого державного бюджетів, за винятком дитячих таборів відпочинку з денним перебуванням дітей, в тому числі на базі навчальних закладів міста. При цьому путівкою до одного й того самого дитячого центру дитина забезпечується один раз на два роки.

2.4. Перед відправленням діти, яким надається путівка, проходять медичний огляд у встановленому законодавством порядку. На кожну дитину, яка направляється до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку оформляється медичну довідку встановленого зразка.

IІI. Порядок розподілу путівок

3.1. Відділ забезпечує формування бази даних дітей пільгових категорій, які потребують оздоровлення і відпочинку в дитячих закладах оздоровлення і відпочинку, і керується цими даними для підбору та направлення дітей до цих закладів.

3.2. Оформлені належним чином путівки передаються особі, яка супроводжує дітей до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку.

3.3. Дітям, їх батькам (особам, які їх заміняють) на руки путівки не видаються.

3.4. У разі неможливості використання путівки на зазначену зміну з поважних причин (хвороба дитини, обставини непереборної сили тощо) батьки дитини (особи, які їх заміняють) в триденний строк у письмовій формі інформують про це Відділ із зазначенням причин. Питання щодо подальшого використання таких путівок вирішується Відділом.

ІV. Перелік документів, необхідних для отримання путівки

4.1. Для вирішення питання про направлення дитини до закладу оздоровлення та відпочинку батьки або особи, які їх замінюють, подають до виконавчого комітету Ямпільської селищної ради такі документи:

- заява на ім’я селищного голови від батьків дитини або осіб, які їх замінюють;

- копія свідоцтва про народження дитини;

- копія документа, що підтверджує належність дитини до зазначеної категорії, вказаної в п. 2.1. даного Положення;

- згода на обробку персональних даних відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

4.2. У заяві батьків, або осіб, які їх замінюють має бути зазначено про те, що дитина у поточному році за рахунок коштів державного та інших місцевих бюджетів не оздоровлювалась.

 V. Організація проїзду груп дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку і у зворотному напрямку, їх прийом

5.1. Група дітей для направлення до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку формується Відділом і склад її затверджується на засіданні виконавчого комітету не пізніш як за два дні до від'їзду.

5.2. До дитячого закладу оздоровлення та відпочинку діти можуть прибувати з батьками, іншими законними представниками або у складі груп з особами, які їх супроводжують.

5.3. З метою забезпечення формування і відправлення групи до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку видаються розпорядчі документи (розпорядження міського голови, рішення виконавчого комітету тощо) про відправлення дітей до дитячого закладу і призначаються відповідальні особи, які забезпечують організацію проїзду дітей до дитячого закладу і в зворотному напрямку.

5.4. Кожна група до 15 дітей забезпечується особою, яка їх супроводжує. На кожну групу від 30 до 45 дітей додатково призначається один медичний працівник.

5.5. Особи, які супроводжують дітей під час їх перевезення до або з місця оздоровлення та відпочинку, перебувають у відрядженні та несуть персональну відповідальність за життя і здоров'я дітей до передачі їх працівникам відповідного дитячого закладу оздоровлення та відпочинку чи батькам або іншим законним представникам.

5.6. Особи, які супроводжують дітей, повинні мати досвід роботи з дітьми.

5.4. У разі хвороби дитини заклад оздоровлення та відпочинку обов’язково забезпечує її медичним обслуговуванням та харчуванням не залежно від строку дії путівки. Умови від’їзду дитини до місця постійного проживання узгоджуються з батьками (особами, я


« повернутися до всіх документів

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь