Аналіз впливу регуляторного акту

 1. Проблема -  забезпечення реалізації прав громадян на безоплатну приватизацію землі за цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства. 

2. Обґрунтування - положення Земельного кодексу України.

3. Очікувані результати - забезпечення реалізації прав громадян на безоплатне отримання землі на території Ямпільської селищної ради.

4. Цілі - встановлення на території Ямпільської селищної ради єдиного порядку надання земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства для різних категорій громадян з метою реалізації їхнього права на безоплатну приватизацію.

5. Альтернативні способи досягнення цілей - альтернативні способи досягнення зазначених цілей відсутні.

6. Механізм розв’язання проблеми - після оприлюднення, узгодження даного питання на засіданнях постійних депутатських комісій та прийняття рішення на пленарному засіданні сесії селищної ради.

7. Заходи щодо відстеження результативності рішення - стосовно регуляторного акта здійснюється повторне та періодичне відстеження в терміни, встановлені статтею 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

8. Аналіз вигод та витрат:

Витрати - для досягнення встановленої мети є реальними і фінансово можливими з найменшими затратами для громадян і об'єднаної територіальної громади.

Вигоди - забезпечення реалізації прав громадян, запровадження єдиного, зрозумілого та прозорого підходу у вирішенні проблеми.

9. Обґрунтування строку дії запропонованого регуляторного акту - дане рішення набуває чинності з дати оприлюднення.

10. Ризик впливу зовнішніх чинників - мінімальний (зміна чинного законодавства).

11. Показники результативності - забезпечення прозорості в діяльності органів місцевого самоврядування.

Постійна депутатська комісія з питань земельних відносин,будівництва,архітектури та просторового планування