A A A K K K
для людей із порушенням зору
Ямпільська громада
Шепетівський район Хмельницька область

ПОЛОЖЕННЯ про порядок надання земельних ділянок громадянам для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель комунальної власності на території Ямпільської селищної ради

Дата: 11.06.2020 15:42
Кількість переглядів: 3824

Додаток

                                                                                     до рішення сесії

 Ямпільської селищної ради

                                                                                      від          2020 року №____

ПОЛОЖЕННЯ

 

про порядок надання земельних ділянок громадянам для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель комунальної власності на території Ямпільської селищної ради

Положення про порядок надання  земельних ділянок громадянам для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель комунальної власності на території Ямпільської селищної ради (далі Положення) розроблено відповідно до Конституції України, Земельного кодексу України, Закону України «Про особисте селянське господарство», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та регулює порядок виділення земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства на території Ямпільської селищної ради.

Це Положення розроблене і використовується для надання земельних ділянок громадянам для ведення особистого селянського господарства, прийнятих об’єднаною територіальною громадою Ямпільської селищної ради з державної власності відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.01.2018 року № 60-р «Питання передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну власність об’єднаних територіальних громад» .

Основною метою запровадження Положення є створення рівноправних та прозорих умов виділення земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства, використання їх за цільовим призначенням, забезпечення доцільного, економічного та ефективного використання і розпорядження землями, задоволення потреб територіальної громади та справедливої реалізації прав громадян на отримання земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства.

 1. Загальні положення
  1. Отримання земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства мають право усі громадяни України.

Переважне право на отримання земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства надається громадянам,які:

- є учасниками АТО,членами сімей загиблих учасників АТО, ліквідатори Чорнобильської аварії,афганці,які зареєстровані і проживають на території селищної ради впродовж  останніх  трьох  років;

- є інвалідами І та ІІ групи захворювання(довічно);

- діти-сироти;

    - особам ,які були або є обраними депутатами місцевої ради;

- особи, які постійно проживають на території селищної ради та пропрацювали в органах місцевого самоврядування, закладах освіти (школи,ДНЗ),закладах медицини, культури,соцсфері,пожежній частині,поліції  3 (три) і більше років та являються працівниками на даний час або пішли на пенсію з даних установ;

- особи старше 18-ти років,які зареєстровані і постійно (впродовж останніх пяти років)  проживають на території громади,не мають в приватній власності та в користуванні земельної ділянки для ведення ОСГ

-разом проживають або за взаємозгодою  в разі відмови однієї особи на користь іншої.

  1. Позачергово надаються земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства на території Ямпільської селищної ради  громадянам, жителям населених пунктів Ямпільської селищної ради, якими вони користуються добросовісно, відкрито і безперервно протягом 15 років, що підтверджується підписами суміжних користувачів (набувальна давність) відповідно до дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність. Громадяни, які мають в користуванні земельні ділянки на підставі рішення сесії селищної ради надаються земельні ділянки шляхом надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). Підставою для надання громадянам або спадкоємцям дозволу  на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) є  рішення сільських рад об'єднаної територіальної громади до 2002 року про приватизацію  земельної ділянки для ведення  підсобного господарства.Громадянам,які мають в користуванні земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства ,але не мають архівних рішень про приватизацію земельних ділянок,земельні ділянки надаються проектом відведення згідно поданих заяв.
  2. Надання земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства на території Ямпільської селищної ради , якими не користуються громадяни, жителі населених пунктів Ямпільської селищної ради проводиться в хронологічній послідовності подачі громадянами заяв відповідно до дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність.
  3. Розміри земельних ділянок, що виділяються громадянам для ведення особистого селянського господарства, встановлюються селищною радою за потребами (в залежності від кількості громадян, як бажають отримати земельну ділянку) та наявністю вільних земельних ресурсів, але не більше норм, передбачених чинним законодавством.
  4. Дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства надається рішенням Ямпільської селищної ради терміном до 1 (одного) року.
  5. Якщо на протязі 1 (одного) року проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки не був поданий до Ямпільської селищної ради на затвердження, то рішення визнається таким, що втратило чинність на піставі рішення сесії селищної ради, за виключенням випадків, коли особа не подала на затвердження проект у вказаний термін з поважних причин (довготривале відрядження або лікування). В данному випадку рішенням сесії селищної ради термін дії дозволу може бути продовжено, але не більше ніж на 1 (один) рік.
 1. Облік громадян
  1. Земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства надаються громадянам України, які подали заяву про надання земельної ділянки і обовязково  вказують площу земельної ділянки,що знаходиться  вже в користуванні для ведення особистого селянського господарства.
  2. Заяви на виділення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства подаються до Ямпільської селищної ради, яка приймає і реєструє їх.
  3. До заяви додаються:

- копія паспорта заявника, а у випадку оформлення паспорта у формі картки до неї додається довідка про місце реєстрації);

- копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (за наявності, або відмітка в паспорті про відсутність такого за релігійними переконаннями);

- викопіювання з нанесеним місцерозташуванням  земельної ділянки ;

- документи,що посвідчують право громадян бути визнаними такими,що мають переважне право на отримання земельної ділянки(за наявності посвідчення АТО,документ про реєстрацію місця проживання ,документ про трудовий стаж,а представники сімей,члени яких загинули під час участі в АТО ,документ,що підтверджує їх родинний звязок із загиблим в АТО)

Громадяни, які вказані в підпункті 1.2. пункту 1 Положення до заяви додають також акт погодження меж земельної ділянки, погоджений із суміжними власниками земельних ділянок (землекористувачами), викопіювання з нанесеним місцерозташуванням земельної ділянки та за наявності запису в Погосподарських (Кадастрових) книгах сільських рад об'єднаної територіальної громади до 2002 року про наявність у громадянина в користуванні земельної ділянки для ведення особистого підсобного господарства - виписку з даної книги.

  1. У разі відсутності одного з обов’язкових додатків до заяви, заява вважається не поданою, про що повідомляється громадянину рекомендованим листом.
 1. Умови щодо надання земельних ділянок для  ведення особистого селянського господарства
  1. Земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства надаються заявникові один раз (згідно з ст.116 Земельного Кодексу України) з урахуванням данних щодо наявності або відсутності  земельної ділянки данного цільового призначення у власності, отриманої в порядку безоплатної приватизації.
  2. Постійна комісія з питань земельних відносин,будівництва,архітектури та просторового планування  Ямпільської селищної ради аналізує кількість поданих заяв та виносить на сесії свої пропозиції. В пропозиції має бути вказано масив земель сільськогосподарського призначення та площа земельної ділянки, яка пропонується громадянину,або причини відмови в надані земельної ділянки. Пропозиції оформляються протоколом. 
  3. У разі смерті громадян, які  перебували у списках черговості черговість зберігається за членами їх сімей (чоловіка або дружину) замість померлих громадян тією датою, згідно якої перебував у списках черговості померлий (померла).
  4. Приступити до використання земельної ділянки,наданої для ведення особистого селянського господарства, громадяни мають право після державної реєстрації прав на неї відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та оформлення права власності.
 2. Прикінцеві положення
  1. Це Положення набирає чинності з моменту його затвердження сесією Ямпільської селищної ради та опублікування на офіційному сайті .
  2. Громадяни, які подали заяви до Ямпільської селищної  ради про виділення їм земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства до введення в дію даного Положення повинні додати до раніше поданих заяв документи, передбачені підпунктом 2.3 пункту 2 Положення. Якщо протягом місяця громадянином не додані дані документи, то заява залишається без задоволення.
  3. Подані до набрання чинності цим Положенням до інших органів влади та місцевого самоврядування заяви про виділення земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства підлягають перегляду, впорядкуванню та взяття на облік у порядку, встановленому цим Положенням. З цією метою, Ямпільської селищної рада повідомляє на своєму офіційному Веб-сайті відповідні оголошення.
  4. Громадяни, які отримали дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на підставі відповідних рішень органів державної влади та органів місцевого самоврядування відповідно до вимог законодавства України, які були прийняті Ямпільської селищної радою з державної власності у комунальну власність та не встигли подати до сесії Ямпільської селищної ради документацію із землеустрою на затвердження  земельної ділянки, зобов’язані повідомити про це Ямпільську селищну раду в письмовій формі в місячний термін з дня опублікування оголошення, вказаного в підпункті 4.2 пункту 4 Положення.
  5. Громадяни, які отримали дозвіл на розроблення проекту відведення земельної ділянки на підставі відповідних рішень органів державної влади та органів місцевого самоврядування відповідно до вимог законодавства України, які були прийняті Ямпільською селищною радою з державної власності у комунальну власність та виготовили документацію із землеустрою на земельні ділянки, зобов’язані надати вказану документацію на затвердження до Ямпільської селищної ради в місячний термін з дня подачі ними до Ямпільської селищної ради повідомлення, вказаного в підпункті 4.3 пункту 4 Положення.
  6. В разі неповідомлення про надані дозволи на розроблення проекту відведення земельної ділянки та неподання документації із землеустрою на затвердження у вказані в підпунктах 4.3 та 4.4 пункту 4 Положення терміни земельні ділянки надаються іншим громадянам згідно їх заяв в порядку встановленому цим Положенням.
  7. В осіб, які не повідомили про надані дозволи на розроблення проекту відведення земельної ділянки та не подали документацію із землеустрою на затвердження у вказані терміни з поважних причин (довготривале відрядження, перебування за кордоном або лікування) можуть бути прийняті до розгляду заяви і після спиву місячного строку, за умови, що на вказані земельні ділянки не надано дозволу на розроблення документації із землеустрою іншим особам, але не більше ніж в шестимісячний термін.
  8. Ямпільська селищна рада в окремих випадках (за поданням комунальних підприємств, організацій та установ) має право приймати рішення щодо позачергового надання земельних ділянок для соціально значимих громадян Ямпільської селищної ради  незалежно від дати включення їх у списки черговості, виду і номера черги, в тому числі і тих, які не перебувають у списках черговості. 

   4.9. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться рішенням  сесії Ямпільської селищної ради.

 

 

Голова постійної комісії з питань

земельних відносин,будівництва,архітектури

 та просторового планування                                                              Мельниченко В.Д.


Коментарі:

Ваш коментар може бути першим :)

Додати коментар


« повернутися

Коментування статті/новини

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь