Звіт про стратегічну екологічну оцінку

Довідки

Графічна частина

Пояснювальна записка