У сучасних умовах тероризм постійно трансформується, активно використовуючи нові форми і методи протиправних дій. Сьогодні він представлений не лише бойовиками-одинаками, але й організованими співтовариствами з надзвичайно потужним оснащенням і великими економічними можливостями. Варто зазначити, що основною метою тероризму завжди була дестабілізація державних режимів, формування в населення стурбованості через свою беззахисність перед насильством, зміна державної влади в державі й здійснення інших політичних, національних чи релігійних сподівань.
     Сучасний тероризм охопив не лише сушу, але морський і повітряний простір України. Терористи практично не обмежені простором, застосовують силу і розміщують логістику в неконтрольованих потоках сучасного суспільства. Це дає змогу організованим терористичним угрупованням бути мобільними та дієздатними.
      Слід зазначити, що Україна вдосконалює методи з вирішення проблеми тероризму використовуючи досвід інших країн, зокрема шляхом:
-Посилення міжнародної взаємодії і обміну інформацією між країнами з питань боротьби з тероризмом
-Посилення взаємодії та обміну інформацією з питань протидії тероризму між уповноваженими органами на національному рівні.
-Посилення профілактики тероризму, у т.ч. протидія радикалізації.
-Використання державними органами нових технологій боротьби з тероризмом.
-Посилення боротьби з фінансуванням тероризму.
-Посилення контролю за міграційними процесами.
-Вдосконалення національного законодавства з питань протидії тероризму, надання додаткових повноважень правоохоронним органам і спеціальним службам.