A A A K K K
для людей із порушенням зору
Ямпільська громада
Шепетівський район Хмельницька область

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА профілактики правопорушень та боротьби зі злочинністю на території обслуговування Сектору поліцейської діяльності № 1 Шепетівського районного управління поліції  ГУНП в Хмельницькій області на 2021-2025 роки

Дата: 01.02.2021 09:01
Кількість переглядів: 1073

 

 

 

 

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА

профілактики правопорушень та боротьби зі злочинністю на території обслуговування

Сектору поліцейської діяльності № 1 Шепетівського районного управління поліції  ГУНП

в Хмельницькій області

на 2021-2025 роки

 

1.Паспорт програми

1.

Ініціатор розроблення програми

Ямпільська селищна рада

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Закон України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону», доручень президента України від 19.07.2005 № 1-1/708, від 23 вересня              2003 року № 1-1/996, указу президента від 19 липня 2005 року № 1119/2005 «Про заходи щодо забезпечення особистої безпеки громадян та протидії злочинності»

3.

Розробник програми

Сектор поліцейської діяльності № 1 ШРУП ГУНП в Хмельницькій області

4.

Відповідальний виконавець програми

Сектор поліцейської діяльності № 1 ШРУП ГУНП в Хмельницькій області

5.

Учасники програми

ГФ з ОПБП при Ямпільській селищній раді

 

6.

Термін реалізації програми

2021-2025 роки

7. Обсяги та джерела фінансування

Джерела фінансування Обсяг фінансування, грн.

У тому числі за роками, грн.

2021

2022

2023

2024

2025

Бюджет Білогірська селищна рада

155000

31000

31000

31000

31000

31000

2.Визначення проблеми на розв’язання якої спрямована програма

Комплексна програма профілактики правопорушень та боротьби зі злочинністю на території обслуговування Сектору поліцейської діяльності № 1 Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області на 2021-2025 роки (далі - програма) розроблена на виконання Закону України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону» доручень Президента України від 19 липня 2005 року № 1-1/708, від 23 вересня 2005 року № 1-1/996, Указу Президента від 19 липня 2005 року 1119/2005 «Про заходи щодо забезпечення особистої безпеки громадян та протидії злочинності».

Криміногенна ситуація на території Ямпільської селищної ради продовжує залишатись стабільним, а профілактика злочинності потребує додаткових заходів організаційного та практичного характеру.

Домінуючою проблемою залишається забезпечення охорони громадського порядку комплексне використання сил та засобів, своєчасне маневрування груп реагування патрульної поліції, дільничних офіцерів поліції, забезпечення щільності перекриття маршрутів за умов перевищення науково обґрунтованих норм з навантаження інспекторів поліції і патрульної поліції в обслуговуванні населення.

Мобілізація сил для боротьби з криміналітетом ускладнюється тим, що оперативні підрозділи періодично залучаються для охорони громадського порядку. З року в рік зростає число поставлених на облік наркоманів та неповнолітніх, які з причин низького ступеня зайнятості і працевлаштування допускають правопорушення.

Розповсюджений характер набувають злочини, пов'язані із незаконним заволодінням транспортними засобами, крадіжками майна громадян, дефективними є запобіжні заходи з протидії рецидивній злочинності, надання раніше судимим допомоги в соціальній адаптації. Вкрай ускладнює своєчасність реагування на заяви про повідомлення громадян, застарілий автопарк, недостатність спецтехніки, озброєння, засобів зв'язку.

Виконання заходів програми дасть змогу активізувати протидію кваліфікованим злочинам в пріоритетних напрямках економіки, організованій злочинності, хабарництву, корупції, легалізації коштів здобутих злочинним шляхом, поліпшити якість досудового слідства. Більш системного характеру набуде протидія незаконному обігу зброї, торгівлі людьми та нелегальної міграції.

Основними напрямками вирішення даної проблеми є:

- посилення профілактичного впливу на осіб, від яких можна очікувати скоєння злочинів, в тому числі тяжких та особливо тяжких; підвищення якості та розгалуженості оперативно-розшукової роботи;

- забезпечення публічної безпеки та порядку на території селищної ради і безпеки дорожнього руху, вилучення з незаконного обігу зброї, вибухових пристроїв, наркотичних речовин, попередження правопорушень неповнолітніми, протидію торгівлю людьми;

- виявлення злочинів пріоритетних напрямках економіки, активізацію боротьби з організованою злочинністю та корупцією, забезпечення наповнення державного та місцевого бюджетів і супроводження цих процесів.

3.Визначення мети програми

Метою програми є: поліпшення оперативної обстановки подальше посилення боротьби зі злочинністю, підвищення рівня правоохоронної діяльності при взаємодії громадських формувань з поліцією та активній підтримці зі сторони органів місцевого самоврядування.

4.Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання програми

а) шляхи та засоби розв’язання проблеми

Основними шляхами необхідного рівня у боротьбі із злочинністю та в забезпеченні охорони публічної безпеки та порядку є:

- захист життя, здоров'я, честі і гідності особи, її майна від злочинних посягань;

- протидія організованій злочинності і корупції;

- мінімізація злочинного впливу на дітей та молодіжне середовище;

- запобігання поширенню наркоманії, пияцтва та алкоголізму;

- протидія рецидивній злочинності;

- охорона громадського порядку;

- матеріально-технічне і кадрове забезпечення профілактичної роботи, а також більш широке залучення громадськості, громадських формувань до забезпечення охорони правопорядку у територіальних громадах;

- покращання матеріально-технічного стану оперативно-службової діяльності органів національної поліції району, подолання дитячої бездоглядності та безпритульності, удосконалення системи соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі тощо.

б) Обсяги та джерела фінансування                                                                   (тис. грн.)

п/п

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

Етапи виконання програми

Усього витрат на виконання програми

2021

2022

2023

2024

2025

1.

Обсяг ресурсів всього, тис.грн.

31,0

31,0

31,0

31,0

31,0

155,0

Комплексна програма профілактики правопорушень та боротьби зі злочинністю на території обслуговування Сектору поліцейської діяльності № 1 Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області на 2021-2025 реалізовуватиметься в продовж п’яти років.

5.Перелік завдань і заходів програми та результативні показники

Програма є узагальнюючим документом що визначає поліпшення оперативної обстановки, подальше посилення боротьби зі злочинністю, підвищення рівня правоохоронної діяльності при взаємодії громадських формувань з поліцією та активній підтримці органу місцевого самоврядування відповідно до чинного законодавства шляхом проведення наступних заходів:

- стабілізація криміногенної ситуації на території обслуговування, створення атмосфери суспільної нетерпимості до злочинності;

- підвищення рівня фахової підготовки посадових і службових осіб, що здійснюють заходи з профілактики правопорушень;

- розроблення нових форм і методів профілактики правопорушень та реалізація їх на практиці;

- посилення контролю за дотриманням законодавства під час провадження суб’єктами господарювання господарської діяльності, набуттям та реалізацією майнових прав;

- усунення причин виникнення тіньового сектору економіки та створення умов для його ліквідації;

- удосконалення форм і методів профілактики правопорушень та підвищення ефективності оперативно-розшукових заходів у сфері протидії організованій злочинності та корупції;

- запобігання вчиненню злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми, встановле-ння та притягнення до кримінальної відповідальності осіб, причетних до їх вчинення;

- удосконалення роботи із соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі;

- забезпечення захисту законних інтересів неповнолітніх, зокрема захисту від жорстокого поводження, експлуатації та насильства;

- здійснення інформаційно-пропагандистських та культурно-виховних заходів з профілактики правопорушень;

- удосконалення інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення профілактичної діяльності;

- обмеження незаконного обігу зброї, наркотичних засобів, кримінальних проявів, пияцтва і алкоголізму, проституції та інших супутніх протиправних явищ;

- недопущення втягнення в злочинну діяльність нових соціальних груп, особливо неповнолітніх.

6.Напрями діяльності та заходи програми.

Напрями діяльності та заходи програми викладені у додатку до програми.

7.Координація та контроль за ходом виконання програми.

Координація дій між виконавцями та контроль за виконанням програми здійснює заступник голови селищної ради згідно з розподілом обов’язків. Отримання виділених коштів, контроль і щорічний звіт покладається на Сектор поліцейської діяльності № 1 Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області.

Додаток до програми

Перелік напрямів, завдань і заходів програми

№ п/п

Назва нап-рямку «пріо-ритетні завдання»

Заходи програми

Строки вико-нання

виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовані обсяги фінансування (вартість),

тис.грн. у тому числі

Очікуваний результат

2021

2022

2023

2024

2025

1.

Захист життя, здоров’я, честі, гідності особи її майна від злочинних посягань

1.1.Розгляд не рідше одного разу на півріччя та при ускладненні оперативної обстановки разом з іншими правоохоронними органами, за участю представників селищної ради питань щодо ефективності заходів, які вживаються для забезпечення правопорядку та визначення заходів спрямованих на поліпшення криміногенної ситуації

постійно

Сектор поліцейської діяльності № 1 ШРУП ГУНП в Хмельницькій області

 

 

 

 

 

 

Зменшення рівня злочинності в районі на 25%.

 

 

1.2.Своєчасне виявлення та знешкодження злочинного елементу, активізація роботи з оперативного відпрацювання місць можливого перебування, адрес фізичних осіб для підвищення ефективності розкриття злочинів, поперед-ження криміногенних проявів

постійно

Сектор поліцейської діяльності № 1 ШРУП ГУНП в Хмельницькій області

 

 

 

 

 

 

Зменшення рівня злочинності в районі, недопущення скоєння нових порушень законодавства в даному напрямку на 5%

 

 

1.3.На постійному контролі три-мати розшук злочинців, які три-валий час знаходяться в розшуку за скоєння тяжких злочинів. За-безпечити роботу в цьому нап-рямку особового складу Сектору поліцейської діяльності № 1 ШРУП ГУНП в області для негайного надання довідкової інформації стосовно осіб, які підозрюються в скоєнні злочинів, за скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів, зокрема вбивств, тяжких тілесних ушкоджень, зґвалтувань

постійно

Сектор поліцейської діяльності № 1 ШРУП ГУНП в Хмельницькій області

 

 

 

 

 

 

Зниження показ-ника росту зло-чинності в цьому напрямку з метою подальшого зникнення подібного явища в суспільстві

 

 

1.4.Продовження роботи з впровадження нових інформаційних технологій в діяльність Сектор поліцейської діяльності № 1 ШРУП ГУНП в Хмельницькій області, зокрема функціонування відповідних комп’ютерних баз даних, що дасть можливість здійснювати поточний та повсякчасний контроль за станом реєстрації скоєних злочинів, відслідковувати своєчасність і законність прийняття по них рішень, отримання інформації відносно осіб, що підозрюються у скоєнні злочинів, викраденого майна, тощо

 

постійно

Сектор поліцейської діяльності № 1 ШРУП ГУНП в Хмельницькій області

 

 

 

 

 

 

Вдосконалення існуючих програм, а також підняття на новий рівень, що дасть змогу більш ефективніше реагувати на злочини та інші події

 

 

1.5.У зв’язку із зростанням кіль-кості осіб без постійного місця проживання, які ведуть парази-тичний спосіб життя та шукають джерела існування за рахунок скоєння злочинів та правопору-шень, підняття ефективності проведення заходів відносно вка-заних осіб на предмет їх причет-ності до скоєння злочинів проти життя, здоров’я, честі, гідності особи, крадіжок їх майна. Організація відпрацювання притонів та інших місць їх можливого перебування

постійно

Сектор поліцейської діяльності № 1 ШРУП ГУНП в Хмельницькій області

 

 

 

 

 

 

Зменшення випадків скоєння кримінальних правопорушень особами без постійного місця проживання

 

 

1.6.З метою попередження та розкриття грабежів та розбійних нападів на громадян, крадіжок майна з їх домоволодінь, щомі-сячне проведення комплексних оперативно-профілактичних операцій, рейдів, перевірок в районах, які є найбільш складними в криміногенному відношенні

постійно

Сектор поліцейської діяльності № 1 ШРУП ГУНП в Хмельницькій області

 

 

 

 

 

 

Зменшення рівня злочинності на території обслуговування, недопущення скоєння нових порушень законодавства в даному напрямку

2.

Протидія організо-ваній злочинності і корупції

2.1.Продовження роботи з вияв-лення злочинних угруповань, які спеціалізуються на наркобізнесі, організації каналів нелегальної міграції, торгівлі людьми, незаконному розповсюдженні зброї, боєприпасів та вибухових речовин і використовують територію обслуговування для здійснення злочинної діяльності

постійно

Сектор поліцейської діяльності № 1 ШРУП ГУНП в Хмельницькій області

 

 

 

 

 

 

Зниження показника росту злочинності в даному напрямку з метою подальшого зникнення подібного явища в суспільстві

 

 

2.2.Забезпечення відслідковува-ння діяльності підприємств, що мають стратегічне значення для економіки району, приділивши особливу увагу нейтралізації впливу криміналітету на їх діяльність, недопущення заво-лодіння пакетами акцій цих під-приємств організованими група-ми і злочинними організаціями та корумпованими чиновниками

постійно

Сектор поліцейської діяльності № 1 ШРУП ГУНП в Хмельницькій області

 

 

 

 

 

 

Недопущення злочинів у даному напрямку підприємницької діяльності

 

 

2.3.Проведення перевірок зако-нності отримання та використа-ння кредитів, отриманих в уста-новах комерційних банків та інших небанківських установах для виявлення фізичних та юри-дичних осіб, які з порушенням чинного законодавства діють в кредитно-фінансовій системі. Забезпечення повноцінного оперативного супроводження правомірності отримання та використання коштів кредитів, що отримуються суб’єктами підприємницької діяльності, запобігати фактам махінацій з фінансовими ресурсами

постійно

Сектор поліцейської діяльності № 1 ШРУП ГУНП в Хмельницькій області

 

 

 

 

 

 

Недопущення злочинів в сфері обігу грошей

 

 

2.4.Забезпечення реалізації вимог Закону України „Про боротьбу з корупцією”, відпрацювання та перевірки державних органів та установ, які фінансуються з державного, обласного, районного, селищних бюджетів

постійно

Сектор поліцейської діяльності № 1 ШРУП ГУНП в Хмельницькій області

 

 

 

 

 

 

Недопущення злочинів у даному напрямку діяльності

3.

Боротьба із злочинами у сфері економіки

3.1.Здійснення перевірки руху ко-штів, які були направленні з бюд-жетів різних рівнів на спеціальні рахунки підприємств, установ та організацій з метою викриття фак-тів їх нецільового використання. При цьому особливу увагу звер-нути на використання зазначених коштів для проведення різного роду урочистих та культурно-масових заходів, оплату штрафів, пені за раніше отриманими кре-дитами, санаторно-курортних пільгових путівок, ремонт та обладнання легкових автомобілів, ремонт офісів, закупівлю оргтехніки, безпідставну виплату премій, надбавок, перерахування бюджетних коштів на депозитні рахунки з метою одержання дивідендів тощо

постійно

Сектор поліцейської діяльності № 1 ШРУП ГУНП в Хмельницькій області

 

 

 

 

 

 

Недопущення злочинів пов’язаних з бюджетними коштами

 

 

3.2.Здійснення перевірки комер-ційних суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у сфері надрокористування, з питань наявності документів на право освоєння родовищ, кар’єрів тощо, ліцензій (дозволів), відповідного обладнання, джерел його поход-ження, законності придбання, оренди, лізингу тощо, розподілу видобутих корисних копалин та сплати платежів до бюджету за користування надрами. Вжиття заходів з обов’язкового інформу-вання місцевих органів влади про порушення ліцензійних умов суб’єктами підприємницької діяль-ності, вихід з клопотаннями про позбавлення ліцензій суб’єктів підприємницької діяльності, в яких виявлено порушення чинно-го законодавства при здійсненні цього виду діяльності

постійно

Сектор поліцейської діяльності № 1 ШРУП ГУНП в Хмельницькій області

 

 

 

 

 

 

Недопущення злочинів пов’язаних з землекористуванням

 

 

3.3.Здійснення перевірок зако-нності надання у власність та користування земельних ділянок суб’єктам підприємницької діяльності та фізичним особам, а також своєчасності та повноти сплати грошових коштів за користування та оренду землі. Приділення першочергової уваги законності встановлення та зміни цільового призначення земель, щодо яких існують обмеження у використанні

постійно

Сектор поліцейської діяльності № 1 ШРУП ГУНП в Хмельницькій області

 

 

 

 

 

 

Недопущення злочинів пов’язаних з землекористуванням

 

 

3.4.Проведення спеціальних за-ходів по виявленню фактів фік-тивного підприємництва, внесе-ння пропозицій щодо ліквідації підприємницьких структур, діяльність яких створює загрозу законним інтересам суспільства

постійно

Сектор поліцейської діяльності № 1 ШРУП ГУНП в Хмельницькій області

 

 

 

 

 

 

Недопущення злочинів у даному напрямку

 

 

3.5.Вжиття заходів з виявлення та документування протиправних схем, які запроваджуються службовими особами підприємств та державних органів, наділених розпорядчими функціями, з метою вводу в мережу постачальників сировини, обладнання та споживачів готової продукції посередницьких структур, у тому числі фіктивних, шляхом застосування яких вимиваються основні та обігові засоби державних підприємств

постійно

Сектор поліцейської діяльності № 1 ШРУП ГУНП в Хмельницькій області

 

 

 

 

 

 

Недопущення злочинів у даному напрямку

 

 

3.6.Посилення протидії хабарництву і зловживанням з боку керівників та посадових осіб органів державної влади і управління, контролюючих структур, керівників підприємств, установ та організацій різної форми власності

постійно

Сектор поліцейської діяльності № 1 ШРУП ГУНП в Хмельницькій області

 

 

 

 

 

 

Недопущення хабарництва держслужбов-цями

4.

Зменшення злочинного впливу на неповно-літніх та молодіжне середовище

4.1.Забезпечення постійного аналізу стану злочинності серед неповнолітніх, встановлення причин скоєння підлітками тяжких і повторних злочинів, виявлення недоліків в попереджувально-профілактичній роботі зі сторони всіх зацікавлених служб та органів. Внесення подання до місцевих органів влади про усунення причин та умов скоєння злочинів неповнолітніми

постійно

Сектор поліцейської діяльності № 1 ШРУП ГУНП в Хмельницькій області

 

 

 

 

 

 

Зменшення рівня злочинності в районі, недопущення скоєння нових порушень законодавства неповнолітніми в даному напрямку

 

 

4.2.З метою недопущення за-гострення оперативної обста-новки в підлітковому середовищі під час літніх шкільних канікул, забезпечення належного правопорядку й посилення боротьби зі злочинністю серед неповнолітніх, особливо в місцях дислокації дитячих оздоровчих закладів, забезпечення дітей організованими формами дозвілля та відпочинку

постійно

Сектор поліцейської діяльності № 1 ШРУП ГУНП в Хмельницькій області

 

 

 

 

 

 

Забезпечення ефективного відпрацювання Білогірського району в літній період по недопущенню скоєння злочинів неповнолітніми

 

 

4.3.Виявляння та документування фактів розташування біля навчаль-них закладів місць продажу непов-нолітнім алкогольних напоїв та тютюнових виробів. При виявленні таких фактів направляти до органу місцевого самоврядування подання щодо закриття цих закладів. Виявлені факти широко висвітлювати в засобах масової інформації

 

постійно

 

Сектор поліцейської діяльності № 1 ШРУП ГУНП в Хмельницькій області

 

 

 

 

 

 

Недопущення порушень у даному напрямку

 

 

4.4.З метою охоплення навчанням дітей та учнівської молоді прове-дення цільових рейдів з виявле-ння та повернення до навчальних закладів дітей, які не приступили до навчання, або систематично не відвідують заняття, передбачення їх правового та соціального захисту, усунення факторів негативного впливу на неповнолітніх, притягнення згідно діючого законодавства до адміністративної відповідаль-ності батьків або осіб, що їх заміняють, за невиконання обов’язків по вихованню дітей

постійно

 

Сектор поліцейської діяльності № 1 ШРУП ГУНП в Хмельницькій області

 

 

 

 

 

 

Напущення злочинів скоєння неповнолітніми

5.

Боротьба з незаконним обігом зброї та боєприпа-сів. Запобіга-ння пошире-нню нарко-манії, торгів-лі людьми, нелегальної міграції, ре-цидивній зло-чинності, пи-яцтву та бро-дяжництву

5.1.Вжиття організаційних та практичних заходів щодо виявлення осіб, які незаконно використовують зброю, вибухові пристрої та інші небезпечні предмети і речовини, особливо членів етнічних груп злочинного спрямування для своєчасного їх викриття, відслідковування і нейтралізації можливих проявів екстремізму та тероризму

постійно

 

Сектор поліцейської діяльності № 1 ШРУП ГУНП в Хмельницькій області

 

 

 

 

 

 

Зниження показника росту злочинності в даному напрямку

 

 

5.2.Здійснення комплексу опера-тивно-розшукових заходів з виявлення та викриття організо-ваних злочинних угруповань, що займаються незаконним обігом наркотиків, каналів надходження наркотиків до споживачів і фак-тів їх збуту, в т.ч. з втягнення в наркоманію, ліквідації плантацій незаконного посіву нарковмісних рослин, підпільних нарко-лабораторій і осередків нелегаль-ного виготовлення та вживання наркотичних засобів. Запобігання проникненню в район контрабандних наркотиків, в першу чергу “важких”, викривання злочинної діяльність етнічних організованих злочинних груп

постійно

 

Сектор поліцейської діяльності № 1 ШРУП ГУНП в Хмельницькій області

 

 

 

 

 

 

Зниження показника росту злочинності в даному напрямку з метою подальшого зникнення подібного явища в суспільстві

 

 

5.3.Підвищення ефективності заходів, спрямованих на викриття та ліквідацію каналів незаконної міграції, насамперед торгівлі людьми, притягнення до кри-мінальної відповідальності орга-нізаторів та учасників органі-зованих злочинних угруповань, що контролюють цю діяльність

постійно

 

Сектор поліцейської діяльності № 1 ШРУП ГУНП в Хмельницькій області

 

 

 

 

 

 

Зниження показника росту злочинності в даному напрямку

 

 

5.4.Здійснення комплексу скоординованих дій щодо забезпечення документування переміщення нелегалів за схемою «Схід-Центр-Захід» для виявлення їх перевізників, ліквідація каналів нелегальної міграції, знешкодження організованих злочинних груп, притягнення до кримінальної відповідальності організаторів та учасників організованих злочинних угрупувань, що контролюють цю діяльність

постійно

 

Сектор поліцейської діяльності № 1 ШРУП ГУНП в Хмельницькій області

 

 

 

 

 

 

Зниження показника росту злочинності в даному напрямку

 

 

5.5.Продовження роботи з об-лаштування спеціальних установ поліції, кімнат затриманих в ад-міністративному порядку відпо-відно до рекомендацій Європейсь-кого Комітету проти тортур, передбачення необхідного фінансування

постійно

 

Сектор поліцейської діяльності № 1 ШРУП ГУНП в Хмельницькій області

 

 

 

 

 

 

Приведення у встановлені стандарти приміщень Білогірського ВП

6.

Охорона громадсь-кого поряд-ку, безпека дорожнього руху

6.1.Забезпечення своєчасності реагування підрозділів поліції на злочини та інші порушення правопорядку із залученням членів громадських формувань з охорони громадського порядку

постійно

 

Сектор поліцейської діяльності № 1 ШРУП ГУНП в Хмельницькій області

 

 

 

 

 

 

Забезпечення розкриття злочинів у найкоротші терміни

 

 

6.2. Здійснення заохочення членів громадських формувань з охорони громадського порядку шляхом оголошення подяки або видачі цінного подарунку чи грошової допомоги, також придбання спеціальних світло відбиваючих желетів.

за необ-хідністю

Ямпільська селищна рада

місцевий бюджет

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Стимулювання до охорони громадського порядку

 

 

6.3.Вжиття дієвих заходів щодо покращання матеріально-технічного забезпечення інспекторів поліції. Продовження роботи з виділення коштів на закупівлю комп’ютерної техніки, канцелярських товарів, проведення ремонтних робіт у приміщеннях поліцейських станцій та виділення приміщень під пункти поліцейських станцій для дільничних інспекторів поліції.

Постійно

Сектор поліцейської діяльності № 1 ШРУП ГУНП в Хмельницькій області, Ямпільська селищна рада

місцевий бюджети

 

 

 

 

 

Для підвищення ефективності роботи працівників Сектору поліцейської діяльності № 1

 

 

6.4.З метою стабілізації аварійності на вулицях і автошляхах, попередження та розкриття злочинів, скоєних на автодорогах, виявлення контрабандного переміщення товарів, незаконного перевезення зброї, боєприпасів, наркотичної сировини, незаконних мігрантів, за окремим планом проведення щотижневих комплексних цільових рейдів відпрацювання автошляхів району

щотижня

Сектор поліцейської діяльності № 1 ШРУП ГУНП в Хмельницькій області

 

 

 

 

 

 

Недопущення правопорушень на автошляхах

Селищна рада

 

 

 

 

 

 

 

6.5. Розглядати питання щодо виділення коштів з бюджету та надання відповідної фінансової і матеріальної допомоги Сектор поліцейської діяльності № 1 ШРУП ГУНП в Хмельницькій області з метою забезпечення найнеобхідніших потреб в придбанні матеріальних цінностей, а саме паливно-мастильних матеріалів для службового автотранспорту, запчастин для поточного та позапланового ремонту службового автотранспорту, спеціальної техніки, придбання та ремонт комп’ютерної техніки, планшетних пристроїв, канцелярських товарів, апаратного та програмного забезпечення та ін.

Постійно

Сектор поліцейської діяльності № 1 ШРУП ГУНП в Хмельницькій області

 

 

 

 

 

 

Недопущення скоєння злочинів на маршрутах патрулювання та розкриття таких по гарячих слідах

Селищна рада

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

 

 

6.6. Проведення роботи по забезпеченню встановлення камер відео нагляду в громадських місцях та на вулично-шляховій мережі з метою попередження та розкриття кримінальних правопорушень, закупівля та ремонт нагрудних відеореєстраторів.

постійно

Білогірська селищна рада

Сектор поліцейської діяльності № 1 ШРУП ГУНП в Хмельницькій області

Селищна рада

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

Підвищення ефективності розкриття злочинів в громадських місцях

 

 

6.7 З метою забезпечення ефективності проведення оглядів місць події, пошуку, виявлення та закріплення слідової інформації, створення доказової бази для розкриття кримінальних правопорушень укомплектовувати інспектора-криміналіста Сектору поліцейської діяльності № 1 ШРУП ГУНП в Хмельницькій області криміналістичною валізою.

постійно

Сектор поліцейської діяльності № 1 ШРУП ГУНП в Хмельницькій області

Районний бюджет

 

 

 

 

 

Підвищення ефективності розкриття злочинів

Бюджети селищної ради

31,0

31,0

31,0

31,0

31,0

 

Всього

31,0

31,0

31,0

31,0

31,0

 


Коментарі:

Ваш коментар може бути першим :)

Додати коментар


« повернутися

Коментування статті/новини

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь