A A A K K K
для людей із порушенням зору
Ямпільська громада
Шепетівський район Хмельницька область

ПРОГРАМА СОЦІАЛЬНОГО, ЕКОНОМІЧНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ ЯМПІЛЬСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ НА 2021 РІК

Дата: 01.02.2021 09:15
Кількість переглядів: 624

Фото без опису

 

 

 

 

ПРОГРАМА

 СОЦІАЛЬНОГО, ЕКОНОМІЧНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ ЯМПІЛЬСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ НА 2021 РІК

І. Вступ.

Мета та завдання діяльності селищної ради на 2021 рік.

             Програма соціального, економічного та культурного розвитку населених пунктів Ямпільської селищної ради на 2021 р. (далі - Програма) розроблена відповідно до вимог законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України" та  Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2021 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України №385 від 06.08.2014 р.

          У Програмі визначено цілі та завдання спрямовані  на забезпечення сталого соціального, економічного, і культурного розвитку населених пунктів Ямпільської селищної ради, підвищення рівня добробуту та соціальної захищеності населення, надання якісних та доступних комунальних послуг жителям.

ІІ. Основні пріоритети соціального, економічного та культурного розвитку населених пунктів Ямпільської селищної ради  в 2021 році

     Пріоритетними завданнями соціального, економічного та культурного розвитку населених пунктів Ямпільської селищної ради  є:

- зміцнення бюджетної та фінансової дисципліни, забезпечення наповнюваності бюджетів усіх рівнів, залучення додаткових надходжень до селищного бюджету та раціонального використання бюджетних коштів;

- створення умов для поліпшення функціонування установ охорони здоров`я, освіти, культури та інших установ соціально-культурної сфери;

- створення належних умов для всебічного та повноцінного розвитку дітей,   відродження культурних і просвітницьких традицій;

- покращення стану навколишнього природного середовища та забезпечення екологічно збалансованого використання природних ресурсів;

 - проведення робіт з  благоустрою, виконання будівельних та ремонтних робіт на об’єктах комунальної та інших форм власності;

- покращення стану об’єктів житлово-комунального господарства;

- продовження будівництва об’єктів життєзабезпечення, проведення капітального ремонту    доріг комунального значення;

- сприяння збільшенню випуску конкурентоспроможної продукції місцевого виробництва;

- вирішення питання по наданню жителям селища якісних та доступних адміністративних та комунальних послуг;

- вирішення питань збирання, транспортування побутових відходів;

-  оптимізація облаштування вуличного зовнішнього освітлення населених пунктів селищної ради;

- поліпшення діяльності усіх складових фізкультурного руху в населених пунктах селищної ради;

- підвищення інвестиційної привабливості;

- запозичення досвіду розбудови громади селища завдяки участі у   міжнародних програмах та розбудові зв’язків з іншими селищами;

- створення комфортних умов для проживання громадян в населених пунктах на території громади;

- підвищення рівня відкритості органів місцевого самоврядування.

1. У сфері соціально-економічного та культурного розвитку, соціального захисту, планування та обліку.

1.1. Підготовка місцевих програм з питань самоврядування, подання їх на затвердження ради, організація їх виконання, подання раді звітів про хід і результати виконання цих програм.

1.2. Реалізація державних соціальних програм, в ході яких здійснюються заходи щодо поліпшення становища громадян похилого віку, ветеранів війни та праці, учасників АТО та інших пільгових категорій жителів населених пунктів селищної ради.

1.3. Управління у межах визначеного радою майном, що перебуває у комунальній власності територіальної громади селища, забезпечення його належного утримання та ефективної експлуатації.

2. У галузі житлово -комунального господарства та будівництва.

   Головним напрямом роботи щодо розвитку житлово-комунального господарства у 2020 році буде, забезпечення фінансової стабільності галузі, поліпшення рівня та якості надання житлово-комунальних послуг населенню.

    Передбачається здійснити заходи, спрямовані на:

- зменшення споживання енергоносіїв на виробництво послуг шляхом впровадження енергозберігаючих заходів;

 - прийняття економічно обґрунтованих тарифів на житлово – комунальні послуги;

- реконструкцію централізованої системи водопостачання, мереж  водовідведення;

- своєчасне виконання комплексу робіт із підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2021/2022 років.

3. У сфері енергозабезпечення та енергозбереження

     Ефективне використання енергоресурсів та надійне енергозабезпечення мають вирішальний вплив у вирішенні проблем соціальної сфери. Основним завданням є зменшення споживання енергоносіїв на виробництво послуг шляхом впровадження енергозберігаючих заходів.

Основні завдання та заходи:

- реконструкція електромереж зовнішнього освітлення із використанням світильників із енергозберігаючими     джерелами світла;

- розвиток локальних електромереж , впровадження багато тарифних лічильників;

- впровадження елементів декоративного освітлення;

4. У сфері роздрібного товарообігу та системи надання послуг населенню

Буде продовжено роботу по збереженню тенденції активного розвитку підприємництва, забезпечення стабільних сприятливих умов для його функціонування, удосконалення регуляторних процесів, зняття штучних бар’єрів для виходу на ринок нових суб’єктів підприємницької діяльності.

Забезпеченню якісного розвитку мережі підприємств торгівлі і  сфери побуту сприятиме:

-    поступовому збільшенню  та розширення видів послуг, що надаються цими підприємствами;

-  постійний контроль щодо попередження порушень Порядку  провадження торгівельної діяльності та правил торгівлі, а також  порушень Закону України «Про захист прав споживачів».

5. У сфері фінансових ресурсів  та доходів селищного бюджету  на 2021 рік

Успішне вирішення комплексу завдань щодо забезпечення сталого економічного та соціального зростання, функціонування і розвитку різних сфер економіки селища значною мірою залежить від економічної ефективності фінансової політики, орієнтованої на поступове зростання та формування необхідних обсягів фінансових ресурсів.

Згідно діючого бюджетного та податкового законодавства  доходи селищного бюджету на 2021 рік прогнозується отримати на рівні  _____________грн., в тому числі по  загальному  фонду бюджету прогнозується на рівні  _____________грн.,  та спеціальному фонду _____________грн.

6. У сфері освіти, культури, фізкультури і спорту.

Пріоритетними завданнями будуть:

- розвиток особистості кожної дитини, модернізація навчально – матеріальної бази навчально-виховних закладів. Створення ігрового середовища для раннього розвитку дітей;

- збереження та раціональне використання пам’яток історично - культурної спадщини в селищі;

- збереження і розвитк самодіяльної художньої творчості;

- проведення  культурно-мистецьких заходів у селищі;

- створення умов для занять фізичною культурою і спортом за місцем

  навчання учнів та молоді по місцю праці та проживання;

- формування команд для участі в різноманітних змаганнях, конкурсах,

  зборах, олімпіадах тощо;

- підвищення ефективності інформаційного забезпечення і впровадження

  нових організаційних форм пропаганди фізичної культури і спорту.

7. У сфері регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.

Пріоритетними завданнями будуть:

- виготовлення нормативно-грошової оцінки;

- проведення роботи щодо переукладення договорів оренди земельних ділянок в зв’язку з актуалізацією нормативно грошової оцінки земель в межах селища;

 - підготовка і подання на затвердження селищною радою проектів селищних Програм щодо охорони навколишнього природного середовища та підготовка заходів до загальнодержавних і регіональних програм охорони довкілля;

- посилення роботи з громадянами, яким необхідно провести переоформлення права користування земельними ділянками, наданими у приватну власність у землі для здійснення комерційної діяльності (проекти зміни цільового використання );

8. У сфері щодо забезпечення законності та правопорядку, охорони прав свобод і законних інтересів громадян селища.

   Систематично аналізувати стан забезпечення прав і законних інтересів громадян. За результатами аналізу та з урахуванням факторів негативного впливу, причин і умов, що сприяють вчиненню правопорушень та злочинів, вживати заходи по їх усуненню.

9. Техногенна безпека

       У 2021 році основну увагу передбачено зосередити на виконанні робіт з попередження виникнення надзвичайних ситуацій та створення відповідних умов щодо мінімізації негативного впливу їх на навколишнє природне середовище та стан здоров’я людей.

        Для виконання робіт з мінімізації можливості виникнення техногенних небезпек, зокрема попередження негативного впливу на  навколишнє природне  середовище, заключити відповідні угоди з підприємствами різних форм власності в наданні допомоги при ліквідації надзвичайних ситуацій.

Секретар селищної ради                                                  Таміла КІШАН

 

ЗАХОДИ ПРОГРАМИ

соціального, економічного та культурного розвитку

населених пунктів Ямпільської селищної ради на 2021 рік

п/п

Зміст заходів

Необхідні кошти на виконання заходів

(тис.грн.)

виконавці

І.Поліпшення  матеріально технічної бази  закладів комунальної  власності  селищної ради.

1.1

Капітальний ремонт дитячого садку «Веселка» провул. Зелений, 5 в с. Лепесівка Білогірського району Хмельницької області

705

Селищний голова

1.2

Капітальний ремонт дитячого садку «Росинка» по вул. Миру, 10 в смт Ямпіль Білогірського району Хмельницької області

2150

Селищний голова

1.3

Капітальний ремонт частини будівлі, яка знаходиться на балансі Ямпільської селищної ради (Ямпільський будинок культури) по вул. Центральній, 32 в смт Ямпіль Білогірського району Хмельницької області

3820

Селищний голова

1.4

Капітальний ремонт (утеплення) Ямпільського ліцею

3000

 

1.5

Капітальний ремонт будівлі сільського клубу по вул. Шевченка, 36 в с. Погорільці Білогірського району Хмельницької області

300

Селищний голова

1.6

Капітальний ремонт даху сільського клубу в с. Тихомель, с. Миклаші, с. В'язовець. Виготовлення проектно-кошторисної документації.

600

Селищний голова

1.7

Капітальний ремонт частини будівлі Ямпільського будинку культури (спортивна школа)вул. Центральній, 32 в смт Ямпіль Білогірського району Хмельницької області

200

Селищний голова

1.8

Облаштування дитячих ігрових майданчиків в с. Погорільці, с. Воробіївка, с. Лепесівка, смт Ямпіль

500

Селищний голова, зав. ЗДО

II. Сільське господарство, землекористування, благоустрій територій, комунальне підприємство.

2.1

Організація  перевірки ефективного  використання земель, наданих для ведення селянських господарств.

Постійно

Постійна комісія по агропромисловому комплексу, екології, землекористуванню і соціальному розвитку села

2.2

Проведення  навчально-роз’яснювальної роботи серед населення по  раціональному  використанню і ефективному використання  земель, збільшення  урожаю сільського-сподарських   культур.

Постійно

Спеціаліст землевпорядник

2.3

Нарощування  поголів’я  худоби в  селі.

Постійно

Населення села

2.4

Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт водогону смт Ямпіль

150

Селищний голова

2.5

Поточний ремонт вуличного освітленння с. В’язовець Білогірського району Хмельницької області

130

Селищний голова

2.6

Поточний ремонт вуличного освітленння по вул Чернавіна,  Миру, Привокзальна смт. Ямпіль Білогірського району Хмельницької області

300

Селищний голова

2.7

Поточний ремонт вуличного освітлення по вул. Нова, Польова, Човгузівській, част. вул. Шевченка в с. Погорільці Білогірського району Хмельницької області

150

Селищний голова

2.8

Заміна ламп вуличного освітлення в населених пунктах селищної ради

50

Селищний голова

2.9

Згортання та ущільнення сміттєзвалищ у населених пунктів Ямпільської селищної ради.

50

Селищний голова

2.10

Впорядкування кладовищ

20

Селищний голова

2.11

Ремонт громадських криниць

50

Селищний голова

2.12

Виготовлення проектно-кошторисної документації та поточний ремонт доріг комунальної власності Ямпільської селищної ради та реконструкція дорожнього покриття вулиць

800

Селищний голова

2.13

Поточний ремонт доріг місцевого значення

300

Селищний голова

2.14

Капітальний ремонт доріг місцевого значення.

800

Селищний голова

2.15

Капітальний ремонт моста на автодорозі комунальної власності селищної ради між населеними пунктами Ямпіль-Норилів

11240

Селищний голова

2.16

Благоустрій тротуарів по вул. Чернавіна та вул. Центральна в смт Ямпіль Білогірського району Хмельницької області

3300

Селищний голова

2.17

Виготовлення технічної документації з нормативно-грошової оцінки земель населених пунктів Ямпеільської селищної ради.

400

Селищний голова

2.18

Виготовлення  історико-архітектурного плану смт Ямпіль, села Лепесівка.

49,9

Селищний голова

2.19

Розроблення проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж населених пунктів Ямпільської селищної ради

100

Селищний голова

2.20

Проведення інвентаризації земель

500

Селищний голова

Виготовлення проектно-кошторисної документації на реставрацію     пам’ятки     архітектури національного  значення  Вежа-каплиця аріанська  (соцініанська),  кінець  XVI – перша половина   XVII   ст., охоронний номер       220020-Н,     в    с. Тихомель Ямпільської селищної ради Білогірського району Хмельницької області

300

Селищний голова

2.21

Реставрація     пам’ятки     архітектури національного  значення  Вежа-каплиця аріанська  (соцініанська),  кінець  XVI – перша половина   XVII   ст., охоронний номер       220020-Н,     в    с. Тихомель Ямпільської селищної ради Білогірського району Хмельницької області

2000

Селищний голова

2.22

Нове будівництво зовнішніх мереж питного водопроводу смт Ямпіль

1500

Селищний голова

2.23

Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво водогону с. Ямпіль Білогірського району Хмельницької області

150

Селищний голова

2.24

Реконструкція системи газопостачання Воробіївської гімназії Ямпільської селищної ради Білогірського району Хмельницької області

50   

Селищний голова

2.25

Придбання інструментів та інвентарю для проведення робіт по благоустрою населених пунктів (бензопили, бензокосарка  і т.д. та пальне до них)

50                 

Селищний голова

2.26

Придбання шкільного автобуса.

3600

Селищний голова

II. Соціальний захист населення.

3.1.

Надання  матеріальної  допомоги на  поховання.

80

Виконком селищної ради

3.2

Надання матеріальної допомоги онкохворим та на дорого вартісне лікування.

100

Виконком селищної ради

3.3

Забезпечення хворих нефрологічного профілю

130

Виконком селищної ради

3.4

Забезпечення зниження рівня захворюваності населення громади на гострі респіраторні хвороби COVID-19

200

Виконком селищної ради

3.5

Надання  допомоги  дровами  найбіднішим  громадянам села  за  рахунок  спонсорської допомоги  з  боку  підприємців  села.

20 куб. м.

Приватні підприємці

3.6

Організація   консультацій  та  збір документів  для  призначення  субсидій, оформлення  документів  пільговим  категоріям населення  для  отримання пільг.

Постійно

Соціальні  працівники  села

IV. Освіта, культура, медицина,  фізичне  виховання та  спорт.

4.1

Удосконалення системи національно-патрічотичного виховання дітей та молоді Ямпільської селищної ради

29

Директора шкіл, начальник відділу соціального захисту населення, освіти, культури, сім’ї,молоді і спорту

4.2

Забезпечити  охоплення  всеобучем  всіх  дітей  на території  села, покращити  відвідування  школи  учнями, проводити  роз’яснювальну  роботу з  батьками.

Постійно

Директора шкіл

4.3

Покращити  роботу  по  підбору  педагогічних  кадрів.

Постійно

Директора шкіл

4.4

Систематичне проведення заходів   по  відродженню  національної  культури  та  традицій.

Постійно

Працівники культури, бібліотек

4.5

Покращення  фізичного  виховання  дітей  в  школах.  Систематична участь команд села  в  районних спортивних  змаганням.

Постійно

Вчителі  фізкультури  шкіл, інструктор по  спорту, зав. Сектором фізкультури і спорту Ямпільського БК.

4.6

Забезпечити додержання норм законодавства щодо лікування  пільгових категорій населення.

Постійно

Головний лікар

4.7

Придбання медикаментів для фельдшерських пунктів сіл Лепесівка, Паньківці, Погорільці, Воробіївка, В’язовець, Москалівка.

70

Селищний голова

4.8

Облаштування спортивних майданчиків в с.Лепесівка, с.Норилів.

20

Селищний голова

4.9

Святкування державних  та інших свят, пам’ятних і скорботних днів.

Відзначення ювілярів, яким виповнилося 90, 95, 100 років, людей похилого віку

100

Селищний голова

ІІІ. Джерела фінансування Програми

     Реалізація програми здійснюється відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Бюджетного Кодексу України за рахунок коштів селищного бюджету (загального та спеціального фонду), коштів районного, обласного, державного бюджету, спеціальних коштів, коштів цільових фондів та інших, що не суперечать чинному законодавству.

 Секретар селищної ради                                                  Таміла КІШАН

 


Коментарі:

Ваш коментар може бути першим :)

Додати коментар


« повернутися

Коментування статті/новини

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь