A A A K K K
для людей із порушенням зору
Ямпільська громада
Шепетівський район Хмельницька область

ПРОГРАМА розвитку фізичної культури та спорту населених пунктів Ямпільської селищної ради на період 2021 - 2022 років

Дата: 01.02.2021 09:54
Кількість переглядів: 858

   

 

 

 

                                                                                                    

ПРОГРАМА

розвитку фізичної культури та спорту

населених пунктів Ямпільської селищної ради

на період 2021 - 2022 років

 

1. Загальна характеристика програми

           Фізична культура є важливим засобом підвищення соціальної і трудової активності людей, задоволення їх моральних, естетичних та творчих запитів. Життєво важливої потреби взаємного спілкування, розвитку дружніх стосунків між народами і зміцнення миру.

           Спорт є органічною частиною фізичної культури, особливою сферою виявлення та уніфікованого порівняння досягнень людей у певних видах фізичних прав, технічної, інтелектуальної та іншої підготовки шляхом змагальної діяльності.

           Соціальна цінність спорту визначається його дійовим стимулюючим впливом на поширення фізичної культури серед різних верств населення.

           Світовий досвід свідчить, що рухова активність людини протягом усього життя запобігає захворюванням та поліпшує стан здоров'я населення.

          Програма розвитку культури та спорту населених пунктів Ямпільської селищної ради на період 2021 -2022 років розроблена відповідно до Закону України "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України" від 23.03.2000 р. № 1602 – 111, законів України «Про фізичну культуру і спорт» за № 3808-ХІІ від 24.12.1993 р., «Основи Законодавства України про культуру» за № 2117-ХІІ від 14.12.1992 р, законодавчих та нормативних актів з питань соціальної і економічної політики.                

2.   Стан та проблеми реалізації державної політики  у сфері фізичної культури і спорту

            У сучасних умовах в населених пунктах селищної ради склалася критична ситуація зі станом здоров’я населення. Різко зросла захворюваність на гіпертонію, стенокардію, інфаркт міокарда. Несприятливі екологічні умови стали причиною зростання кількості хвороб ендокринної системи, онкозахворювань, у тому числі серед дітей. Щорічно збільшується кількість інвалідів. Спостерігається тенденція до зниження середньої тривалості життя населення.

            Щороку до лав Збройних Сил України за станом здоров’я не призивається кожний четвертий юнак призовного віку.

            За останні роки значно зросла група ризику серед молоді, що зумовило підвищення кількості неповнолітніх, притягнутих до кримінальної відповідальності.

            Зміна відносин і форм у сфері власності, спад виробництва призвели до згортання фізкультурно-масової роботи у виробничій сфері.

            Водночас, на території селищної ради відпрацьована відповідна система організаційних заходів, що передбачають проведення змагань серед учнівської молоді та дорослого населення. Традиційними стали Спартакіади школярів, допризовної молоді, змагання серед молоді. Значна робота проведена по зміцненню матеріально-технічної бази.

            Разом з тим, робота по розвитку фізичної культури і спорту  потребує подальшого вдосконалення. Це поліпшення системи підготовки спортивних резервів, організація масових змагань серед усіх верств населення, відкриття спортивної школи, добудова спортивних об’єктів.

            Основні проблемні питання:

♦ недостатнє фінансування галузі фізичної культури і спорту;

♦ відсутність спортивних споруд, які б відповідали б стандартам;

♦ недостатнє охоплення фізкультурно-масовими заходами мешканців населених пунктів.

3.  Мета програми

            Метою програми є визначення та забезпечення реалізації першочергових та перспективних заходів для задоволення потреб кожного громадянина населених пунктів селищної ради у зміцненні здоров’я, фізичному та духовному розвитку, розвитку спорту вищих досягнень.

4.  Пріоритетні завдання та заходи по їх виконанню.

·        підтримка організаційних заходів по проведенню культурно – масової роботи працівниками фізичної культури та спорту, членами трудових колективів підприємств, установ і організацій;

·    проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи у місцях масового відпочинку громадян;

·    забезпечення розвитку спорту  шляхом  підтримки дитячого, дитячо-юнацького спорту,  спорту  вищих досягнень та спорту ветеранів;

·    поліпшення нормативно-правового, кадрового, матеріально-технічного, фінансового, медичного, інформаційного забезпечення;

·        залучати до участі в заходах фізичної культури та спорту громадськість, трудові колективи міських підприємств, установ і організацій, приватних підприємців, шкільну та студентську молодь;

·        передбачати в місцевому бюджеті фінансування заходів, робіт та послуг на виконання повноважень органу місцевого самоврядування у сфері фізичної культури та спорту;

·     підтримувати масові спортивні заходи, передбачені планами обласних та районних спортивних організацій, які проводитимуться в селищі та місцевих спортсменів на виїзді;

·        проводити агітаційно-просвітницьку роботу серед громадськості по підтримці розвитку фізичної культури та спорту в населених пунктах селищної ради, сприяти проведенню заходів та благодійної допомоги;

.           забезпечити страхування спортсменів;

.           забезпечити медичне обслуговування під час проведення змагань;

.           забезпечити фінансування з селищного бюджету транспортних витрат;

·     впровадити місцеві премії та гранти кращим спортсменам, тренерам та особам, які сприяють розвитку масової фізичної культури та спорту в населених пунктах селищної ради.

5.  Фінансування програми

            Фінансування програми здійснюється в межах бюджетних асигнувань, передбачених в галузі фізичної культури і спорту, позабюджетних коштів та інших джерел, не заборонених законодавством.

6.  Напрямки діяльності

6.1 Фізичне виховання, фізкультурно-оздоровча і спортивна робота у навчальних закладах.

       Запровадити у навчальних закладах систему контролю за станом фізичного розвитку та здоров’я вихованців, учнів на основі державних стандартів.

                                                                                       2021 – 2022 роки

      Запровадити в усіх закладах освіти систему багатоступеневих спортивно-масових змагань, у тому числі, із видів спортивного туризму.

                                                                                       2021 – 2022 роки

Забезпечити залучення до занять фізичною культурою і спортом дітей-сиріт, дітей-інвалідів, дітей з малозабезпечених сімей.

                                                                                         2021 – 2022 роки

Сприяти створенню мережі сучасних спортивних організацій, центрів та клубів різних організаційно-правових форм, які надаватимуть доступні та якісні фізкультурно-оздоровчі послуги за місцем проживання та у місцях масового відпочинку населення.

                                                                                          2021 – 2022 роки

Створювати умови для підвищення фізичної підготовленості призовної молоді для              проходження служби у Збройних силах України, щорічно проводити місячники оборонно-масової роботи.

                                                                                            2021 – 2022 роки

6.2  Фізкультурно-оздоровча діяльність у виробничій сфері

Щорічно проводити багатоступеневі галузеві спартакіади.

                                                                                               2021 – 2022 роки

Створювати умови для впровадження у режим трудового дня ефективних форм         виробничої гімнастики, активного відпочинку та відновлення, профілактичних занять фізкультурно-спортивного спрямування у виробничій сфері.

                                                                                              2021 – 2022 роки

6.3  Дитячо-юнацький спорт

Удосконалювати навчально-спортивну роботу спортивних гуртків та секцій.

 2021 – 2022 роки                              

Проводити юнацькі спортивні ігри з олімпійських та не олімпійських видів спорту,         спартакіади школярів, змагання “Окіл Джура”, “Козацький гарт”, “Хто ти, майбутній олімпієць?”, “Старти надій”, інші спортивні масові заходи серед учнівської молоді.                                                                                   

                                                                                      2021 – 2022 роки

6.4  Резервний спорт

       Забезпечити участь спортсменів у молодіжних спортивних іграх з олімпійських та неолімпійських видів спорту.      

                                                                                      2021 – 2022 роки

Формувати склад збірних команд та резервний склад команд з видів спорту, забезпечити їх ефективну підготовку до змагань.

                                                                                      2021– 2022 роки

6.5  Спорт вищих досягнень

Здійснювати заходи щодо забезпечення спортсменам – членам збірних команд         і їх тренерам належних умов для підготовки до офіційних змагань.

                                                                                               2021– 2022 роки

Брати участь у обласних чемпіонатах та чемпіонаті України з годзю-рю карате і кобудо серед дітей, юнаків, юніорів та дорослих.

                                                                                                2021 – 2022 роки

Забезпечити спортивні бази з пріоритетних видів спорту сучасним обладнанням та          інвентарем, створювати належні умови для проведення змагань різних рівнів.

                                                                                                2021 – 2022 роки

Встановити грошові винагороди за призові місця в розмірі: за І місце – 500 грн., за ІІ місце – 300 грн., за ІІІ місце – 200 грн.

                                                                                                2021 – 2022 роки

6.6  Спорт ветеранів

Проводити селищні спортивні змагання серед ветеранів спорту.

                                                                                                 2021 – 2022 роки

Надавати підтримку Раді ветеранів у розвитку спорту ветеранів.

                                                                                                 2021 – 2022 роки

6.7  Матеріально-технічне забезпечення

Визначити перелік спортивних споруд, які є базовими для проведення в населених пунктах офіційних змагань різних рівнів, опрацювати питання щодо їх реконструкції та ремонту.

                                                                                                 2021 – 2022 роки

Здійснювати заходи щодо розширення переліку та збільшення обсягів надання платних послуг установами та закладами фізичної культури і спорту різних форм власності.

                                                                                                 2021 – 2022 роки

Забезпечити фінансування з селищного бюджету реконструкції та ремонту         спортивних об’єктів, що перебувають у  власності територіальної громади

                                                                                                 2021 – 2022 роки

Сприяти залученню спонсорських коштів та інвестицій у розвиток фізичної культури і спорту.

                                                                                                 2021 – 2022 роки

7.  Очікувані результати виконання програми

       Виконання заходів програми дасть можливість :

-   підвищити рівень охоплення громадян фізкультурно-оздоровчою та спортивною роботою,

- впровадити доступні та ефективні види послуг (оздоровчі, рекреаційні, реабілітаційні і спортивні) для різних груп населення,

-   сформувати систему підготовки спортивних резервів для збірних команд селища та району,

-   підвищити рівень забезпечення населення фізкультурно-спортивними спорудами різного типу,

- створити належні матеріально-технічні та фінансові умови для розвитку пріоритетних видів спорту,

- підвищити якість трудових ресурсів, посилити здатність працюючих адаптуватись до зростаючих вимог сучасного виробництва, зменшити витрати, пов’язані з тимчасовою втратою працездатності, лікуванням та перебуванням у стаціонарних лікувальних медичних закладах.

 

Секретар селищної ради                                                  Таміла КІШАН


Коментарі:

Ваш коментар може бути першим :)

Додати коментар


« повернутися

Коментування статті/новини

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь