Ямпільська громада
Шепетівський район Хмельницька область

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ЯМПІЛЬСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ НА 2021 РІКПРОГРАМА РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ЯМПІЛЬСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ НА 2021 РІК

Дата: 01.02.2021 11:08
Кількість переглядів: 1262

Фото без опису

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА

РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

ЯМПІЛЬСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ НА 2021 РІК

1. Ініціатори розроблення програми: КП «Добробут Плюс» Ямпільської селищної ради.

2. Програма розроблена органом місцевого самоврядування.

3. Розробник програми Ямпільська селищна рада.

4. Співрозробники програми  КП «Добробут Плюс» Ямпільської селищної ради.

5. Відповідальний виконавець програми: Ямпільська селищна рада, КП «Добробут Плюс» Ямпільської селищної ради.

6. Учасники програми: Ямпільська селищна рада, КП «Добробут Плюс» Ямпільської селищної ради.

7. Термін реалізації програми 2021 рік.

7.1. Етапи виконання програми 2021 рік.                                                

8. Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

— Державний бюджет, обласний бюджет;

— Селищний бюджет;

— Спонсори, інвестиції.

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми

- всього — 2 399 тис. грн., у тому числі:

-  коштів державного бюджету — 1 500тис. грн.

-  коштів місцевого бюджету — 899 тис. грн.

І.  Вступ

Програма розвитку житлово-комунального господарства Ямпільської селищної ради на 2021 рік (надалі – Програма) розроблена на виконання Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про Загальнодержавну програму реформування житлово-комунального господарства».

ІІ. Аналіз стану житлово-комунального господарства смт. Ямпіль

Житлово-комунальне господарство – це одна з найважливіших галузей господарського комплексу селища, що забезпечує його життєдіяльність.

Сьогодні житлово-комунальне господарство переживає значні труднощі. Збільшується кількість старих водопровідних та каналізаційних мереж, матеріально-технічна база житлово-комунального господарства вкрай зношена, обладнання застаріле та енергомістке.

Фізичне та моральне старіння водопровідних та каналізаційних мереж стало головною причиною зниження якості комунальних послуг, погіршення комфортності, надійності та безпечності умов проживання мешканців селища. З іншої сторони, поганий фізичний стан внутрішньобудинкових систем призводить до невиправдано високого рівня обсягів споживання природного газу і питної води.

Відповідно неухильно збільшуються обсяги нарахувань з оплати комунальних послуг  для мешканців, що особливо гостро проявилося в умовах стрімкого зростання вартості енергоносіїв в Україні.

На сьогоднішній день експлуатацію та обслуговування водопровідних комунальних мереж здійснює  підприємство житлового господарства комунальної власності — КП «Добробут Плюс» Ямпільської селищної ради.

Проте, незважаючи на вжиті заходи щодо поліпшення роботи зі збору власних доходів, фінансовий стан даного підприємства житлового господарства залишається надзвичайно складним.

Реформування житлово-комунального господарства є однією з найважливіших проблем, яка стоїть перед державою в цілому, а також перед органами місцевого самоврядування.

Проблеми

Основні проблеми, що існують у житлово-комунальній галузі:

1) згубність загальної системи оподаткування для обслуговуючих організацій;

2) пасивне ставлення мешканців до утримання приміщень загального користування і прибудинкових територій;

3) низька ефективність роботи комунальних підприємств;

4)  недосконалість тарифної політики держави.

Шляхи вирішення

З боку селищної ради та виконавчого комітету необхідно:

- відшкодовувати витрати, пов’язані з придбанням та встановленням приладів обліку води;

-   виділяти кошти на функціонування водопровідних та каналізаційних мереж.

Державна політика з питань реформування житлово-комунального господарства, що втілюватиметься у смт. Ямпіль, базується на таких основних принципах:

- пріоритетність платоспроможного права всіх споживачів щодо задоволення їх потреб у якісних житлово-комунальних послугах;

- державна підтримка забезпечення сталого функціонування і динамічного розвитку сфери житлово-комунального господарства;

- удосконалення системи управління житлово-комунальним господарством;

- стимулювання інвестиційних процесів у галузі житлово-комунального господарства;

- ефективне використання грошових, людських та матеріальних ресурсів виробниками/виконавцями та споживачами житлово-комунальних послуг;

-  пріоритетність інноваційного розвитку систем життєзабезпечення селища;

- прозорість прийняття рішень стосовно тарифної політики, організація громадських обговорень та слухань з проблемних питань житлово-комунального господарства;

ІІІ. Мета Програми

1. Метою Програми є задоволення потреб населення у наданні житлово-комунальних послуг належної якості, що відповідає вимогам державних стандартів, створення умов і сталої, ефективної роботи та розвитку житлово-комунального господарства, підвищення рівня прозорості у взаємовідносинах між суб’єктами ринку житлово-комунальних послуг; стимулювання економічного і раціонального використання енергоносіїв.  

2. Реалізація Програми передбачає досягнення таких цілей:

2.1 покращення умов проживання мешканців через спільне впровадження місцевих ініціатив зі сталого розвитку;

2.5 задоволення потреб населення у наданні житлово-комунальних послуг належної якості;

2.6 підвищення рівня прозорості у взаємовідносинах між суб’єктами ринку житлово-комунальних послуг;

2.7 стимулювання економічного і раціонального використання води, природного газу, електроенергії.

ІV. Основні напрями, завдання та заходи з виконання Програми

 1. Виконання Програми здійснюється за такими основними напрямами:

 1.1 організація ефективного управління та належного використання майнових комплексів у сфері виробництва та надання житлово-комунальних послуг;

  1.2 впровадження заходів з енергозбереження у житлово-комунальному господарстві селища;

 1.3 забезпечення беззбиткового функціонування підприємств житлово-комунального господарства;

 1.4 технічне переоснащення житлово-комунального господарства.

V. Етапи виконання Програми

Програма виконується у два етапи.

1. На першому етапі передбачається:

1.1. Досягти покращення фінансового стану підприємств галузі, створити умови для їх беззбиткової діяльності.

1.2. Створити сприятливі умови для накопичення інвестиційних ресурсів з метою технічного переоснащення підприємств галузі.

1.3. Створити передумови для забезпечення населення житлово-комунальними послугами належної якості відповідно до національних стандартів.

2. На другому етапі передбачається:

2.1. Забезпечити населення житлово-комунальними послугами високого рівня та якості.

2.2. Провести комплексну модернізацію та технічне переоснащення підприємств житлово-комунального господарства з метою зменшення ресурсоспоживання і дотримання екологічних нормативів.

2.3. Забезпечити запровадження та дотримання державних соціальних стандартів (норм і нормативів) у сфері надання житлово-комунальних послуг.

VI. Фінансове забезпечення виконання Програми, джерела фінансування

1. Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється за такими напрямами:

1.1 організація ефективного управління у сфері виробництва та надання житлово-комунальних послуг;

1.2 забезпечення беззбиткового функціонування підприємств житлово-комунального господарства;

1.4 технічне переоснащення житлово-комунального господарства.

2. Джерелами фінансування заходів Програми є:

-  кошти Державного бюджету України

- кошти селищного бюджету;

- кошти житлово-комунального господарства;

- спонсорська допомога;

- благодійні внески;

- кошти фізичних і юридичних осіб;

- кредити вітчизняних комерційних банків;

- зарубіжні інвестиції.

3. Обсяг фінансового забезпечення виконання завдань Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства Ямпільської селищної ради на 2021 рік наведено згідно додатку 1 (Додається)

4. Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення виконання Програми, здійснюється у порядку, встановленому бюджетним законодавством.

VII. Очікувані результати від виконання Програми

1. Для громади селищної ради:

1.1  поліпшення якості житлово-комунального обслуговування;

1.2 раціональне використання загальних площ користування, нежитлових приміщень будинку;

1.3  покращання фізичного стану будинків та умов проживання у них;

1.4 цільове та раціональне використання коштів мешканців на утримання житлових будинків;

1.5 контроль за якістю ремонтних робіт у будинках;

1.6 забезпечення умов безпечного проживання населення селища.

1.7 вирішення проблем із водопостачанням населення.

2. Для селищної ради:

2.1 реалізація державної політики щодо регіонального розвитку у сфері житлово-комунального господарства;

2.2  поліпшений фізичний стан житлового фонду селища у цілому;

2.3  реалізація принципів сталого розвитку суспільства;

2.4 забезпечення сталої та ефективної роботи підприємств галузі житлово-комунального господарства, підвищення рівня безпеки систем життєзабезпечення селища;

2.5 запобігання аварійним та техногенним катастрофам у сільському комунальному господарстві;

2.6 створення прозорого механізму взаємодії між виконавчими органами селищної ради ради, підприємствами та громадськістю, спрямованого на вирішення проблемних питань у сфері житлово-комунального господарства. 

Секретар селищної ради                                                  Таміла КІШАН

ДОДАТОК 1

Обсяг фінансового забезпечення виконання завдань Програми розвитку житлово-комунального господарства Ямпільської селищної ради на 2021 рік по КП «Добробут Плюс» Ямпільської селищної ради

Назва заходу

Кількість (од.) Джерела фінансування, тис. грн.

2021 рік

Кількість (од)

вартість

у тому числі

Державний бюджет, обласний бюджет

Місцевий бюджет

Кошти підприємств

Інші джерела

Відшкодування різниці в тарифах

 

300

 

300

 

 

Поточний і капітальний ремонт насосів, підключення нового водогону

 

80

 

80

 

 

Будівництво водопровідних

 мереж у смт Ямпіль

 

1 650

1 500

150

 

 

Оновлення автотранспортного парку, закупівля техніки, запчастин

Придбання спецтехніки та комплектуючого устаткування для проведення ремонту доріг у населених пунктах

 

200

 

200

 

 

Обслуговування очисних споруд і каналізаційної мережі

 

40

 

40

 

 

Придбання інструментів та інвентарю для проведення робіт по благоустрою населених пунктів (бензопили, бензокосарка та пальне до них)

 

40

 

40

 

 

Отримання ліцензій

 

49,9

 

49,9

 

 

Інші послуги

 

40

 

40

 

 

Всього

 

2399,9

1500

899,9

 

 

Головний бухгалтер                                                      Ірина КУЛАКЕВИЧ


Коментарі:

Ваш коментар може бути першим :)

Додати коментар


« повернутися

Коментування статті/новини

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь